Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

• 59 timers undervisning.• Der har været 415 henvendelser fra praksispersonale.• Vi har medvirket ved 9 konsultationer i praksis• Der har været 10 sygeplejersker på studiebesøg i 20,5 dage• (3 dage som følge på diabetesskole eller 1½ dag kombineret diabetesskolebesøg,Center for den Diabetiske Fod og følge en sygeplejerske).Tilbagemeldinger fra spørgeskemaerne:Har projektet medvirket til forbedret samarbejde mellem din/jeres praksis ogDiabetesambulatoriet?Forbedret samarbejde 10 28IKKEsamarbejdeforbedretJA/solo JA/flermands NEJ/solo NEJ/flermands solo flermands2 5Ikke besvaret 10 6Hvad har efter din mening medvirket hertil?SolopraksisMulighedfor kontakttil erfarendiabetessygepl.Diabetessygepl.tilgængeligbåde påtlf. og mailDiabetessygepl. kankomme udi praksisFokuspåundervisnings-tilbudtil Type 2DMFokuspåsamarbejde omkringbehandlings-forløbved Type 2DMFlerept.har kunnetbehandlesi praksis,fremforDiabetescenter9 8 10 10 9 2 2Flermands 27 26 26 16 22 13 2AndetHar projektet haft betydning for behandling af patienter med Type 2 diabetes idin/jeres praksis?JA/solo JA/flermands NEJ/solo NEJ/flermands Ikkebesvaret/solo9 29+1ja/nej 5 4 8 5Er der behov for lignende tilbud fremover?SolopraksisFlermandspraksisJA 16 30+2 måskeNEJ 2 6VEDIKKE4 0Ikkebesvaret/flermandsPerspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Vi anser det for muligt at få midler til at fortsætte det gode samarbejde, der nu er etableretom patientforløb på tværs af sektorerne. Timeforbruget fremadrettet anslås til at være ca.2 timer/uge, hvis det kun er telefonkontakt. Hvis det fremover er et ønske fra praksis, kander måske med fordel etableres frokostmøder i praksis eller fyraftensmøder for en størregruppe med undervisning/dialog en til to gange årligt.I projektperioden er det lykkedes at skabe og bibeholde kontakt, opbygge en gensidig tillidog respekt for hinandens arbejde, for gennem sparring og videns deling at medvirke tiloptimering af patientforløb indenfor Type 2 diabetes. Dette samarbejde anser vi for yderstvigtigt at forsætte og udbygge.Projektet vurderes til at have været en døråbner for samarbejde på tværs af sektorerne,men vi savner finansiering af den endelige implementering.Side 48

More magazines by this user
Similar magazines