Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

med stor åbenhed for forskellige modeller til at forbedre/holde fast i allerede opnåederesultater.7. Hvilke tiltag eller planer er der iværksat i forhold til at sprede viden - lokalt ognationalt - om de resultater og erfaringer, der er opnået undervejs i projektet?Projektsygeplejersken har været med på flere kurser, hvor det har været muligt at holdeoplæg til dels omkring forløbsprogrammet og i denne sammenhæng en informationomkring projektet. Efter evalueringen vil denne blive sendt til de 2 kommuner og andreinteressenter i de tre sektorer.Der har været tilknytning til et lignende projekt i Århus, hvor der har været møder mederfaringsudveksling.8. Hvilke tiltag er iværksat for at sikre og fastholde en ny og bedre praksis/indsatsoverfor kronisk sygdom?Det har igennem projektet vist sig, at der er kommet bedre kommunikation imellemsektorerne og kontakten til ekspert viden er blevet kortere. Efter projektets ophør erprojektsygeplejersken blevet ansat i en specialefunktion i Viborg Kommune med særligfokus på diabetes 2 borgere.9. Kilder, litteraturliste og bilagsoversigtKilder og litteraturliste:• Forløbsprogrammet for type 2 diabetes. RM hjemmeside.• Projektbeskrivelsen tidligere sendt sammen med statusbeskrivelser og kan rekvireres.Bilagsoversigt 1:Materiale som er anvendt til undervisning i Viborg og Skive Kommune.Side 60

More magazines by this user
Similar magazines