Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

10. Skematisk overblikDe 28 bud på gevinster skal ses som en bruttoliste med mulige, relevante gevinster. Skriv”ikke relevant” eller undlad at udfylde de rækker, som ikke giver mening for det konkreteprojekt.Fremhæv Kan resultaterneEr den nyeHvad har været projektets gevinster?Hvilke resultater er opnået?vigtigstegevinster: dokumenteres?praksis,implementeret i+++/++/+daglig drift?1. Forstærket indsats overfor kronisk sygdom ++2. Bedre tværsektorielt samarbejde ++3. Bedre samarbejde mellem hospital og ++almen praksis4. Bedre samarbejde mellem kommuner og ++hospital5. Bedre patientforløb +6. Forløbsprogrammet er implementeret +7. Indsatsen understøttes af relevantteknologi8. Professionelle har bedrepopulationsoverblik9. Professionelle har udviklet deres +++kompetencer10. Patientpopulationen får bedre tilbud ++11. Flere mennesker med kronisk sygdomkommer til regelmæssig kontrol12. Sårbare patienter får målrettet tilbud13. Den sociale ulighed i sundhed udjævnes14. Flere patienter er uddannet i egen sygdom15. Bedre patientoplevet kvalitet i indsatsen16. Patienters egenomsorg er styrket17. Patienter medvirker mere aktivt i indsatsen18. Flere med kronisk sygdom kan forebygge,undersøge og/eller behandle egen sygdom19. Færre akutte indlæggelser20. Positiv sundhedsfaglig effekt21. Sundhedsøkonomisk gevinst22. Driftsøkonomisk fordel for hospitalet23. Bedre sundhedsfaglig kvalitet24. Mere omkostningseffektiv praksis25. Højere patientsikkerhed26. Patienters helbred/prognose er forbedret27. Øget produktivitet i indsatsen overforkronisk sygdom28. Flere patienter hjælpes for uændrederessourcerAndet? (skriv)Side 72

More magazines by this user
Similar magazines