Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

(CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling) 207PROJEKT 19 213Selvevaluering af ”En forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012”(Hospitalsenheden Horsens) 213PROJEKT 20 227Selvevaluering af ”Sundhedspædagogisk uddannelsesforløb” 227(CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling) 227PROJEKT 21 235Selvevaluering af ”Monitorering og evaluering af patientuddannelser - MoEva” (CFKFolkesundhed og Kvalitetsudvikling) 235PROJEKT 22 247Selvevaluering af ”LM – REHAB – Effekt af Læring og Mestring i hjerteREHABibilitering. Etrandomiseret kontrolleret parallelgruppe-studie” (Hospitalsenhed Vest) 247PROJEKT 23 255Selvevaluering af ”Tværfaglig og tværsektoriel hjerterehabilitering med afprøvning affysisk træning i eget hjem via telemedicin.” (Aarhus Universitetshospital) 255PROJEKT 24 263Selvevaluering af ”Udvikling og etablering af tværfaglig og tværsektorielrehabiliteringsdatabase for kirurgiske og medicinske hjertepatienter.” (AarhusUniversitetshospital) 263PROJEKT 25 287Selvevaluering af ”Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL”(Hospitalsenhed Midt) 287PROJEKT 26 297Selvevaluering af ”Etablering af diabetesskole” (Hospitalsenhed Midt) 297PROJEKT 27 303Selvevaluering af ”Udbredelse af selvstyret AK-behandling” 303PROJEKT 27 309Selvevaluering af ”Udbredelse af selvstyret AK-behandling til Hospitalsenheden Vest” 309PROJEKT 28 315Selvevaluering af ”Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og deøkonomiske konsekvenser af telemedicinsk service” (Hospitalsenhed Midt) 315

More magazines by this user
Similar magazines