Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster:+++/++/+dokumenteres?praksis,implementeret idaglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk sygdom ++ Mere JaJanuanceret synpådiabetesbeh2. Bedre tværsektorielt samarbejde Ja Ja3. Bedre samarbejde mellem hospital og Jajaalmen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner oghospitalArbejdsgruppenedsat i uge 46.5. Bedre patientforløb Ja Ja ?6. Forløbsprogrammet er implementeret På vej Kræver fortsatfokus7. Indsatsen understøttes af relevant - - -teknologi8. Professionelle har bedre - - -populationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres Ja Ja Kræver fortsatkompetencerfokus10. Patientpopulationen får bedre tilbud Ja Ja Kræver fortsatfokus11. Flere mennesker med kronisk sygdom - - -kommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud Ja Kræver fortsatfokus13. Den sociale ulighed i sundhed udjævnes - - -14. Flere patienter er uddannet i egen sygdom Vi har en Nej Kræver fortsatformodningfokusom det15. Bedre patientoplevet kvalitet i indsatsen Vi formoderKræver fortsatdetfokus16. Patienters egenomsorg er styrket Vi formoderKræver fortsatdetfokus17. Patienter medvirker mere aktivt i indsatsen - - -18. Flere med kronisk sygdom kan forebygge, - - -undersøge og/eller behandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser - - -20. Positiv sundhedsfaglig effekt Ja Ja Kræver fortsatfokus21. Sundhedsøkonomisk gevinst Ja Ja Kræver fortsatfokus22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet - - -23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet Ja Ja -24. Mere omkostningseffektiv praksis Det formodervi- -Side 50

More magazines by this user
Similar magazines