Untitled - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk
  • No tags were found...

Untitled - Solar Danmark A/S

solarPerfekt selektiv overspændingsbeskyttelseOBO overspændingsbeskyttelsesapparater er opdelt i 3 klasser B, C og D svarende til forskellige krav mht. installationsområde,beskyttelsesniveau og stødstrømskapacitet. Formålet med denne opdeling er en selektiv overspændingsbeskyttelse som sikreren høj absorptionsevne af energi ved det lavest mulige beskyttelsesniveau.Opdelingen svarer til ønskerne i DIN VDE 0675 Part 6 (udkast 11.89) A1 og A2. Denne standard angiver byggeretningslinier,krav og tests for lynbeskyttelse som anvendes i vekselstrømsnet med mærkespændinger op til 1000V og mærkefrekvens mellem50 og 60 Hz.En oversigt over apparaters klassificering vises i skemaet nedenfor. Tabellen viser også tydeligt hvilke OBO overspændingsbeskyttelsesapparaterder skal indbygges hvor i energiforsyningsnettet.Klasse vedr.krav iht. DINVDE 0675 Del 6(Udkast 11.89)A1, A2BCDOpgaveOverspændingsbeskyttelses-anordning forlynbeskyttelsepotentialudligning iht. DINVDE 0185-100 ved lynnedslag direkte eller inærhedenLPZ 0 à 1Beskyttelsesanordning for overspændingsbeskyttelseiht. DIN VDE 0100-443 for overspændingpga. fjerne lynnedslag el. koblingerpå forsyningsnettetLPZ 1 à 2Beskyttelsesanordning for overspændingsbeskyttelseaf flytbare forbrugsapparater vedstikdåserLPZ 2 à 3BredtbaseretbeskyttelseMediumbeskyttelsePræcisionsbeskyttelseMaks. beskyttelseudtrykt vedoverspændingskategoriiht. DIN VDE 0110-1III (4 kV)OBO BeskyttelsesapparaterMC 50-B VDEMC 125-B NPEV 25-B+CII (2,5 kV) V 20-CV 25-B+CI (1,5 kV) EP 220-DONS 3-DVF-230-AC SNS-DUNS-DKNS-D1


solarIndustrianlæg:Vejen til perfekt overspændingsbeskyttelseObjektet der skal beskyttes• Industrianlæg• Handelsbygninger• Hospitaler• Offentlige bygningeriht. IEC, EN,VDE standarderBygning med udendørslynbeskyttelsesanlægBygning med luftkabeltilslutningBygning med jordforbundet tagopbygning(antenne osv.)Er objektet en af ovennævnte bygningstyper?JANEJLynbeskyttelse, beskyttelsesklasse BTN-C system3 x MC 50-B VDE (500 A*)TM-S system3 x MC 50-B VDE (500 A*)1 x MC 125-B/NPETT system3 x MC 50-B VDE (500 A*)1 x MC 125-B/NPEValgfrit: afkoblings induktans LC 63 (63 A*)Kun nødvendig hvis afstanden mellem hovedogunderfordeling (ledningslængde) er mindreend 5 m (f.eks. i en fælles fordelingstavle)TN-C-S systemV 20-C/3+NPE (125 A*)og lynbeskyttelse beskyttelsesklasse CV 20-C/3+NPE (125 A*)TN-S systemTT systemV20-C/3+NPE (125 A*)kun overspændingsaflederemed kravklasse Cog apparat og finsikring af beskyttelsesklasse DVF 230-AC (16 A*)KNS-D (16 A*)*) Hvis forkoblet beskyttelse er højere end opgivet værdi, sikres aflederen selektivt med den angivne værdi.3


solarIndustrianlæg:Vejen til perfekt overspændingsbeskyttelseObjektet der skal beskyttes• Beboelseshusiht. VdS 2031 (Verband der Sachversicherer)Bygning med udendørslynbeskyttelsesanlægBygning med luftkabeltilslutningBygning med jordforbundet tagopbygning(antenne osv.)Er objektet en af ovennævnte bygningstyper?JANEJLynbeskyttelse, beskyttelsesklasse B + CTN-C NetzsystemV 25-B+C/3 (160 A*)TN-S NetzsystemV 25-B+C/3+NPE (160 A*)TT NetzsystemV 25-B+C/3+NPE (160 A*)Er afstanden mellem hoved- og underfordeling mindre end 10 m?JANEJTN-C-S NetzsystemV 20-C/3+NPE (125 A*)og lynbeskyttelse beskyttelsesklasse CTN-S NetzsystemV 20-C/3+NPE (125 A*)TT NetzsystemV20-C/3+NPE (125 A*)kun overspændingsaflederemed kravklasse CVF 230-AC (16 A*)og apparat og finsikring af beskyttelsesklasse DKNS-D (16 A*)4*) Hvis forkoblet beskyttelse er højere end opgivet værdi, sikres aflederen selektivt med den angivne værdi.


solarNet system TN-C-SHovedtilslutningsboksL1F1HovedfordelingstavleLedningslængdeL1-4Gruppeafbryderfx underfordelingLedningslængdeF2 (RCD)Net finsikringL2L3PENF3F4B 1) D 1)C 1)Hoved potentialudligningsskinneLokale potentialudligningsskinner1) Beskyttelsesklasse efter DIN VDE 0675 Del 6 (A1/A2).500 A63 A 125 A3 x MC 50-B VDEOrder No. 5096 84 74 x LC 63Order No. 5096 97 0V 20-C/3+NPEOrder No. 5095 64 6KNS-DOrder No. 5092 50 7160 AV 25-B+C/3Order No. 5097 00 2VF 230-ACOrder No. 5097 64 9I TN-C-S Net systemet anvendes 3-polede lynbeskyttelse af beskyttelsesklasse B (grovbeskyttelse). Tilslutningen er parallel med deindkommende forsyningsledninger (L1, L2, L3) som via aflederne tilsluttes PEN. Kræves en overspændingsbeskyttelse i flere niveauer skalinstalleres en afleder af type V 20-C/4 (Afleder af beskyttelsesklasse C, middelbeskyttelse) i de enkelte underfordelingstavler. Separate sikringerforan aflederen er kun nødvendigt hvis værdien på de foransiddende sikringer (f.eks. bygningstilslutningen) er større end værdierne der erpåkrævet for overspændingsbeskyttelsen.De relevante angivelser kan tages fra de tekniske data på produktsiderne.5


solarNet system TN-SHovedtilslutningsboks Ledningslængde GruppeafbryderLedningslængdeHovedfordelingstavlefx underfordelingL1 F1L1-4F2 (RCD)Net finsikringL2L3NPEF3F4B 1) C 1)D 1)Hoved potentialudligningsskinneLokale potentialudligningsskinner1) Beskyttelsesklasse efter DIN VDE 0675 Del 6 (A1/A2).500 A 63 A125 A3 x MC 50-B VDEOrder No. 5096 84 71 x MC 125-B/NPEVDE Order No. 5096 86 34 x LC 63Order No. 5096 97 0V 20-C/3+NPEOrder No. 5095 64 6KNS-DOrder No. 5092 50 7160 AV 25-B+C/3+NPEOrder No. 5097 40 1VF 230-ACOrder No. 5097 64 9I TN-S Net systemet anvendes lynbeskyttelse af beskyttelsesklasse B (grovbeskyttelse) i 3+1 strømkredsen. Ved 3+1 strømkredsen bliver denindkommende forsyningsledning tilsluttet neutralledningen via afledere. Neutrallederen forbindes via gnistgab med beskyttelsesjordingsledningen(PE). Dette forhindrer spændinger i at nå beskyttelseslederen på grund af isolationsproblemer som måtte opstå med lækagestrømme.Kræves en overspændingsbeskyttelse i flere niveauer skal installeres en afleder af type V 20-C/3+NPE (Afleder af beskyttelsesklasse C,middelbeskyttelse) i de enkelte underfordelingstavler. Separate sikringer foran aflederen er kun nødvendigt hvis værdien på de foransiddendesikringer (f.eks. bygningstilslutningen) er større end værdierne der er påkrævet for overspændingsbeskyttelsen.De relevante angivelser kan tages fra de tekniske data på produktsiderne.6


solarNet system TTHovedtilslutningsboks Ledningslængde GruppeafbryderLedningslængdeMain distributionfx underfordelingF1L1-4L1boardF2 (RCD)Net finsikringL2L3NF3F4B 1) C 1)D 1)Hoved potentialudligningsskinneLokale potentialudligningsskinner1) Beskyttelsesklasse efter DIN VDE 0675 Del 6 (A1/A2).500 A63 A125 A3 x MC 50-B VDEOrder No. 5096 84 71 x MC 125-B/NPEVDE Order No. 5096 86 3See selection list, pages 12 and 134 x LC 63Order No. 5096 97 0V 20-C/3+NPEOrder No. 5095 64 6KNS-DOrder No. 5092 50 7160 AV 25-B+C/3+NPEOrder No. 5097 40 1VF 230-ACOrder No. 5097 64 9I TN Net systemet anvendes lynbeskyttelse af beskyttelsesklasse B (grovbeskyttelse) i 3+1 strømkredsen. Ved 3+1 strømkredsen bliver denindkommende forsyningsledning tilsluttet neutralledningen via afledere. Neutrallederen forbindes via gnistgab med beskyttelsesjordingsledningen(PE). Dette forhindrer spændinger i at nå beskyttelseslederen på grund af isolationsproblemer som måtte opstå med lækagestrømme.Kræves en overspændingsbeskyttelse i flere niveauer skal installeres en afleder af type V 20-C/3+NPE (Afleder af beskyttelsesklasse C,middelbeskyttelse) i de enkelte underfordelingstavler. Separate sikringer foran aflederen er kun nødvendigt hvis værdien på de foransiddendesikringer (f.eks. bygningstilslutningen) er større end værdierne der er påkrævet for overspændingsbeskyttelsen.De relevante angivelser kan tages fra de tekniske data på produktsiderne.7


solarDen letteste vej til lyn- og transientbeskyttelse1MC 50-B/ VDE 1-polet lynafleder (klasse B) til anvendelse i industrianlæg.MC 125-B/NPE1-polet lynafleder (klasse B) til anvendelse som gnistgab i TN-S og TT-netsystemer.12V 25-B+C/3+NPEFirepolet kombiafleder (Klasse B og C) til anvendelse som lyn- og overspændingsbeskyttelse ihoved- og underfordelingstavler i beboelsesbygninger i henhold til Vds 2031.3V 20-C/3+NPEFirepolet til anvendelse som overspændingsafleder (Klasse C) i hoved- og underfordelingstavler.4KNS-DApparat- og finsikring (Klasse D) til indbygning i afbryder uden underlag eller stikdåsekombinationersåvel som kanaldåser.5SNS-DApparat- og finsikring (Klasse D) til overspændingsbeskyttelse af computere, skærme, printere,fax og kopimaskiner såvel som alle elektroniske forbrugere nem og fast montage til stikdåser.6VF 230-ACApparat- og finsikring (Klasse D) til brug på DIN-skinne i fordelingstavler og kontaktskabe.7SC-Tele/4-C-GLyn- og overspændingsbeskyttelse (grov- og finsikring) for telekommunikationsanlæg til anvendelsei analog; ISDN (før S0); og DSL anlæg (før forgrening).8RJ 45 S-ISDN/4-FOverspændingsbeskyttelse (finsikring) til anvendelse i ISDN og telekommunikationsanlæg, overgangsstikmontering.9RJ 45S-ATM/8-FOverspændingsbeskyttelse (og finsikring) til anvendelse i netværk kat. 5/6 og DSL-anlæg, overgangsstikmontering.10VF- …/SerieApparat og finsikring (Klasse D) for lavspændingsforsyning til anvendelse i hoved- og underfordelingstavler.11FRD 24Lynbarriere for MSR-dataledninger(f.eks. SPS; EIB; 4-20 mA sløjfer, sensorer, temperaturfølere osv.)8Yderligere oplysninger om OBO transientbeskyttelseskomponenter til installation, EDB og data samt tele findes i OBO katalog G-nr. 03.00.030.482 EAN-nr. 5705158030484.


solarDen letteste vej til lyn- og transientbeskyttelse34 584 537Privat hus uden ekstern lynbeskyttelse34 5834 527Privat hus med ekstern lynbeskyttelse9


solarDen letteste vej til lyn- og transientbeskyttelse248348483 34817Kontorbygning med ekstern lynbeskyttelse38 93 37 11Industribygning med ekstern lynbeskyttelse10


solarBestillingslisteBeskyttelsesklasse B Varennr. EAN-nr. G-nr. Stregkodenetbesk. 1P MC 50-B komplet 5096847 40 12195 966388 54 68 500 105y


solarBestillingslisteBeskyttelsesklasse DNetforsyning Varennr. EAN-nr. G-nr. StregkodeTransientbesk. VF 230-AC 16A 5097649 40 12195 447856 54 68 500 273y


solarBestillingslisteSignalkredse Varennr. EAN-nr. G-nr. StregkodeTransientbesk. FRD 2- 12 5098718 40 12195 460152 54 68 500 574y


solarBestillingslisteISDN - DSL anlæg Varennr. EAN-nr. G-nr. StregkodeTransientbesk. TKS-B 5097975 40 12195 336730 54 68 501 007y


solarNotater:15

More magazines by this user
Similar magazines