Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

en ny beskrivelse til praksis om, hvordan patienterne skulle henvises fremover.Der har været forskellig behov fra praksis.En praksis har ønsket besøg af en læge fra endokrinologisk ambulatorium sammen medprojektsygeplejerskefunktionen. Praksis havde lukket en dag for patienter til drøftelse afbehandling af deres type 2 diabetikere. Det blev en succesrig dag, hvor både mangebehandlingsmuligheder i praksis blev diskuteret samtidig med at samarbejdet mellemhospital og praksis blev taget op med forslag til forbedringer. Denne praksis ønskerfyraftensmøder en gang årligt, hvor komplekse patientsituationer drøftes medtilstedeværelse af speciallæger og sygeplejersker.Formål:• At udvikle metoder til opkvalificering af læger og sygeplejersker i praksis ogkommunale sektorer ved hjælp af diagnosespecifik undervisning ogerfaringsudvekslingUndervejs i projektet er der fremkommet mange ønsker om undervisning og sparringvedr. diabetesbehandling. I erkendelse af, at der er et helt konkret behov for især øgetpraktisk viden i praksis og kommune, er meget af projekt tiden blevet anvendt til at højnedet faglige niveau i de to sektorer.Det har ikke været muligt at foretage effektmåling af indsatsen i forhold til undervisningaf personalet end allerede beskrevet under formål 1 og 2. Effekten blandt patienter vilblandt andet kunne vise sig om nogle år i en bedre reguleret diabetes med færrekomplikationer.Se bilag 1 af undervisningsindhold.Formåt.:• At udvikle koordinatorfunktionen ved patienter med komplekse diabetesproblemer ogderved sikre at patienten får den optimale behandling på det rigtige sted.Her kan beskrives, at projektsygeplejersken i stigende grad er blevet kontaktet af specielt7 forskellige praksis i Viborg kommune mht. sparring i forbindelse med kompleksediabetesproblemer. 10 praksis i evalueringen har ytret ønske om en blivende koordinatorfunktion mht. erfaringsudveksling og bedre overgange mellem de tre sektorercipatientforløbene.5.a Særligt om de drifts- og sundhedsøkonomiske erfaringer og resultater fra projektetDer har været driftsomkostninger i form af løn med mere til en nyoprettet stilling iprojektperioden.Effekten økonomisk kan ikke måles på nuværende tidspunkt. Men på sigt vil det forebyggeindlæggelser på hospitalet, da både praksis og kommune har fået større viden og indsigt ipatientforløb for diabetes 2 patienter og optimal behandling af disse.Perspektivering og videndeling6. Hvordan vil resultater og erfaringer fra projektet blive bragt i anvendelsefremadrettet?Viborg kommunen har besluttet at ansætte en diabetessygeplejerske. Medicinsk afdelingvil anvende resultaterne fra dette projekt i det videre samarbejde på tværs af sektorerSide 59

More magazines by this user
Similar magazines