Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Vi har i hele projektperioden haft meget fokus på at være synlige og fortælle om projektet,både indhold og forløb. Det er beskrevet i tidligere afsnit med møderne iKronikerkompasset og de arrangerede aftenmøder. På et sygeplejesymposium i september2011 deltog vi med en oral præsentation af projektet. Efterfølgende fik vi henvendelser fraandre hospitals afdelinger, der så muligheder for undervisning og samarbejde på tværs afsektorerne, og gerne ville høre nærmere om vores erfaringer.I april 2012 havde vi en artikel i Diabetes dialog, hvor projektet blev præsenteret, og hvilkeerfaringer der var indsamlet på dette tidspunkt.Ved afslutningsmøderne på Kronikerkompasset i april/maj 2012, hvor vi deltog med enstand, medbragte vi en poster der beskrev projektet og samarbejdet. Vores stand var veddisse møder velbesøgt, og der var stor interesse for projektet.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Vi håber samarbejdet med praksis kan fortsætte, som minimum med mulighed fortelefonkonsultation. Vi ser ingen hindring for at denne funktion kan tilgodeses i voressædvanlige sygeplejerske stillinger, da det i gennemsnit er få timer pr uge, det drejer sigom.En del praksis har i evalueringen givet udtryk for, at de gerne så en mulighed for et besøg ipraksis med fokus på at diskutere relevante emner og gennemgang af relevante patientcases – enten i sygeplejegruppen eller for hele praksis.Da dette projekt har bygget på deltagelse fra praksis på frivillig basis, hvis de havdebehovet, skal vi ikke som sådan arbejde for at implementere og fastholde tiltagene, MENdet er meget vigtigt at det bliver meldt ud til praksis, inden projektets ophør 31.12.2012,hvordan samarbejdet kan fortsætte fremover.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtKilderForløbsprogram for type 2 diabetes, Region MidtjyllandGuidelines for type 2-diabetesDiabetes dialog, April 2012, nr. 2BilagEndelige data fra optælling af Toves data for henvendelser 01.01.2011-27.11.2012, bilag 1Endelige data fra optælling af Aases data for henvendelser 01.01.2011-27.11.2012, bilag 1AOpgørelse af Toves spørgeskemaer oktober 2012, bilag 2Opgørelse af Aases spørgeskemaer oktober 2012, bilag 2 ABlank spørgeskema til praksispersonale, bilag 3Projektbeskrivelse, bilag 4Stratificering af personer med Type 2 diabetes, bilag 5Kriterier for stratificering til niveau 1 for patienter med type 2 diabetes i RegionMidtjylland, bilag 6Anbefalede undersøgelser ved udredning og kontrol af Type 2 diabetes,bilag 7Poster fra præsentation på Kronikerkompasset april/maj 2012, bilag 8Side 49

More magazines by this user
Similar magazines