Side 2-13 PDF - Out & About

out.and.about.dk

Side 2-13 PDF - Out & About

Månedens klumme:Vil I være mine Valentinere?TEKST: MORTEN RIXENDE FANTASTISKE 5– HVER TIRSDAG PÅ TV3Amerikanerne har stillet spørgsmålet i årevis.Og godt hjulpet på vej af amerikanske serier påtv, så er danskerne nu også ved at lære at stillespørgsmålet hvert år den 14. februar: “Vil duvære min Valentin?”Valentins Dag er en hyldest til kærligheden- hvad det nu end er for en størrelse. Men også tilparforholdet og troen på den eneste ene. Det eren mærkedag, hvor man lader sin elskede vide, atman holder af ham. Så er det ligesom overstået,og man kan bruge resten af året på noget mererationelt. Det kan være svært at ha’ noget imod.Og så har jeg det alligevel.Polygamister - foren jer!Min irritation skyldes ikke kun, at dagen er frisksalt i såret på alle ufrivilligt enlige. Min ærgrelseer mere vendt mod mig selv, og skyldes, at viselvvalgte singler og polygamister ikke har fundetsammen om en dag, hvor vi kan fejre vores synpå kærligheden - hvad den nu end er for en størrelse.De monogame vil måske mene, at det ihomomiljøet er årets resterende 365 dage (huskdet er skudår). Men ak, intet kunne være mereforkert.Engang var vi bøsser frontløbere i kulturkampenfor anderledes samlivsformer. Vi ville ha’åbne forhold, partnerbytte, flere faste partnere påsamme tid og hvad ved jeg. Men i dag synes denhomopolitiske fantasi at have indskrænket sig tilønsket om kirkebryllupper og børn på bagsmækken.To må man være, hedder det sig nu - også ivores kredse. Men hvorfor? Jeg skal altid forsvaremin manglende tro på parforholdet. Hvornårbliver det parforholdets tur til at forsvare sig?Halvandet barn - og lidt tilNår jeg lufter min skepsis overfor parforholdetsherligheder, så forsvarer folk det gerne medargumenterne om, at det nu engang er det mestnormale eller det mest naturlige. Jeg kan godt se,at det er det mest normale. Men jeg forstår bareikke, at bøsser kan få sig selv til at bruge det somargument. Hvis jeg skulle følge i fodsporene afdet normale, så boede jeg sammen med en kvindeog havde halvandet barn i et rækkehus et sted iforstæderne.Jeg kan sådan set også godt se, at det ernaturligt med et monogamt parforhold. For franaturens side er menneskebørn indrettet med enmeget langsom udvikling, og derfor har de brugfor beskyttelse og trygge rammer i mange år. Oghvis ikke den ene part skal hænge på alt arbejdetalene, så må man selvfølgelig blive sammen.Men det argument gælder jo kun, hvis man skalha’ det her halvandet barn, der er det almindeligei forstæderne.I al evighed - amenFor mig at se får det monogame parforhold førstsin berettigelse, hvis man ser det i et kristent lys.Det er kristendommens hellige ægtepagt, derhar lært os, at vi skal elske og ære - i medgangog modgang. Og at intet menneske må adskille,hvad gud har forenet.Også det giver jo god mening - for den somtror på gud og evigheden. For vi skal jo tilbringeevigheden med vores elskede. Og det ville joblive noget rod, hvis der var for mange af dem.Hvem af dem skulle vi så vælge, at tilbringeevigheden med?Men jeg tror hverken på kristendommen ellerevigheden. Jeg tror på nuet, og jeg tror på, at livetskal leves, som man lyster det. Jeg tror ikke somde kristne på, at kærligheden skal bevises ved,at man forsager den naturlige lyst, man har tilandre. Og mindst af alt tror jeg på, at man skalblive sammen, fordi det var det, man besluttedesig for engang for længe siden.DeledagOmvendt tror jeg dog også på, at man skal væresammen, hvis det er det man har lyst til. Og atman skal være sammen lige så længe, man harlyst til det - om det så er for en nat eller for helelivet. Men mest af alt tror jeg på, at man skalvære sammen under de former, man har lyst til- og ikke de normer, andre har sat op for en.Så derfor vil jeg alligevel ønske alle lykkelige paren god Valentins Dag. Jeg håber, at vi selvvalgtesingler og polygamister må dele den med jer,selvom vi vælger at spørge: “Vil I være mineValentinere?”De Fantastiske 5 – i den gode smags tjenesteDe har indledt en mission. De går den danskemand efter i sømmene mht. Mode, Takt & Tone,Design & Bolig, Gastronomi og Styling.Det er hver tirsdag på TV3 - vi ses![ 2 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004Bestil TV3 hos Viasat på 70 808 808


Indhold februar 2004ContentSide 2 Vil i være mine ValentinereMånedens klummeSide 6 Tomme tønder buldrer mestVoldsomme besparelser på forebyggelse af hivSide 11 Homofodbold 2005Pan fodbold vil være VM-værterSide 17 Out Gay Guide to Copenhagen8 pages in English, including Copenhagen Gay MapSide 26 Out in TownGoing out in CopenhagenSide 30 Homo HomesSingle bøsser i dele lejlighedSide 32 Familien GregersenKampmann på det hvide lærredSide 33 Nanna live på Cosy BarHjemme hos Busters mor NannaSide 34 PaparazziMr. Wet Underwear 2004Side 6Side 33Side 2Side 11Side 34Kolofon:Out & About, Februar 2004Deadline næste nummer:10. februar 2004Out & About, c/oMasken Bar, Studiestræde 33DK-1455 Copenhagen KTlf. 4093 1977info@out-and-about.dkwww.out-and-about.dkISSN: 1602-9747Ansvarlig udgiver:Copenhagen Gay Media ApSAnsvarshavende redaktør:Bert Svalebølleinfo@out-and-about.dkRedaktør:Morten Rixenredaktion@out-and-about.dkAnnoncer/Marketing:Bert Svalebølleadd@out-and-about.dkLay-out:Bert SvalebølleSkribenter:Anders S. MortensenChristopher BirkJohni IversenMichael C. T. AndersenMorten RixenNikolaj VraaThomas R. KristensenFotografer:Jakob HedegaardTejs Oliver Thure LindhardtTryk: B. Thorgils a/sOplag: 7.000Abonnement:Kr. 180 pr. år (12 numre)(Uden for DK kr. 240 pr. år)Forside:Photo: © photos.comWebredaktion:Webmaster: Bert SvalebølleNyheder: Nikolaj VraaAlle henvendelser bedes stiletskriftligt til redaktionen pr. maileller brev.Redaktionen påtager sigintet ansvar for manuskripter,fotos og lignende, som indsendesuopfordret.Redaktionen påtager sig hellerintet ansvar for trykfejl ellerfejl i prisangivelser.Artikler, billeder og annoncermå ikke eftertrykkes uden skriftligtilladelse.Out & About in EnglishOut & About is a magazine coveringthe Copenhagen gay scene.The magazine’s main languageis Danish but to help our manyforeign tourists and residents wehave published selected parts ofthe magazine in English.[ 4 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004 out and about — copenhagen gay life, february 2004 [ 5 ]


Tomme tønder buldrer mestDet klinger hult, når den borgerlige regering hævder, at den arbejder forbedre forhold for samfundets udstødte. I virkelighedens verden fører regeringenen grum nedskæringspolitik, der kan få alvorlige menneskeligekonsekvenser.TEKST: MORTEN RIXENEt af VK regerings erklærede mål er, at arbejdefor bedre vilkår for samfundets svage og udstødtegrupper. “Regeringen vil også i de kommendeår give særlig høj prioritet til en indsats for desvageste grupper i det danske samfund,” hedderdet i det reviderede regeringsgrundlag fra august2003.44% af befolkningen vil i nogen eller i højgrad undgå fysisk kontakt med en hiv-smittet,mens hele 64% ikke vil kysse en hiv-smittet,viser en undersøgelse fra AIDS-Fondet. Så kanman vist ikke blive mere udstødt. Alligevelskærer regeringen på indsatsen til rådgivning afhiv-smittede og på det forebyggende og oplysendearbejde omkring hiv og aids.Færre penge - flere opgaverSTOP AIDS, der er bøssernes hiv-organisation,får i år 8,4% mindre udbetalt end i 2003. Detsvarer til 550.000 kroner. Men besparelsernerammer også andre hiv-organisationer. Hiv-Danmark,der arbejder med rådgivning af smittede ogpårørende, mister 6,7% og Aids-Linien, der ydertelefonrådgivning om hiv og aids, skæres nedmed 7,6%.Desværre har voldsomme besparelser påforebyggelsen af hiv udviklet sig til noget næren rygmarvsrefleksion for skiftende sundhedsministre.Fra 1995 til og med 1999 lå udgifternetil forebyggelse af hiv og aids stabilt omkring 30mio kroner. Men allerede under den socialdemokratiskledede regering i år 2000 satte spareiverenind, og på blot fire år er bevillingerne næstenhalveret, så de i dag er nede på 16 mio kroner.Dette års besparelser kommer til at følesværre, end de ser ud på papiret. For med besparelsernefølger en øget arbejdsbyrde, da orga-Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen skærer igenpå støtten til hiv/aids-organisationerne.nisationerne fremover ikke kun skal stå for detforebyggende arbejde med hiv. Fremover får deogså ansvaret for oplysning om og forebyggelseaf kønssygdomme.Masser at tage fat påUmiddelbart er nedskæringerne på området måsketil at forstå. I vores bevidsthed er hiv og aidsnu reduceret til at være et 3. verdensproblem,mens vi herhjemme er gået fri for en egentligepidemi. Antallet af smittede har stagneret sigomkring 250-300 om året.Men udenfor Christiansborgs tykke mure harde berørte organisationer, der står med hændernenede i problemerne, mere end almindeligt sværtved at se det fornuftige i nedskæringerne.“Det er paradoksalt, at vi nu skal igennemendnu en voldsom nedskæringsrunde. Antalletaf levende hiv-smittede stiger, en syfilisepidemihærger blandt danske bøsser, og tallene fraudlandet advarer kraftigt mod at slække på denhiv-forebyggende indsats blandt mænd, der harsex med mænd. Alt taler for at opruste,” somJakob Haff, der er sekretariatschef i STOP AIDS,udtrykker det.Flere steder i udlandet er antallet af hiv-smittedemænd, der har sex med mænd, stigende. Dennestigning kan hænge sammen med fænomenetbarebcking, hvor en del af den seksuelle pirringligger i at dyrke analsex uden kondom. Hvis deter tilfældet, kan stigningen i antallet af hiv-smittedenemt være på vej til Danmark. I hvert faldbliver videoer og dvd’er med barebacking revetned af hylderne hos blandt andet Men’s Shop.Hertil kommer, at der hvert år er nye unge, derspringer ud som bøsser. Hvis de er vokset op isamme vildfarelse som politikerne og tror, at hivikke længere er et problem, så kan de slække påsikkerheden, når de har sex. Kun et vedholdendeinformationsarbejde rettet mod risikogruppernekan sikre mod stigninger i antallet af hiv smittede.Også Hiv-Danmark oplever et øget behovfor økonomisk støtte fremfor nye besparelser.Gennem de seneste år har søgningen på rådgivningværet støt stigende. Og sidste år nærmesteksploderede søgningen hos Hiv-Danmark, efterat både Rigshospitalet og Hvidovre Hospitalnedlagde de psykologstillinger, der var tilknyttetderes infektionsmedicinske afdelinger.Hiv skaber ikke overskrifterTil trods for at de berørte organisationer råbervagt i gevær, så er besparelsen røget næstenubemærket gennem den politiske proces. En afgrundene er, at det forebyggende hiv arbejdeikke nyder den store interesse fra hverken mediereller sundhedspolitikere. Vover et firma at sendeen rød sodavand med alkohol på markedet i enflaske med en lille nisse på etiketten, kan manvære sikker på at hele Christiansborgs skare afsundhedspolitikere står på nakken af hinandenfor at udtrykke, deres forargelse. Og at mediernefalder over hinanden for at bringe historien.Samme interesse får det hiv-forebyggendearbejde kun, når konservativt indstillede medlemmeraf sundhedsudvalget forarges over, at STOPAIDS afholder fuck-shop, eller at de i en pjecenævner, at der finder cruising sted i en svømmehali Århus.Der er dog heller ikke meget, der tyder på, atder er mange stemmer at hente ved at tale de hivsmittedessag. I hvert fald ikke, hvis de tilhørerrisikogrupperne. AIDS-Fondets undersøgelse afbefolkningens syn på hiv-smittede viser, at 77%har sympati med en smittet bløder, mens kun11% har sympati med en hiv-smittet stofmisbrugerog 18% med en smittet homoseksuel.Det hiv-forebyggende arbejde lever derfor enhengemt tilværelse under finanslovens driftsbevillingfor Sundhedsstyrelsens Center forforebyggelse, der udover hiv og aids også tagersig af områder som alkohol og rygning - beggeområder, der har den fulde opmærksomhed frapolitikere og medier. I år er der afsat 77,3 miokroner til Center for forebyggelse. Hvordanpengene skal fordelespå de forskelligeområder, overlades tilsundhedsministeren atafgøre på baggrund afen indstilling fra Sundhedsstyrelsen.Og herligger hunden måskebegravet, når den reelleforklaring på nedskæringerneskal findes.Tid til en storvaskSundhedsstyrelsenhavde oprindeligt lagtop til en besparelse påden forebyggende hivindsatspå 15%. Menkort før jul underkendtesundhedsministerLars Løkke RasmussenSundhedsstyrelsen ogbegrænsede skaden ensmule.Det er ikke førstegang i historien, at ensundhedsminister ernødt til at underkendeSTOP AIDS får fremover færremidler til kampagner som“Farlige formodninger”, der errettet mod mænd, der har sexmed mænd.[ 6 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004 out and about — copenhagen gay life, february 2004 [ 7 ]


World AIDS DayKombinationsbehandlingen betyder heldigvis at færre dør af aids.Men det øger samtidig behovet for eksempelvis rådgivning ogstøtte til smittede.styrelsen i dens syn på det hiv-forebyggendearbejde. I 1994 forsøgte daværende medicinaldirektørPalle Juul-Jensen at stoppe kampagnenMan+Man, hvor kendte danskere i tolv tv-spotsskulle anbefale at bruge kondom og glidecreme.Kampagnen var oprindeligt godkendt af daværendesundhedsminister Torben Lund. Men dahan blev skiftet ud med Yvonne Herløv Andersenved en ministerrokade, så medicinaldirektøren sitsnit til at stoppe kampagnen, som han fandt upassende.Men den nye sundhedsminister bakkedeop om sin forgængers godkendelse af kampagnen,og satte Juul-Jensen på plads.Det kvitterede Palle Juul-Jensen for ved eftersin afgang at oute både Torben Lund og YvonneHerløv Andersen i bogen “I statens tjeneste”,hvor han beskyldte de to for magtfordrejningmed grund i deres seksuelle orientering.Magtfordrejning eller klarsyn. Kampagnen virkede.Og noget tyder på, at sundhedsministerietigen trænger til en minister med klarsyn. I hvertfald har hiv-organisationerne store problemer ideres samarbejde med Sundhedsstyrelsen.I en fælles kommentar fra de danske hiv/aidsorganisationerfremgår det, at Sundhedsstyrelseni dag er en alvorlig hindring for, at det forebyggendearbejde kan komme til at fungere effektivt.Styrelsen har således kun en enkelt medarbejderansat til at varetage området. Derfor får styrelsenikke afholdt egne aktiviteter, som skulle supplereorganisationernes arbejde. I løbet af de sidste parår har Sundhedsstyrelsen således opsparet 110mio kroner, der kunne være brugt til forebyggendearbejde.Det er også Sundhedsstyrelsen, der fastlæggerhvilke råd, organisationerne skal give danskerneom hiv og aids. Her er der eksempler på, atstyrelsen har været næsten to år om at svare påhenvendelser fra organisationerne.Aben lander hos regeringenUanset hvordan man vender og drejer sagen,så ligger ansvaret for besparelserne dog hosregeringen. Det er sundhedsminister Lars LøkkeRasmussen, der har godkendt besparelsen pådette års bevilling. Og det er i sidste instanssundhedsministeren, der accepterer, at Sundhedsstyrelsennedprioriterer det hiv forebyggendearbejde, så penge står ubrugte hen og organisationerneikke får de sundhedsfaglige vurderinger,de har behov for.Det kan vise sig at blive en tung moralsk byrdeat bære, da nedskæringerne kan få alvorlige menneskeligekonsekvenser. I første omgang risikereren række hiv-smittede at miste muligheden forat modtage rådgivning, når de har behov for den,fordi Hiv-Danmark ikke kan følge med efterspørgslen.Og på længere sigt risikerer antalletaf hiv-smittede at stige, på grund af manglendemidler til at gennemføre de nødvendige oplysningskampagner.[ 8 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004 out and about — copenhagen gay life, february 2004 [ 9 ]


HOMOTEKST: MORTEN RIXENFOTO: FRA BOGEN HOMOPan FodboldTEKST & FOTO:BJARNE HENRIK LUNDIS OG VM2005.DKvil være VM-værter i homobold i 2005Da det gamle år løb på hæld, udsendte PolitikensForlag bogen Homo, der portrætterer sekslesbiske og syv bøsser.Homo er en portrætbog redigeret af MinnaGrooss og Lars Erik Frank. I bogens forordfortæller de to, at de har bestræbt sig på: “at sammensætteen gruppe af bøsser og lesbiske, der erforskellige - og farvede af, hvor de befinder sig,både socialt, økonomisk, geografisk, politisk,etnisk, aldersmæssigt og så videre.” Samtidighar de lagt vægt på, at bogen skulle nuancere detbillede, der gennem de sidste år er blevet tegnet imedierne af homoseksuelle som enten “gennemsnitligemennesker som alle andre” eller “langtude og lummerliderlige”.Lidt for let sluppetIntentionerne med bogen er gode. Mange andredeler formentlig redaktørernes frustrationer overikke at kunne genkende sig selv i mediernesportrætter af homoseksuelle. Desværre sidder jegblot tilbage med endnu større frustrationer efterat have læst Homo. Det bliver groft sagt en gangreality tv på skrift.Et af de største problemer med Homo er, atmange af interviewpersonerne får lov til at skøjtefor let hen over betragtningerne af sig selv ogdet danske homomiljø. Det resulterer i en rækkeselvmodsigelser. Og ofte sidder man som læsertilbage med en række ubesvarede spørgsmål, nårhistorien slutter.Alle mennesker rummer selvfølgelig disse selvmodsigelser.Men ofte er det jo vores indbyggedeparadokser, der gør os interessante som mennesker.Og derfor kunne jeg godt ønske mig, atder var gjort mere ud af den tvivl, som mange afinterviewpersonerne afslører.Homo - og så alligevel ikkeMin hovedanke mod bogen er dog, at det aldrigrigtig lykkes at fremstille mere end en typeindenfor homomiljøet. Nemlig den homo, der erlidt for opsat på at ligne en ganske almindeligIllustrationer fra bogen HOMOdansker. Langt de fleste lever i eller har levet ilange, faste parforhold og kunne ikke forestillesig andet.Det kan godt være, at man har haft held til atudvælge typerne, så de repræsenterer forskelligesociale klasser, etniske oprindelser og så videre.Men holdningsmæssigt er de kedsommeligtenige. Enige om, at vende ryggen til homomiljøeti traditionel forstand. I bogen deltager fireyngre mænd fra København. Alle kandidater tilat komme i det københavnske homomiljø. Menalle fire siger samstemmende, at bøssemiljøetikke rigtig har noget at byde på. Selvfølgelig erdet fedt nok, at det er der. Men de kommer derkun som turister.Jeg skal gerne indrømme, at min irritation herovernok hænger sammen med, at jeg selv leveri og til dels af det københavnske bøssemiljø.Men hvorfor er der ikke valgt en repræsentant,der bruger miljøet aktivt, og som kan nuancerede andres afstandstagen. Og hvorfor får vi ikkelov til at høre lidt mere fra de fire unge herre om,hvorfor de har det sådan med miljøet?Efterhånden siger alle bøsser, at de ikke rigtigkommer i miljøet, og de beskriver sig selv somubøssede eller straight-acting. Hvis der er nogetjeg savner, så er det at få svar på, hvorfor det erså slemt at være bøsse i dag. Men det får manikke reelle svar på i Homo, fordi den lader sineinterviewpersoner slippe for let. Man får blottendensen bekræftet.Minna Grooss og Lars Erik Frank: HomoPolitikens Forlag, 252 sider, 249 kronerPan Fodbold går efter guldet og søger om værtskabetfor VM i fodbold for bøsser og lesbiskei 2005. Københavns Kommune og WonderfulCopenhagen støtter varmt op om ansøgningen.Efter den store succes med EuroGames i majsidste år, hvor mere end 2.500 deltog i EM forbøsser og lesbiske, har Pan Fodbold for alvor fåetskudt sig varm. Pan Fodbold, som er en del afPan Idræt, søger derfor nu om at blive værter forVM i fodbold for bøsser og lesbiske i 2005. Lykkesdet at hive værtsskabet hjem, bliver det førstegang, at København er værtsby for den årligeVM-turnering.Københavns Kommune, i skikkelse af overborgmesterJens Kramer Mikkelsen, og WonderfulCopenhagen støtter varmt Pan Fodboldsansøgning om at blive værter for VM.Turneringen varer en uge - fra søndag den 31.juli til lørdag den 6. august 2005. Den vil samlemere end 500 fodboldglade bøsser og lesbiskefra hele verden. Hertil skal lægges flere hundredeandre besøgende i form af gæster, frivillige ogdommere.Mere end blot fodboldUgen kommer ikke kun til at stå i fodboldenstegn. Pan Fodbold arbejder på, at VM 2005 vilblive sparket i gang 31. juli med en kombineretreception og åbning på Københavns Rådhus.VM-arrangementet vil slutte af med et bragaf en fest for både spillere og gæster. Og hvereneste dag i løbet af ugen vil der være socialearrangementer i form af fester, “Meet the Danes”og lignende. VM-turneringen er med andre ordandet end fodbold. Det er en blanding af sport,kulturelle begivenheder og socialt fællesskab.Søger sponsorereAt være arrangør af et så stort stævne kræverselvfølgelig mange penge. VM-turneringen erførst og fremmest baseret på deltagerbetaling.Men Pan Fodbold har også brug for støtte fravirksomheder, barer og fonde. Pan Fodbold vilgerne kunne hjælpe fodboldhold fra Østeuropaøkonomisk, så de har mulighed for at deltagei turneringen. Selv om Pan Fodbold ikke harfået tildelt værtskabet, er de i fuld gang med atsøge sponsor- og fondsstøtte både i homo- ogheteromiljøet. For den økonomiske opbakninger i høj grad med til at afgøre, om Københavnbliver værtsby. Wonderful Copenhagen anslår,at de mange deltagere og gæster i VM-ugen tilgengæld vil lægge 15 millioner kroner i byen.Gode værtschancerDet er bestyrelsen i den internationale sammenslutningaf bøsse og lesbiske fodboldklubber(IGLFA), som står bag den årlige VM-turnering,og som afgør, hvem der får værtskabet. Det afgøresi løbet af april måned.“Vi mener, at der er rigtige gode chancer, forat København bliver værtsby. Ikke mindst eftersuccesen med Eurogames sidste år,” siger JohnnyHansen, som er formand for VM2005.dk, som ernedsat under Pan Fodbold.Nærmere oplysninger om VM2005.dkved henvendelse til: Johnny Hansen,mail: Johnnyhansen@12mail.dk,tlf. 3811 5030 og Bjarne Henrik Lundis,mail: Bjarne.lundis@webspeed.dk,tlf. 3331 3849/21428451.[ 10 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004 out and about — copenhagen gay life, february 2004 [ 11 ]


Sponsor: L00KY L00KY[ 12 ] out and about — copenhagen gay life, february 2004 out and about — copenhagen gay life, february 2004 [ 13 ]

More magazines by this user
Similar magazines