Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Undervisningen har både været monofaglig og tværfaglig (ofte for hele praksis).Fokusområder har været:• Gennemgang af Guidelines for Type 2 diabetes• Hvordan gør man i praksis i forhold til behandlingsopstart• Forholdsregler, observationer og relevant information• Gennemgang af tabletbehandling, herunder med DPP4-hæmmere• Gennemgang af insulintyper, virkningsprofiler og valg/skift af• insulintype, titrering af dosis, nødvendig undervisning, herunder• symptomer og handlinger ved hypoglykæmi.• Gennemgang af stratificerings niveauer, organisering af 3-måneders/års-kontrol,relevante undersøgelser og henvisning til diabetesskole• Opstart af GLP1-behandling, observationer og titrering.• Injektionsteknik, valg af injektionsområde og kanylelængde.• Sparring omkring udvalgte patient cases (i praksis)• Forebyggelse af senkomplikationer, obs. på øjne og fødder• Motivation og fastholdelse af livsstilsændringerI forhold til alle undervisningsemner er der udleveret understøttende materiale.Enkelte gange har vi været ude i praksis og deltaget sammen med læge/sygeplejerske iopstart af insulin/GLP1 hos patienter med komplekse behov, eller for at sygeplejerskenfølte sig bedre rustet og mere tryg ved selv at kunne varetage opgaven fremover.Vi har deltaget i et aftenmøde, januar 2012,sammen med en overlæge fra MEA og 10praktiserende læger, hvor aftenens emne var Type 2 Guidelines og samarbejdet mellemDiabetescenter og praksis. Vi redegjorde for hvad projektet kan tilbyde, og status for hvadder blev efterspurgt, og hvor meget vi blev brugt. Efter mødet gav en af lægerne udtryk for,at han havde ombestemt sig og alligevel ønskede at gøre brug af tilbuddet. I februar 2012havde vi to fyraftensmøder med deltagelse af klinikpersonale fra RIV grupper (RIV er ennetværksorganisation for ALT personale ansat i almen praksis, og betyder Ringe I Vandet).Møderne havde været udbudt til alle Riv grupper i Aarhus Kommune, men kun 7 praksis (2RIV grupper) ønskede at deltage. Praksis personalet medbragte patient cases, som vi iundervisningen tog udgangspunkt i.I marts 2012 deltog vi i et aftenmøde sammen med et medicinalfirma, hvor der var 48konsultationssygeplejersker til stede.Her var oplæg om Type 2 Guidelines fra en overlæge i MEA, og vi deltog med patient cases,hvor vi gennem dialog med konsultationssygeplejerskerne faciliterede læring i forhold tilkomplekse diabetesrelaterede problemstillinger.I efteråret 2012 havde vi fokus på evaluering af projektet.• Hvordan kunne vi kvalitativt evaluere effekten af projektet?• Hvordan havde praksis oplevet samarbejdet med de to• diabetessygeplejersker?• Havde det ændret på den måde patienten med Type 2 diabetes behandles i praksis?• Havde de ønske om et lignende tilbud efter projektets ophør?Side 45

More magazines by this user
Similar magazines