Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Der er der allerede sket en bedring i samarbejdet mellem projektdeltagerne fra HEV ogVestklyngen, og man må formode at det samarbejde vil blive udbygget betydeligt efterafholdelse af ”Fælles skolebænk”. Både fordi viden bliver øget og fordi vi får sat ansigterpå hinanden, hvilket altid gør det nemmere at tage kontakt, hvis man har brug forsparring.Der vil også via ”Fælles skolebænk” ske en bevidstgørelse om vigtigheden af, at HEV ogVestklyngen samarbejder om de diabetiske fodsårspatienter.En væsentlig modspiller i projektet og årsagen til, at man endnu ikke har fået afholdt”Fælles skolebænk”, er fusionen mellem Ortopædkirurgisk afdeling i Herning og Holstebrosamt Sårambulatoriet i Ringkøbing. Det har været en tidskrævende proces.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fraprojektetDer ses en stor gevinst ved, at der sker en målrettet undervisning og oplæring af allemedarbejdere i HEV og Vestklyngen, som tager del i behandlingen af patienterne meddiabetes og diabetiske fodsår.Det vil rette fokus mod vigtigheden af at forebygge fodsår samt forståelse for, hvor vigtigtdet er, at der bliver ydet en korrekt behandling til de patienter, som får et fodsår. Målet er,at alle diabetiske patienter med nyopdagede fodsår henvises til Sårambulatoriet.Undtagelse er, hvis sårene er overfladiske og er i normal hud (ikke fortykket hud), og atder er normal fodpuls og sensibilitet i foden. Det vil være givtigt, hvis man i kommunerneog hos de alment praktiserende læger får større bevidsthed om at henvisefodsårspatienter til Sårambulatoriet mhp at få lavet tåtryksmålinger, evtrøntgenundersøgelser samt aflastninger i fodtøjet. Herud fra kan fastlægges enbehandlingsplan, så sårene får de rette betingelser for at hele. Det forventes, at den vidensom formidles via ”Fælles skolebænk” vil understøtte ovenstående. At det vil minimereantallet af patienter med diabetiske fodsår. At de patienter, som får fodsår får afkortethelingstiden, og at der vil ske en reduktion i antallet af amputationer. Alt sammen til glædefor patienterne med diabetes og til stor gavn for samfundsøkonomien.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal være tovholder på at planlægge flere dage med”Fælles skolebænk”, men det er målet, at der skal afvikles flere dage, således at flest muligmodtager undervisning.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Projektdeltager fra Sårambulatoriet har ringet rundt til samtlige hjemmeplejedistrikter iVestklyngen, for at gøre opmærksom på E-dok dokumentet vedr. diabetiske fodsår, samtopfordret til at bruge det.Side 38

More magazines by this user
Similar magazines