Gennem flere år har vi talt om fremtiden - Sct. Georgs Gilderne i ...

sct.georg.dk
  • No tags were found...

Gennem flere år har vi talt om fremtiden - Sct. Georgs Gilderne i ...

Gilderne og de andreSpejdernes Lejr 2012Af Lone Hansen, HovedudvalgsformandFuld fart på lejrplanlægningenDer sker rigtigt meget omkring planlægningenaf Spejdernes Lejr 2012 lige nu.Der bliver gravet elledninger og vandrørned på lejrområdet. Lejrens ugeprogram erendeligt fastlagt. De Sorte Spejdere AndersBreinholt og Anders Lund Madsen, der erkendt fra DR P3, bliver værter ved lejrensåbning og afslutning. Og så er der fuld gangi markedsføring, forhåndstilmeldinger ogplanlægning af alt det, der skal være på plads,inden lejren åbner 21. juli 2012.Flexlejr på Spejdernes Lejr 2012Noget af det, der nu er kommet på plads,er rammerne omkring flexlejren. Det erlejrområdet for lejrdeltagere, som ikke hørertil i en spejdergruppe, og hvor man kanvælge, om man vil bo i telt, campingvogn,autocamper eller måske lejrens hotelafsnitmed beboelsesvogne. I flexlejren betaler mansom udgangspunkt kun for lejrpladsen ogeventuelt for el-tilslutning. Prisen for entelt- eller campingvognsplads er 25 kronerpr. overnatning, og derudover koster det 50kroner pr. overnatning for personer over ti årog 25 kroner pr. overnatning for børn mellemseks og ti år. Eltilslutning koster 40 kroner pr.overnatning. Man kan lave sin mad selv, menlejren giver også mulighed for at købe sig tilfor eksempel middagsmaden i en af cafeerneeller restauranterne. Tilmeldingen til flexlejrkan findes på www.2012.spejderne.dkTilmeld dig som jobberSpejdernes Lejr 2012 har brug for rigtigtmange frivillige kræfter for at få lejren til atlykkes. Derfor er der særlige vilkår for dem,der tilmelder sig lejren som jobber på fuldtid for at løse en arbejdsopgave. Og selv omman siger ja til at arbejde på fuld tid, er derselvfølgelig også god tid til at opleve lejrlivetog de store arrangementer. Ellers kan manogså melde sig som deltidsjobber og nøjesmed enkelte opgaver i løbet af lejrperioden.Som fuldtidsjobber i hele lejrperioden fårman særlige fordele. Der er en særlig lejrpris,der inkluderer tre daglige måltider. For overnatningi telt koster det 1300 kroner for helelejrperioden. Hvis man vælger at medbringecampingvogn, skal man betale 25 kroner ekstrapr. overnatning, og man skal også betalefor el-tilslutning. På www.2012.spejderne.dker der mere information om at være jobberog om nogle af de mange opgaver, mankan bidrage med til lejren. For eksempel erder brug for mange mennesker til lejrenscafeer og butikker, til informationsbodernerundt om på lejren og til håndværksprægedeopgaver. Men man kan også sagtens findeen opgave med lejrens aktiviteter, i iskioskereller en af de mere specifikke funktioner, derkræver en faglig viden på området.Spørg CallCentretAlle spørgsmål om Spejdernes Lejr 2012 kansendes til lejrens CallCenter. Send en mail tilinfo@spejderneslejr2012.dk eller en sms til81 11 20 12.Du kan også ringe til tlf. 81 11 21 02, mandagtil torsdag kl. 18-20. I mange tilfælde kanman få et svar med det samme, ellers bliverman kontaktet med svaret.9Foto: Anders Kongsted, 2010

More magazines by this user
Similar magazines