Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

nødvendigt med ”reminder” henvendelser for at holde projektet i gang. Der var enopstartperiode, hvor nogle praksis først skulle finde ud af, om de kunne/ville bruge os,mens andre straks bad om at få et udvidet præsentationsbesøg med gennemgang afønskede emner og/eller undervisning i specifikke områder. I sommerperioden var der etfald i henvendelserne. I efteråret 2011 blev der taget telefonisk kontakt til praksis igen.Faldet i henvendelser blev begrundet med manglende tid og en travl hverdag, men at derstadig var ønske om at benytte tilbuddet, som flere syntes var til gavn. Det har værettydeligt, at der er sket stigning i antal henvendelser, når der er blevet mindet om projektetseksistens, ex. efter alle møderne i Kronikerkompasset, efter ”RIV”-aftenmøderne medklinikpersonalet, aftenmødet med de praktiserende læger, og ligeledes efteraftenundervisningen hvor 48 sygeplejersker deltog.Gennem hele projektperioden har antallet af henvendelser været stigende, men vi har ogsåkonstateret, at der er et naturligt fald i antal henvendelser omkring ferier og højtider.Problemstillinger der har været mest efterspurgt:• Malregulation og behandlingsformer. Heri lægger vi:• Hvordan optimeres behandlingen, GLP1, DPP4-hæmmere, SU, Insulin, økonomi iforhold til præparatvalg• Hvordan observere effekt, BG måling,• Hvordan motiveres patienten til livsstilsændring/øget egenomsorg• Årsager til svingende BG.• Årsager til hypoglykæmi og behandling• Insulintyper og behandling• Spørgsmål om testmaterialerHovedparten af henvendelserne har drejet sig om disse emner, og det har været såvellæger som sygeplejersker der har henvendt sig.Der har været konkrete pt. cases, hvor vi i samarbejde med praktiserendelæge/konsultationssygeplejerske og evt. ambulatorielæge har medvirket til at patientenkunne behandles i praksis, frem for at henvise til Diabetescenter.Andre henvendelser fra praksis har været ang.:• Fodsår, og henvisning til Center for den diabetiske fod• Samtale omkring organisering af kontrolbesøg i praksis, samt stratificering• Spørgsmål om diabetesskole og undervisning• Pt. med anden etnisk baggrund• Ønske om specifik undervisning og/eller sparring omkring patienter i praksis• Ønske om studiebesøg i diabetescenter, eller at deltage i undervisningen pådiabetesskolen.Det har overvejende været henvendelser på telefon eller mail.Det har været både læger og sygeplejersker samt andet klinikpersonale, der har henvendtsig. I nogle praksis kun en faggruppe i andre praksis flere faggrupper. Henvendelserne harværet både med konkrete spørgsmål og med ønsker om sparring vedrørende en eller flerepatienter.Se den præcise opgørelse i bilag 1.Ved undervisning ude i praksis har der været aftalt fra ½ - 2 timer pr gang, oftest 1 time.Side 44

More magazines by this user
Similar magazines