ddb statistik 2011 (version 3)

brevduesport.dk

ddb statistik 2011 (version 3)

Statistik 2011Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08Af Ove Fuglsang Jensen ©I dette års udgave af statistik over afsendte duer og antal aktivemedlemmer, kører vi på som sidste år. Flyveprogrammet i mellemdistanceer udvidet til 19 kapflyvninger, og dette gør skemaerne ekstra lange, og dethar derfor været nødvendigt at lægge disse sider ned. Siden ”Afsendte duerpå mellemdistancen” er lavet i Excel regneark, hvilket har gjortarbejdsprocessen med udregningerne lidt mere enkel for mig. Modellerne iExcel er venligst lavet af min kone Inger. I år bliver det ekstra spændende atfølge tallene uge for uge, idet kapflyvningsplanen er lavet radikalt om bådepå mellem- og langdistancen.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 1 af 14


Sendte duer pr. sektion 2011 – Mellemdistance= Sverige = Mellemdistance SportGRUPPE 1 - 221 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total11 914 597 652 575 530 928 281 558 680 249 580 654412 485 444 499 558 481 501 269 444 375 228 605 488913 60 20 58 53 12 20 19 60 302Gr 1 1399 1101 1171 1191 1064 1441 550 1022 1074 477 1245 0 0 0 0 0 1173521 490 432 541 388 375 486 214 379 402 180 367 425422 464 185 516 213 190 378 206 350 363 186 209 3260Gr 2 954 617 1057 601 565 864 420 729 765 366 576 0 0 0 0 0 7514I alt 2353 1718 2228 1792 1629 2305 970 1751 1839 843 1821 0 0 0 0 0 19249GRUPPE 3 - 421 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total31 428 434 481 448 529 407 214 450 474 192 414 447132 371 376 367 348 449 346 180 397 362 173 419 378833 446 492 506 423 473 563 176 465 499 173 410 462634 371 365 407 346 358 421 175 317 330 167 330 3587Gr 3 1616 1667 1761 1565 1809 1737 745 1629 1665 705 1573 0 0 0 0 0 1647241 275 261 262 249 321 322 150 322 316 141 343 296242 271 259 296 271 304 240 158 273 269 146 310 2797Gr 4 546 520 558 520 625 562 308 595 585 287 653 0 0 0 0 0 5759I alt 2162 2187 2319 2085 2434 2299 1053 2224 2250 992 2226 0 0 0 0 0 22231BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 2 af 14


GRUPPE 5 - 621 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total52 558 511 602 568 654 578 277 630 609 258 414 565953 459 465 408 424 523 406 169 556 435 162 354 436154 396 402 429 446 478 410 191 530 394 190 340 4206Gr 5 1413 1378 1439 1438 1655 1394 637 1716 1438 610 1108 0 0 0 0 0 1422660 299 295 300 311 353 285 147 370 313 138 296 310761 478 476 510 513 607 572 219 622 577 210 450 523462 279 289 318 320 383 302 147 403 358 147 310 325663 394 393 438 450 483 507 232 577 477 220 412 4583Gr 6 1450 1453 1566 1594 1826 1666 745 1972 1725 715 1468 0 0 0 0 0 16180I alt 2863 2831 3005 3032 3481 3060 1382 3688 3163 1325 2576 0 0 0 0 0 30406Total 7378 6736 7552 6909 7544 7664 3405 7663 7252 3160 6623 0 0 0 0 0 71886NB.: Ugerne 31 og 32 kommer når de bliver aktuelle. Nederste bjælke er totaler for hele DanmarkBemærkninger sendte duer MellemdistanceSammenlignende statistik Mellem 2010 - 201121 22 23 24 25 26 272010 14458 15517 10851 6258 9679 5748 84482011 13721 14461 7544 11069 7663 10412 662328 29 30 31 32 Total2010 4983 7661 9402 9707 2558 1052702011BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 3 af 14


Slag pr. sektion 2011 – MellemdistanceGruppe 1-221 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3211 107 99 99 92 96 96 90 87 94 85 8712 74 72 83 82 74 74 81 80 70 74 7913 14 8 14 12 6 8 7 1421 81 73 79 69 67 72 66 68 63 56 6422 63 42 64 40 37 60 62 59 58 57 37Ialt 325 300 333 297 279 308 299 302 292 272 281Kolonner med blå er Sverige – Rød Mellemdistance SportGruppe 3-421 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3231 75 76 78 75 75 71 71 66 72 63 7132 54 52 51 48 57 48 52 54 47 52 4833 58 57 60 58 58 55 48 58 58 51 5434 56 55 57 54 54 53 55 52 48 50 5841 48 48 46 46 47 43 44 44 42 42 4442 50 50 51 51 48 40 49 50 40 47 48Ialt 341 338 332 332 339 310 319 324 307 305 323BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 4 af 14


Gruppe 5-621 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3252 83 85 88 88 85 82 86 82 81 81 7653 60 60 59 60 61 55 54 57 57 53 5554 61 61 65 66 63 61 63 65 58 63 5360 45 44 42 43 44 43 45 44 44 42 4261 70 71 71 73 71 67 68 72 68 65 6362 45 46 48 48 49 44 45 50 49 47 4763 77 78 78 77 81 76 75 80 76 75 73Ialt 441 445 451 455 454 428 436 450 433 426 409Total antal slag pr. uge/kapflyvning21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32Ialt 1107 1083 1127 1084 1079 1046 1054 1076 1032 1003 1013Bemærkninger antal aktive slag på mellemdistanceTages de 3 højeste antal flyvende / deltagende slag fra hver region og derefter finder gennemsnittet heraf, så har vi i 2011en tilbagegang til 1116 aktive medlemmer / slag på landsplan. I 2010 var dette tal på 1193 aktive flyvende medlemmer /slag, svarende til en netto-tilbagegang på ca. -7% (dette tal var forrige år -8% i Danmark).BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 5 af 14


Højeste antal slag 2009-10-11 MellemdistanceHøjeste antal flyvende slag på en enkelt DdB-kapflyvning.Antal slag 2009 2010 2011 Diff. 09-11Gr. 1-2 11 120 110 107 -1312 102 101 83 -1913 - - 14 -21 85 83 81 -422 77 69 64 -13Total 384 363 349 -49Gr. 3-4 31 92 87 78 -1432 65 59 57 -833 66 62 60 -634 80 71 57 -2341 48 47 48 042 52 54 51 -1Total 403 380 351 -52Gr. 5-6 52 94 89 88 -653 64 65 61 -354 70 72 66 -460 - - 45 +4561 75 76 73 -262 105 95 50 -5563 89 91 81 -8Total 497 488 464 -33Land Ialt 1284 1231 1164 -134I 2011 er der to tilføjelser: Sektion 13 Bornholm er taget med og Sektion 62 erdelt i to nye sektioner nummer 60 og 62. Som det ses af skemaet på de forrigesider, så svinger antal deltagende slag noget i nogle sektioner. Skal vi prøve atfinde det faktiske antal flyvende slag, så må vi tage det højeste antal deltagere.Frafald af flyvende slag, betyder selvfølgelig også tab af antal afsendte duer i DdB.Gennemsnitstallet for afsendte duer i DdB, er 7-8 duer på mellemdistancen, detvil sige; at hvis der er 10 slag mindre i en sektion, så mistes der ca. 70-80 duer pr.flyvning.STATUS 2011Sektioner med den største tilbagegang er Sektion 12 med 18 slag, og Sektion 34med 14 slag, samt Sektion 63 med 10 slag. Den ”gamle” Sektion 62 havde 95 slag,men de to nye 60-62 har sammenlagt 95 slag. Tilbagegangen i de 3 Regioner erstørst i Region Syd med 52 slag på kun 2 år.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 6 af 14


Sendte duer pr. sektion - LangdistanceGruppe 1- 223 25* 27 29 31* Ialt11 517 376 48712 310 314 317Gr 1 827 690 80421 332 281 30622 272 124 241Gr 2 604 405 547Ialt 1431 1095 1351Kolonner med blå markering er flyvninger fra SverigeGruppe 3 – 423 25 27 29 31 Ialt31 242 220 25532 191 168 21933 260 213 26534 172 168 252Gr 3 865 769 99141 146 134 15642 118 114 129Gr 4 264 248 285Ialt 1129 1017 1276Gruppe 5 - 623 25 27 29 31 Ialt52 361 359 22553 275 306 20554 248 256 192Gr 5 884 921 62260 190 196 15761 308 302 22062 197 183 14163 245 223 186Gr 6 940 904 704Ialt 1824 1825 1326BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 7 af 14


Antal afsendte duer langdistancen 2011200015001000500023252723 25 27Gruppe 1- 2 1431 1095 1351Gruppe 3 - 4 1129 1017 1276Gruppe 5 - 6 1824 1825 1326Ovenfor er antal afsendte duer fra side 7 omdannet til søjler i et diagram, hvor detbl.a. er det nemt at se følgende:Region Øst starter pænt ud, men ved Ludvika uge 25, er der knap så mange med,men der kommes stærkt igen ved Antwerpen.Region Syd starter jævnt op, men med et lille fald ved Würzburg uge 25, men fårrettet lidt op igen ved Antwerpen.Region Nord kører hårdt på som vanligt de to første kapflyvninger, men vedAntwerpen falder antal duer dramatisk med hele 500 duer! Hvad sker der mon idenne ellers så solidt kørende region?BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 8 af 14


Slag pr. sektion - LangdistanceGruppe 1- 223 25* 27 29 31*11 82 80 8912 68 67 75Gr 1 150 147 16421 62 59 6422 53 27 52Gr 2 115 86 116Ialt 265 233 280Kolonner med blå markering er flyvninger fra SverigeGruppe 3 - 423 25 27 29 3131 57 53 5932 41 34 3833 51 45 4834 40 39 51Gr 3 189 171 19641 38 35 3842 37 37 39Gr 4 75 72 77Ialt 264 243 273Gruppe 5 - 623 25 27 29 3152 77 72 7053 46 50 4354 46 45 39Gr 5 169 167 15260 42 43 3461 57 57 4762 37 35 2963 63 56 56Gr 6 199 191 166Ialt 368 358 318BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 9 af 14


Antal aktive slag på langdistancen 201140035030025020015010050023252723 25 27Gruppe 1- 2 265 233 280Gruppe 3 - 4 264 243 273Gruppe 5 - 6 368 358 318Region Øst viser her det samme som før ved antal duer, en forbavsende storinteresse for at flyve Antwerpen uge 27.Region Syd kører på samme måde med en stor interesse for Antwerpen.Region Nord viser de første uger stabilitet, men ved Antwerpen uge 27 et faldpå 40 slag. Om dette fald af slag giver 500 færre duer, er svært at sige.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 10 af 14


Ugestatistik 2011 – Afsendte duer per ugeUGE 21 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Soltau 2353Jököbing 1718 4071Gr. 3-4 Soltau 2162Hannover 2187 4349Gr. 5-6 Kiel 2863Husum 2831 5301Total 13721UGE 22 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Hannover 2228Nässjö 1792 4020Gr. 3-4 Hannover 2319Stendal 2085 4404Gr. 5-6 Altona 3005Heide 3032 6037Total 14461UGE 23 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Münster 1431Skövde 1629 3060Gr. 3-4 Limburg 1129Hannover 2434 3563Gr. 5-6 Münster 1824Altona 3481 5305Landsfl. Limburg 926 926Total 5310 7544 12854BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 11 af 14


UGE 24 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Bremen 2305Bremen Sp 970 3275Gr. 3-4 Soltau 2299Soltau Sport 1053 3352Gr. 5-6 Bremen 3060Bremen Sp 1382 4442Total 11069UGE 25 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Ludvika 1095Göttingen 1751 2846Gr. 3-4 Würzburg 1017Göttingen 2224 3241Gr. 5-6 Göttingen 1825Landsfl.Henstedt 3688 5513BadenBaden815 815Total 4752 7663 12415UGE 26 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Minden 1839Minden Sport 843 2682Gr. 3-4 Minden 2250Minden Sport 992 3242Gr. 5-6 Heide 3163Heide Sport 1325 4488Total 10412BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 12 af 14


UGE 27 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Antwerpen 1351Vetlanda 1821 3172Gr. 3-4 Antwerpen 1276Hannover 2226 3502Gr. 5-6 Antwerpen 1326Altona 2576 3902Total 3953 6623 10576UGE 28 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2Gr. 3-4Gr. 5-6Landsfl.TotalUGE 29 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2Gr. 3-4Gr. 5-6TotalBREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 13 af 14


Sammenlignende statistikTotaler 2008 – 2009 -2010 - 2011Uge 1 2 3 4 5 6 72008 22766 16988 13410 11162 18733 9614 124822009 17751 16171 15381 14470 13692 13743 111322010 14458 15517 12492 12828 13208 10299 100712011 13721 14461 12854 11069 12415 10412 10576Uge 8 9 10 11 12 Total2008 11120 9785 15709 18099 - 1598682009 12426 11582 19157 15534 5205 1662432010 8571 9641 14202 14136 4641 1400642011 85508Laveste per år tal er i rødt._____ Fortsættelse følger løbende hen over sommeren 2011 _____BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 3 Side 14 af 14

More magazines by this user
Similar magazines