Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Projekt 4Selvevaluering af ”Styrkelse af den tværfaglige og tværsektorielleindsats til sårbehandling af den diabetiske patient med særlig fokus påegenomsorg og forebyggelse via faglig støtte” (Hospitalsenhed Vest)TilskudsmodtagerRegion MidtjyllandRegion MidtjyllandOrtopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenhed Vest.Projektnummer54 698/4.Projektets navn(e) eller betegnelse(r)Styrkelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats til sårbehandling af den diabetiskepatient med særlig fokus på egenomsorg og forebyggelse via faglig støtte.Projektleders navn og kontaktinformation,Ledende oversygeplejerske Lone Geertsen, Ortopædkir. Afd., Hospitalsenhed Vest,Lægårdvej12 N, 7500 Holstebroe-mail: lone.geertsen@vest.rm.dksamtsårsygeplejerske Birgit Kyster Ortopædkir. Amb. Holstebroe-mail: birgkyst@rm.dkProjektet er finansieret via puljen vedrørende (sæt kryds)Forløbsprogrammer X Patientundervisning og egenomsorgDato for udfyldelse af selvevalueringsskabelon29. november 2012Projektets status (sæt kryds og angiv dato)Projektet erProjektet er ikkeafsluttetafsluttetDato for afslutningDato for forventetafslutningDen endeligeformalisering afsamarbejdet imellemprimær og sekundærsektor etableres gennemfælles skolebænk i martsmåned 201331-12-2012Side 35

More magazines by this user
Similar magazines