Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Programevaluering - CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Generelt aktivitetsniveau:• Spørgeskemaet Physical Activity Scale, PAS, anvendesIsometrisk muskelstyrke og muskel power:• Maksimal voluntær isometrisk knæekstension på dominant side måles siddende pådynamometerstol (Good Muscle Strength, Metitur)Ekstensionspower i underekstremitet på dominant side måles siddende medNottingham Leg Extensor Power RigHelbredsrelateret livskvalitet, HQRQoL:• Spørgeskemaet SF 36Angst og depression:Måles med forløbsprogrammets screeningsredskabDesuden registreres en række basisoplysninger om patienterne: køn, alder, nuværende ogtidligere hjertediagnoser, tidligere operationer, forbrug af hjertemedicin.FYSISK TRÆNINGTræningen superviseres af 2 erfarne fysioterapeuter og sker ud fra en standardiserettræningsprotokol (se bilag 2A og 2B) baseret på foreliggende evidens om træningsformertil de inkluderede diagnosegrupper. Progressionen i træningsintensiteten erstandardiseret og monitoreres med taletest (The Talk Test), pulsur og maksimaliltoptagelsestest VO2max.Træningen tilpasses, så den giver maksimalt udbytte for den enkelte deltager.Desuden indgår to timers undervisning i motion samt undervisning i sygeplejefaglig – ogdiætetisk intervention. Effekten af de to sidstnævnte interventioner monitoreres i enspørgeskemaundersøgelse i projektet, der udgår fra afdeling T.Individuelle hensyn:Træningen tilpasses, så den giver maksimal træningsudbytte i forhold til patientensproblemer. Dette kan f.eks. være gener fra bevægeapparatet eller fra hjertelungekredsløbet,som vanskeliggør den enkeltes deltagelse i den planlagte træning. I detilfælde, hvor en deltager ikke kan udføre den planlagte træning, må fysioterapeuten findeen alternativ måde at træne på, med samme intensitet eller formål som i den planlagtetræning.Ved udeblivelse uden afbud kontaktes patienten telefonisk. Der er i forløbet fokus på, atsocialt udsatte hjertepatienter møder op og deltager i rehabiliteringsforløbet.Samarbejde med pårørende:Pårørende er velkomne ved forundersøgelsen, testning, individuel og gruppebaseretundervisning. Ved slutsamtalen, som er en evaluering af forløbet, drøftes en fremadrettetforebyggelsesindsats.Projektforløbet er udfordret af flere forhold:• Sammenlægningen af hele Aarhus Universitetshospital, og herunder sammenlægningaf hjerteafdelingerne med placering af hjerterehabilitering på 2 matrikler, harudfordret tilrettelæggelsen og rekrutteringen af patienter til både projekt 8 og 12,fordi de to projekters målgrupper er sammenfaldende• Indførelsen af EPJ, nye henvisningsprocedurer og nye samarbejdsflader• Rekrutteringsproblemer grundet mangelfuld fremsendelse af specialiseredeSide 84

More magazines by this user
Similar magazines