Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til implementering af, hvordan mansikrer at den nye viden bliver brugt konsekvent til alle patienter med diabetiske fodsår.I Sårambulatoriet har man allerede en fast procedure. Man må formode, at man rundt ikommunerne efter afholdelse af ”Fælles skolebænk” og ud fra E-dok dokumentet sikrerimplementering.Indførelse af telemedicin vil kunne supplere denne fastholdelse af procedure rigtigt godt.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigt10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk sygdom2. Bedre tværsektorielt samarbejde3. Bedre samarbejde mellem hospital ogalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner oghospital5. Bedre patientforløb6. Forløbsprogrammet er implementeret7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet dereskompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud13. Den sociale ulighed i sundhed udjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket17. Patienter medvirker mere aktivt i indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan forebygge,undersøge og/eller behandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt21. Sundhedsøkonomisk gevinst22. Driftsøkonomisk fordel for hospitaletSide 39

More magazines by this user
Similar magazines