Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Bilag 1 - Resultater fra spørgeskemaetBruger oplysningerBesvarelsen er udført af:SårcenterVest, Regionshospitalet, Holstebro 4Medicinskambulatorium, Regionshospitalet, Herning 2Sårcenteret, Karkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg 0Almen Praksis 6Hjemmesygeplejen 2Faggruppe:5 Læger7 Sygeplejersker2 Sårsygeplejersker/SygeplejeklinikkereSvarprocent: 62,07 %.(18 af 29 involveret sundhedsfagligt personale har besvaret spørgeskema)Klinisk kompetence udviklingEr din viden om behandlingen af patienter med diabetiskefodsår styrket?Ja Nej Ved ikke Ikke relevant8 4 2Føler du dig mere sikker i dit arbejde? 9 4 1Føler du dig bedre rustet? 8 4 1 1Har projektet forsaget ændring i din behandling af patientermed diabetiske fodsår?8 6Er de enkelte patientforløb blevet optimerede? 11 3Har du kunnet bruge den telemedicinske specialistbistand? 10 1 2 1FordeleHurtig diagnostik og planFordel at man kan få faglig bistand både via skrift og billeder. I fht projektet har jeg altidkunne få fat i hjælp med det samme. Telefonen er stort set altid blevet tagetHurtigere og mere effektiv udredning og behandling, hermed reducere komplikationer,lange sårforløb og evt. truende amputationer.Reducere konsultationer i lægepraksis og sårcenteret.En styrke i det daglige arbejde hurtigt at kunne spare med samarbejdspartnere ud fra fotoomkring behandling.Oplever at klienten føler sig mere tryg ved behandlingen. Risikoen for at der opstårmisforståelser, forglemmelser eller andre fejl er meget reduceret ved at der samarbejdesud fra konkrete beskrivelser og foto via plejenet.Det er muligt at få en hurtig afklaring på en problemstilling, da der er en direkte vej tilspecialisterne.Effektiv udredning og behandlingsplanIsær i primærplejen hvor hj. Spl ofte føler sig langt fra expert bistand og måske føler sigusikker i vurdering/beskrivelse – her understøtter telemedicinen ved at beskrivelser bådeer i tekst og billeder.Tvivlspørgsmål kan hurtig afklares og klienten undgår måske et unødvendigt besøg påamb.Hurtigere adgang til tværfagligt samarbejde og expertvurderingAt vi kan lære af hinanden og dermed løfte fagligheden.At vi, ved at kunne følge beskrivelserne samt billederne, kan komme med gode råd, som kanfremme sårhelingen, samt at vi kan indkalde pt til amb., hvis vi fx skønner, at der skalændres på aflastningen i pt’s fodtøj.Side 29

More magazines by this user
Similar magazines