Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

SårCenteret mhp trykmåling og vurdering af bandagisten mhp evt ændring af fodtøj. I fhtsårplejemidler er vi en del begrænsede i fht det udvalg vi har at bruge, hvorfor vi ikke kaniværksætte helt den samme behandling som man kan via Sår CenteretStor styrke med telemedicin, føler det er ressourcebesparende, da man ved mindste tvivleller ændring har mulighed for at konferere af med behandlende læge. Man skal ikke brugeså meget energi på at tænke om behandling er optimal og at man ikke har overset noget.Har fået Jeanets kommentarer til nogle billeder nogle gange undervejs. Det har væretrigtig fint, da billederne nogle gange kan være svære at vurdere.Når der har været kontakt mellem de forskellige behandlere er systemet fint ogudbytterigt, men det kræver, der bliver skrevet noget i det.Jeg har kunnet bruge Århus, men lokalt samarbejde bedret.OrganisatoriskSkal praksis i fremtiden være tovholder for patienter meddiabetiske fodsår?Skal alle patienter i et telemedicinsk forløb ses i etsårambulatorium?Skal alle patienter i et telemedicinsk forløb ses af endiabeteslæge?Ja Nej Ved ikke8 4 28 6Ikkerelevant6 4 3 1Skal alle patienter i et telemedicinsk forløb ses af en diabetolog? 6 5 2 1Er det nemmere at kontakte dine samarbejdspartnere medtelemedicin?Skal telemedicinsk specialistbistand være et fremtidigt tilbud tilalmen praksis?Har telemedicinsk specialist bistand gjort at der er hurtigereintervention ved akut forværring i sårtilstanden?Har telemedicinsk specialist bistand gjort at der er hurtig og letadgang til diagnostisk udredning, rekonstruktive indgreb ogtrykaflastning?Har projektet styrket den organisatoriske arbejdsgang i forholdtil patienter med diabetiske fodsår?Har projektet øget dit faglige netværk i forhold til behandlingenaf patienter med diabetiske fodsår?12 1 112 1 112 29 2 311 310 1 2 1Er patienten i højere grad inddraget i behandlingsforløbet? 7 2 5Har projektet givet dig en større arbejdsbyrde? 10 3 1FordeleDer er kortere vej til specialisten. Patienten bliver tilset hurtigt og der tages stilling tilvidere behandling. Bandagisten kommer hurtigt på banen.Vejen til hjælp, samarbejde og kommunikation er kortHurtig og effektiv og samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper.Mulighed via plejenet for direkte kontakt til den fagperson, man ønsker vurdering ogstillingtagen til behandling af.Samtidig er man sikker på, at resten af behandler-teamet hele tiden er opdateret påbehandlingen.Der spares meget tid på at man ikke skal vente på henvisninger, der skal udfærdiges ogdernæst ventetid på indkaldelse til vurdering af speciallæge.Undgår at der opstår misforståelser eller forglemmelser når henvendelser skal igennemflere led.Nemt at samarbejde tværsektorielt – sikring af fælles forståelse i f.eks beskrivelser af sår.Side 31

More magazines by this user
Similar magazines