Specialrådgivning - Center for døve

cfd.dk

Specialrådgivning - Center for døve

DøvekonsulenterneCenter for Døvewww.cdf.dkAalborgNiels Ebbesens Gade 19, 19000 AalborgTlf: 44 39 12 80Teksttlf: 96 33 82 01Fax: 44 39 12 88aalborg@cfd.dkÅrhusJægergårdsgade 668000 Århus CTlf: 44 39 12 50Teksttlf: 86 20 45 10Fax: 44 39 12 63aarhus@cfd.dkOdenseRugårdsvej 485000 Odense CTlf: 44 39 12 00Teksttlf: 63 11 98 01Fax: 44 39 12 08odense@cfd.dkKøbenhavnJagtvej 223, 12100 København ØTlf: 44 39 13 50Teksttlf: 39 27 30 61Fax: 44 39 13 69kobenhavn@cfd.dkFredericiaDanmarksgade 4, 27000 FredericiaTlf: 44 39 12 20Teksttlf: 76 20 61 10Fax: 44 39 12 38fredericia@cfd.dkCenter for DøveCenter for Døve har siden 1869 ydet service til døve og døvblinde. Centret har til formål at drive botilbud,beskyttet beskæftigelse, konsulent- og tolkevirksomhed for unge og voksne døve og døvblinde.Center for Døve har ansat 15 døvekonsulenter, som er tilknyttet de regionale kontorer i Aalborg, Århus,Fredericia, Odense og København.DøvekonsulenterneSpecialrådgivning– til døve, personer med alvorligthøretab og CI-brugereFor kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle


2 DøvekonsulenterneDøvekonsulenterne 3Døvekonsulent -erne beherskertegnsprog og kankommunikeremed døve udenbrug af tegnsprogstolk.Specialrådgivning–til døve, personer med alvorligthøretab og CI-brugereKonsulentordningens målgruppeDøvekonsulenternes tilbud retter sigdels mod døve borgere og dels modborgere, som har et alvorligt høretabog derfor har behov for tegnsprog,tegnstøtte eller særligt hensyntagendekommunikation – herunder CI-brugere.Døvekonsulenternes arbejdeDøvekonsulenterne på Center for Døvearbejder for at sikre, at borgere med etalvorligt høretab har lige rettighederog handlemuligheder i forhold tildansk lovgivning. Døvekonsulenternehar specialviden på området og beherskertegnsprog.Døvekonsulenterne tilbyder:n Specialkonsulentbistand til kommunerog andre offentlige myndig -heder, uddannelsessteder ogarbejdspladser om de særligebehov, der kan opstå, når borgerenhar et alvorligt høretab og anvendertegnsprog eller har behov for tegnstøtteteller særligt hensyntagendekommunikationn Rådgivning om lovgivning og kompensationsmulighederi relation tilfunktionsnedsættelsen og i forholdtil uddannelse og arbejden Undervisnings-, supervisions- og udredningstilbudtil kommunale medarbejdereog andre vedrørendefunktionsnedsættelsenn Direkte rådgivning til døve og andreborgere med et alvorligt høretabn Rådgivning til familier, der harbehov for en særlig indsats, og somhar et eller flere familiemedlemmermed alvorligt høretabn Deltagelse i udviklings- og projektarbejdeGratis rådgivningCenter for Døves konsulentordningyder specialrådgivning iht. Service -loven §§ 12 og 13 samt bekendtgørelse781 af 6.7.2006 – jvf. Serviceloven § 174.Det betyder, at der er gratis adgang –uden visitation – til rådgivningstilbuddetfor borgere, deres netværk og professionelle.

More magazines by this user
Similar magazines