Telegrafen 5. udgave 2011

forsvaret.dk

Telegrafen 5. udgave 2011

T

E

L

E

G

R

A

F

E

N

Nyhedsformidling mellem ansatte

Udgivet af GSE/Telegrafregimentet 19. årgang Nr. 5 september 2011

Tag bladet med hjem,

så familien kan

læse om dit

arbejde

Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

Færdig Blad 5.indd 1 8/23/2011 12:55:48 PM


Udgives af

Garnisonsstøtteelementet/

Telegrafregimentet

Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18

7000 Fredericia, telefon: 7622 7622

E-mail: telegrafen@mil.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Major Henrik Schiøler.

7622 7604

Redaktør:

Overkonstabel af 1. grad

Leon Lindholm 7622 7608

telegrafen@mil.dk

Korrektur:

Pens. overkonstabel af 1. grad

C.E. Jensen

Tryk

PR-Offset, Nordre. Ringvej 3

Fredericia - 7620 3142

Adresseændring

Meddeles på tlf. 7622 7605

Udgivelse/abonnement

TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt.

Et årsabonnement koster kun 150,- kr.

Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste.

Oplag

1.700 Eksemplarer

ISSN 0909-8267

Deadline

Sidste frist for indlevering af indlæg

til næste nummer er 4. oktober

eller efter aftale med redaktionen.

TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets

militærer og civile ansatte i

ind- og udland, samt til relevante myndigheder,

organisationer, abonnenter og

annoncører.

Meninger og holdninger, der kommer til

udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis

sammenfaldende med redaktionens eller

regimentets meninger og holdninger.

Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse.

Forsidefoto

Den Gamle Vagtstyrke står for den største

del af historiefortællingen til næste generation,

om 5.- 6. julislaget i Fredericia.

Læs: "Borgerkrigen som vi vandt" side 9.

TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier.

TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte.

TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter.

TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt

ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke.

Det regner med belønninger

Fire forbundsmesterskaber ...

Vagter redder 45 årig

Farvel til Allan Poulsen

Telegrafregimentet er godt på vej

Borgerkrigen - som vi vandt

FAGI fik verdensmester

Det er så yndigt

Anbefales varmt

Et velfortjent legat

Kronprinsen i Fredericia

12 kilo på 100 dage

Mit nye liv med crossfit

Med Stabskompagniet i Oksbøl

I overkanten

Personelnyt

GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK

Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - evt. ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

Færdig Blad 5.indd 2 8/23/2011 12:55:48 PM

3

4

5

6

7

9

13

13

14

16

17

18

21

22

25

26


Fra venstre René Kall, der overrækker en af priserne for specielt godt arbejde -

med adresse fra NATO.

Det regner med

belønninger

Danske telegrafsoldater gør det rigtig godt. Deres kompetencer ligger

på et meget højt niveau, og det ses af flere og flere.

Ofte er man tilbøjelig til, i et så stort firma som vores, at være sig

selv nærmest. Enheder, sektioner og enkeltpersoner har nok i sig

selv og nedgør gerne alle andre, mest fordi de ikke forstår sig på

deres opgaver. NATO har igen i år fremhævet det store arbejde, der

leveres fra DCM-enheden ved Telegrafregimentet.

Af kaptajn René Kall.

Lige efter sommerferien fik Deployable

Communication Module E (DCM E) fint

besøg fra deres operative bataljon,

1st NATO Signal Battalion (1NSB), der

ligger i Wesel, da Deputy Commander

(næstkommanderende) og RSM (administrationsbefalingsmanden)

kom forbi

Haderslev.

Der blev hastigt samlet en lille flok personer

og opstillet en lille reception til

begivenheden, hvor også chefen for den

nye Hovedkvartersbataljon (HQBTN),

oberstløjtnant (OL) S.E. Zachariassen,

deltog.

NATO- anerkendelser

Med sig havde de hele tre anerkendelser

til kompagniet. Først fik selve kompagniet

en af de eftertragtede NCSA (NATO

CIS Services Agency) Awards for dets

indsats i 2010, hvor kompagniet bl.a.

fik meget ros for dets CIS-støtte til certificeringsøvelsen

for NRF 15 i Valdahon

i Frankrig.

I begrundelsen står der bl.a. følgende

gengivet på engelsk:

”The 1st NSB DNK DCM E provided outstanding

support to Exercise Steadfast

Juncture 10, supporting the exercise

network with more than 400 users sending

approximately 90000 emails daily.

The installation was so successful that

the NS LAN was available for 99.882%

of the time.

The technical, logistical and managerial

expertise displayed at all levels was

above and beyond that expected and

was essential in overcoming numerous

problems experienced.

A number of the DNK DCM were deploy-

TELEGRAFEN

ed constantly to the Exercise location in

excess of 3 months and the entire DCM

remained professional and enthusiastic

for the duration of the deployment,

regularly liaising with sta f officers, and

providing 24 hour coverage.

Without a solid commitment from every

individual from OR1 up to the Officer

Commanding the level of success achieved

would have not been possible and

this was recognized on the Exercise

with a personal thank you from OF9

Ramms”.

Det var i øvrigt andet år i træk, at

kompagniet fik overrakt denne anerkendende

pris, hvilket kun sker meget

sjældent.

Derudover blev der uddelt to individuelle

"Awards" til kompagniets personel.

Oversergent (OS) H. Aa. Jakobsen (i

daglig tale: HAAJ) blev indstillet af 1

NSB bl.a. på baggrund af den føromtalte

øvelse i Frankrig og modtog således

NCSA Certificate of Commendation, som

kompagnichefen modtog på OS vegne,

da han var på velfortjent ferie.

Den sidste pris modtog OS K. Frisk som

en særlig anerkendelse for sin indsats

under sin individuelle udsendelse først

på året, hvor han på vegne af NCSA

bl.a. skulle strømligne og implementere

en masse nyt i NATO’s netværk i

Afghanistan.

Dette var ikke helt uden problemer,

da man i mange lande kigger mere

på graderne end de faktiske faglige

kompetencer og bevirkede at OS måtte

bliver i missionen lidt længere end først

planlagt.

Han blev tildelt NCSA Individual Regcognition

Award, hvor der også fulgte en

lille økonomisk anerkendelse med.

Efter overrækkelsen af de fornemme

priser, bød kompagnichefen på et glas

portvin.

Oversergent Frisk fik også en helt

speciel hædersbevisning for sit flotte

arbejde.

Færdig Blad 5.indd 3 8/23/2011 12:55:48 PM

3


Fra venstre: Kurt Iversen, Ole ho fmann, Steen L. Kristensen, Hans J. Andersen,

Lasse M. Asmussen, Klaus Anker Nielsen, Karsten Olsen og Kaj Wagener.

Fire forbundsmesterskaber

- til FAGI

Ved Dansk Militært Idrætsforbunds stævne i cykling var

Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) med til at

trække fine resultater til Fredericia. Det blev til fire forbundsmesterskaber

ved stævnet i Varde.

Af major (pensioneret) Kaj Wagener,

Fredericia Garnisons Idrætsforening

(FAGI).

FAGI har den 7. og 8. juni deltaget i

Dansk Militært Idrætsforbunds mesterskaber

i cykling ved Varde. Varde Garnison

og Idrætsforeningen havde påtaget

sig at afvikle dette års DMI mesterskab

i cykling, som fandt sted i omegnen af

Roust og Næsbjerg.

Flere klasser - samme distance

7. juni var 70 M/K klar til at cykle enkeltstart

på en hurtig ud/hjem rute der

var 18,5 km.

De mange deltagere kørte den samme

distance, men var opdelt i aldersklasser,

som startede med et minuts interval.

Efter start er det så bare at træde cyklen

for at komme hurtigt til vendepunktet

og retur til mål. Der blev kørt i herre

senior, old boys, veteran, superveteran

og kvindeklassen.

Hurtigste mand i seniorklassen og det

første mesterskab tog Lasse Munk Asmussen,

FAGI, i tiden 25,55 min. Det er

en gennemsnitsfart på 42,69

km/t. Karsten Olsen og Carsten

Pedersen deltog i veteranklassen,

hvor Karsten opnåede

en placering som nr. 3 i tiden

26,53 min og Carsten blev nr.

8 i tiden 29,16 min.

Kaj Wagener deltog i superveteran,

hvor han blev nr. 1 i

tiden 31.48 min - det andet

mesterskab.

Linieløbet, med 130 tilmeldte,

blev afviklet dagen efter på

en rundstrækning på 24,6

km, som skulle gennemkøres

flere gange afhængig af hvilken

klasse man deltog i.

Senior A kørte fire omgange

(98,4 km), old boys (73,8 km),

veteran, superveteran, kvinder,

og senior B kørte 49,2 km.

De fire grupper blev sendt af

sted med fem min. interval, så

grupperne ikke blev for store,

dog var veteran, superveteran

og kvinde gruppen på over 50

deltagere.

4 TELEGRAFEN

I senior A kom seks mand samlet til

mål og i spurten opnåede Lasse Munk

Asmussen en flot femteplads kun et

sekund efter vinderen.

I veteran var ti mand samlet kort før mål

og afgørelsen skulle findes i et gevaldigt

spurtopgør.

Klaus Anker Nielsen fra FAGI, var hurtigst

og sikrede dermed FAGI det tredje mesterskab

med Karsten Olsen som nr. 7.

Klaus og Karsten gennemførte i henholdsvis

1.17,56,0 og 1.17,56,9, hvilket

er et snit på 37,8 km/t.

Hans J. Andersen blev placeret som nr.

17 i 1.23,07 (35,5 km/t), Kurt Iversen

blev nr. 21 i tiden 1.29,16 (33,0 km/t)

og Steen L. Kristensen i 1.41,38 (29,0

km/t).

I superveteran opnåede Kaj Wagener

en 3. plads i tiden 1.23,07 (35,5 km/t)

og Ole Hoffmann nr. 5 i 1.29,17 (33,0

km/t).

I holdkonkurrencen, hvor der var 19

deltagere, blev det til det fjerde mesterskab

til FAGI, idet Klaus og Karsten

vandt i tiden 2.35,52. Kaj og Hans Jørgen

blev nr. 8 og Kurt og Ole opnåede en

12. plads.

DMI cykling har andre cykelidrætter på

programmet, idet der også afholdes mesterskaber

i mountainbike og mountainbike-orientering.

Disse mesterskaber

er afholdt, men er du interesseret så

kontakt Klaus Anker Nielsen, der er

udvalgsformand for cykling.

Klaus A. Nielsen - vandt slutspurten og kom først

over målstregen.

Færdig Blad 5.indd 4 8/23/2011 12:55:49 PM


Bataljonschef oberstløjtnant Ste fen Zachariassen (tv) overrakte sergent Jeppe

Svane Thomsen (th) og overkonstabel af 1. grad Niels Nielsen Foged (i midten)

hver et ur, med inskriptionen "for en særlig indsats" for med korrekt førstehjælp

at have reddet en mands liv.

Vagter redder 45 årig

Kun fordi de to var det rigtige sted på re te tid og fordi de gjorde

alt korrekt, lykkedes det at redde en 45 årig mands liv.

Alle soldater lærer førstehjælp og der er mange situationsspil

som gør uddannelsen så realistisk, så når det virkelig gælder,

så ved soldaterne, hvad de skal gøre - og det virker!

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Klokken er 13.45. De har klassens time.

Udenfor auditoriet står TELEGRAFEN,

Jyske Vestkysten og den øvrige verdenspresse.

Indenfor er kaptajn Jeppe Gilling i gang

med chefens time for Headquarterkompagniet

(HQKMP). Bataljonschefen

oberstløjtnant Steffen Zachariassen

overtager efter Jeppe og Steffen har

store roser til den nye enhed, der er ved

at finde sig til rette. Steffen er god til at

rose sine folk og der er nok at rose dem

for. De har et utal af opgaver i deres

virke, for at andre af Forsvarets enheder

kan virke optimalt - så har de brug for

telegrafsoldaternes føringsstøtte.

Steffen sagde: "Også når I går på vagt,

gør I det godt. I gør, som I skal og passer

på kasernerne og alt materiellet.

I er årvågne og vakse. Her skal jeg

specielt nævne to personer, som jeg

vil bede komme herop - sergent Jeppe

Svane Thomsen og overkonstabel af 1.

grad Niels Nielsen Foged. Jeg er stolt af

at være jeres chef. På vagt den 12. juni

så i en motionist på 45 år falde om.

I undersøgte ham og der var ingen vejrtrækning

eller puls.

Manden var død, men sammen med

kvindelig motionist, der også kom til

stedet (soldat i flyvevåbnet), fik i startet

en livgivende førstehjælp og da ambulancen

nåede frem 10 minu ter senere,

kunne de overtage.

I reddede en mands liv - det skal I have

tak for. Jeg er stolt af jer.

Derfor får I hver et seiko ur med en

inskription, der vil minde jer om dagen

- og der er også to flasker vin".

Alt dette blev fulgt op af taktfaste klapsalver

fra alle kollegaer til de to stolte

soldater.

At redde liv - det er fedt

Pressen med TELEGRAFEN fik herefter

lov til at låne de to helte fra hverdagen

i Haderslev.

Jeppe og Niels fortalte herefter deres

historie: "Vi kom kørende i vagtbilen og

så en motionist på ca. 45 år 100 meter

fremme. Pludselig faldt han om - helt

uden at tage fra med hænderne. Vi kiggede

på hinanden, og så gik det stærkt.

Niels mærkede efter puls og vejrtrækning

- intet. Manden var død". Fortalte

Jeppe og fortsatte: "Jeg ringede 112 og

mens jeg gjorde det, kom en kvindelig

sergentelev fra flyvevåbnet, hun kendte

ligeså meget til førstehjælp, så hun tog

sig af indblæsninger, mens Niels gav

stød til hjertet og jeg blev guidet og

kunne fortælle redningscentralen om

hans tilstand. Det varede ca. o te minutter,

så var ambulancefolkene der".

Niels fortsætter: "Ja, selvom de kom,

fortsa te vi som om, vi aldrig havde lavet

andet sammen. Det var meget hårdt,

men det opdagede vi først bagefter.

Efterhånden som redderne fik udstyret

gjort klart, overtog de lidt efter lidt, men

vi arbejdede som et team. Da de helt

havde overtaget, kunne vi ryste os og

slappe af- og vi var sgu stolte, fordi vi

havde gjort en forskel. Inde i ambulancen

fik de givet den 45 årige stød, så

hjertet kom i gang igen. Det var bare

fedt at få lov til at være med til.

Det kan nok være, at næste gang vi

skal have førstehjælp, så vil jeg ikke

tænke, årh det er bare det samme og

det samme om og om igen. Det her var

virkelig godt - godt at kunne redde en

anden mands liv, vi må da have hørt lidt

efter i timerne".

Det skal afsluttes mentalt

For at de tre soldater kan lægge det

hele på hylden og for at familien kan

komme videre, er det godt at få dem

alle samlet, så de sammen kan tale om

den dag, hvor den 45 årige motionist fik

en chance mere i livet.

Hans kæreste og børn er så glade for

den indsats, de tre soldater stod for

sammen med ambulanceteamet.

En dag i slutningen af august vil de alle

blive inviteret ind på kasernen i Haderslev.

Her kan de så mødes og få talt det

hele igennem og her vil TELEGRAFEN

være på plads igen for at dække den ros

og hæder, de tre soldater med rette skal

have. Læs mere i næste nummer.

Instruktioner lige ved hånden

Hjerteforeningen har for nylig foræret

alle ved Staben/Telegrafregimentet nøgleringe,

der viser korrekt førstehjælp.

Overkonstabel af 1. grad Teller er nu i

gang med

at skaffe

Hjerteforeningensnøgleringe

til alle

på HaderslevKaserne.

TELEGRAFEN 5

Færdig Blad 5.indd 5 8/23/2011 12:55:49 PM


Det cykler

for FAGI

Af major Kaj Wagener, Fredericia Garnisons

Idrætsforening (FAGI).

FAGI har deltaget i Dansk Militært

Idrætsforbunds Mountainbike Forbundsmesterskaber

i Ålborg med flotte

resultater.

Jægerkorpset havde lavet en hård, vanskelig

og meget teknisk rundstrækning,

der skulle gennemkøres et antal gange

afhængig af alder.

Der blev kørt i kvinder, senior, old-boys,

veteran og superveteranklasse samt

stafet.

I veteranklassen blev Karsten Olsen

en suveræn nr. 1 og major Klaus Anker

Nielsen med en placering nr. 8, og pensioneret

major Kaj Wagener opnåede

en 2. plads i superveteran.

Også stafetkonkurrencen i mountainbike

endte med en holdsejr til FAGI.

Karsten Olsen og Klaus Anker Nielsen

blev et flot par nr. 1 og med Kaj på en

5. plads.

FAGI har deltagere i mange forskellige

sportsgrene og kunne du tænke dig at

være med, så er du velkommen til at

læse mere om FAGI.

http://www.fagi.dk/ny/

Selvom man er pensioneret, kan man

godt være velholdt. Major Kaj Wagener

er stadig en meget aktiv herre i flere

sportsgrene.

6 TELEGRAFEN

Der var rigtig mange taler og gratulanter. Oberst Susanne Bach Bager var en af

dem, her skåles der efter endnu en af de mange taler, som alle bar præg af, at Allan

virkelig har været afholdt og meget respekteret. TELEGRAFEN takker for mange

indlæg og mange idéer og oplysninger, der har ført til artikler.

Farvel til Allan Poulsen

Dybt seriøs, godt humør, til at stole på, en god ven, historisk

interesseret, meget vidende, fagligt engageret

i at hjælpe kollegaerne, altid loyal og ærlig, siger sin

mening, værdsat af høj som lav for sin ærlige mening.

Allan hjælper gerne andre bare ikke med opvasken.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Det var så sidste dag - eller næsten.

Det var dagen, hvor seniorsergent Allan

Poulsen skulle tage afsked med

venner og kollegaer gennem et langt

soldaterliv.

Han har altid været et samlingspunkt

og altid en støtte for alle, der har været

i hans arbejdsfære. Er det obersten,

generalen eller en overkonstabel, som

har tillagt sig en mening eller holdning,

der ikke helt passer til virkeligheden,

så kan man være sikker på, at Allan,

uanset hvem det er, altid vil sige: "Hør

nu gamle ven - det, du siger, er ikke

helt korrekt, nu skal du høre, hvordan

det rigtigt forholder sig - og så må vedkommende

så bagefter selv vurdere, om

man skal ændre eller tilpasse sig, men

et er sikkert, Allan er ærlig over for alle

og det er i fuld loyalitet, når han går i

rette med andre. Han har altid været

den, man kunne spørge om hvad han

mener, der er bedst eller mest rigtigt

og så være sikker på, at med Allans ord

er man godt klædt på.

Hans humør og det store drengerøvs

grin med et lyst sind, det har også altid

fulgt ham. Det bar denne reception også

stor præg af.

Allan er aktiv og har altid haft lidt ekstra

at se til og han har bare gjort det

godt.

Nu er tiden så kommet, hvor Forsvaret

ikke kan låne Allan mere, han skal

være pensionist, men han vil ikke sidde

hjemme og slappe af.

Allan kunne til sin afskedsreception

fortælle, at han efter sommeren starter

som elev på universitetet, hvor han

skal læse historie. Det tager fem år, så

kan man få en kandidatgrad - så det er

fremtidsudsigten. "De bliver helt sikkert

overrasket, de andre "unge", når den

gamle træder ind i klassen. Det er jo lige

før, at han selv kan fortælle om begge

verdenskrige" som en af talerne sagde".

Held og lykke Allan fra os alle!

Færdig Blad 5.indd 6 8/23/2011 12:55:50 PM


Telegrafregimentet er

godt på vej

Regimentsstaben er på plads. Enhederne med personel, opgaver og materiel

skal på plads. Det vil tage et par måneder endnu, men linjerne for

fremtiden viser sig. Der er mange opgaver foran os, men vi kommer til at

virke efter hensigten. Der er nok af opgaver til os i den nye struktur.

Af regimentschef oberst Susanne Bach

Bager.

Transformationen af telegrafenhederne

forløber stort set som planlagt, men

der er fortsat meget, der skal arbejdes

videre med, inden vi er helt på plads.

Der er byggeri, der skal færdiggøres,

der er opgaver, der ikke er overdraget,

der er personel der ikke er på plads og

uddannet, der er materiel, der ikke er

tilgået henholdsvis afgivet, og vi har

endnu ikke øvet indsættelse og føring af

de nye kapaciteter. Men vi følger op på

det udsendte implementeringsdirektiv

og er klar til at søge alternative veje

for at nå målet – et Telegrafregiment

der udvikler og leverer føringsstøtte-

og EW-kapaciteter til internationale og

nationale operationer.

Vi er med i fremtidens forsvar

Telegrafregimentets visioner er at:

• Vi vil være et værnsfælles videns- og

kompetencecenter for FØST, COMINT

og CNO.

• Vi udvikler og leverer efterspurgte og

samarbejdede kapaciteter til forsvaret

i internationale og nationale operationer.

• Vi vil være en attraktiv arbejdsplads.

• Vi vil tiltrække, udvikle og fastholde

velkvalificeret personel.

• Vi vil være en innovativ, respekteret og

attraktiv samarbejdspartner.

• Vi vil være aktivt kommunikerende om

vores kernekompetencer og derigennem

skabe forståelse for effekten af

vores kapaciteter.

For at opnå dette må vi bevare momentum

i transformationen og det kræver,

at vi på alle niveauer bidrager til at få

forventningsafstemt aktivitetsniveau

og føringskoncepter, uddannelse af

personel og tilpasning af materiel i

samarbejde med Hærens Operative

Kommando, de operative stabe og de

funktionelle tjenester.

Jeg har ved selvsyn konstateret, at alle

gør, hvad de kan, for at holde momentum

i transformationen og udviklingen

af de nye opgaver. Alle bestræber sig på

at optimere mulighederne i hærens nye

kapacitetstilgang, frem for at beklage

sig over de begrænsninger, den nye

struktur har medført. Vel er det ærgerligt,

at vi ikke kan stille en komplet HQkapacitet,

men det giver god mening,

at vi ”grønne” regimenter bidrager med

hver vores kernekapaciteter. Enhedsuddannelse

og klargøring før og efter

øvelse bliver mere tidskrævende, men

det er billigere end at opretholde den

samme kapacitet flere steder i hæren.

Endelig skal det ikke glemmes, at det

fortsat er Telegrafregimentet, der er

ansvarlig for KIH-tjenesten, og dermed

er den våbenart, der koordinerer og

indsætter al føringsstøtte til hærens

føringsinstallationer.

Jeg har som konsekvens af regimentets

beredskabsopgaver pålagt cheferne at

lægge større vægt på gennemførelse af

de årlige træningstilstandsprøver samt

gennemførelse af tandlæge og lægetjek

hvert andet år, herunder grundvaccinationer.

En forpligtelse vi som soldater

bør se som et personalegode.

Den nye regimentsstab er etableret pr.

1. juli og er i fuld gang med at planlægge

overtagelse af det fulde ansvar for telegrafenhederne

ved udgangen af året.

Det er naturligvis vemodigt, at skulle

tage afsked med de gamle veltjente

enheder: Stabskompagni/1. Brigade, 2.

Uddannelsesbataljon, 3. og 5. Telegrafbataljon

samt Føringsstøtteskolen, men

glædeligt at skulle hilse de nye enheder:

HQ-bataljonen (HQBTN) og CIS-bataljonen

(CISBTN) samt et forstærket EWKMP

og en operativ regimentsstab (ST/TGR)

velkommen. Telegrafregimentet forventes

at være operativt i den nye struktur

pr. 1. januar 2012 og fødselsdagsparaden

1. november forventes gennemført

med de nye enheder.

Der er nogle, der har sat spørgsmålstegn

ved, om vores nye struktur er

tilstrækkeligt fremtidssikret. Mit svar

hertil er kort, at Telegrafregimentet er så

fremtidssikret, som hæren og Forsvaret

p.t. har råd til. Men vi er klar til en organisationsudvikling,

hvis der skulle vise

sig at være behov for det.

Stop tankespin - hold fokus

Til spørgsmål vedr. den fremtidige garnisonering

er mit svar, at jeg ikke har

nogen forventning om, at få regimentet

samlet i én garnison på det korte eller

mellemlange sigt. Jeg forventer ikke,

at der er politisk vilje til at nedlægge

garnisoner i det Syd- og Sønderjyske

område.

Fokus skal derfor være på opgaven og

ikke tankespin om en mulig fremtidig

udvikling. Så jeg vil opfordre jer alle til

at lægge vægt på kompetenceudvikling,

udvikling af gode og velkoordinerede

arbejdsprocesser i relation til de nye

opgaver samt til at skabe gode samarbejdsrelationer

og udnytte de fysiske

rammer så godt som muligt. Jeg forventer,

at de bliver vores udgangspunkt i

mange år frem.

Tak for jeres engagement og motivation.

Fortsæt det gode arbejde.

Pas på jer selv og hinanden.

Jeres regimentschef

Det nye Hovedkvarterskompagni blev samlet i forbindelse med ekstraordinær

orientering. Kaptajn Jeppe Gilling fik samlet næsten alle, men det var svært, da

de har meget forskellige opgaver og gøremål, hvilket uniformeringen her også

giver et godt indtryk af. Et er sikkert - de her soldater er positive og stiller op når

kompagnichefen beder dem om det. Hovedkvarterskompagniet er godt på vej i

den nye struktur.

TELEGRAFEN 7

Færdig Blad 5.indd 7 8/23/2011 12:55:50 PM


Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os

Ledig annonceplads

Ring 76227608 eller 6168 1168

8 TELEGRAFEN

Nørreport Cykelforretning

Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr.

Nye cykler og alt i tilbehør.

Reparation af alle mærker.

Vi fører kun gode mærker

såsom: "X-treme, Everton,

MBK, Tårnby, Ideal Avenue

og Grisley".

Per Olsen

Nørreport Tlf. 75921456, 7000 Fredericia

FLAMMEGRILLET

HOS

BURGER KING ®

Telegrafens læsere

-Får 15 % rabat på alt hos

Burger King ® .

Der gives kun rabat til

Indehaveren af id-kortet

SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211

GÆLDER RESTEN AF 2009 2011

KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.

Søndermarksvej 212, 7000 Fredericia

Telefon 75 94 00 00

www.expert.dk

Færdig Blad 5.indd 8 8/23/2011 12:55:51 PM

® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.


Musikken udgør en stor del af den stemning, man gerne vil have frem den 5. juli om aftenen. Slesvigske Musikkorps leverer

varen. Foto: B. Rochler.

Borgerkrigen

- som vi vandt

Vi fejrer 5.- og 6. juli, fordi det afgørende slag om at beholde Danmark

dansk, blev vundet lige her i byen. Mange soldater døde, og nogle vil

sige forgæves, for nu er vi godt på vej til at blive tysk - eller i hvert fald

europæisk af fri vilje. Det slag, der stod i Fredericia i 1849 - var faktisk

at betegne som en borgerkrig.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

For 162 år siden den, 5. juli om aftenen,

var stemningen meget dyster og

anspændt. General Olaf Rye blev den

mest kendte, han døde i slaget.

Overgeneral Bülow var den eftertænksomme

strateg og den mest farverige.

Den kunstneriske og frygtløse de Meza

der udtænkte flere dristige planer.

I stedet for at forskanse sig og kun

forsvare fæstningsbyen indefra, ville

man med alle mand gøre udfald fra flere

steder og overrumple fjenden med natligt

modangreb. Tilsvarende var aldrig

tidligere set.

I dagene før denne strategis udførelse,

havde man ladet en løgn sive om, at op

mod 20.000 mand var på vej nordpå for

at slå de tysksindede, der ville have, at

Danmark skulle ind i tysk hertugdømme.

Fjenden sendte derfor mange tusinder

af sted for at overrumple de danske,

men i stedet løb de ved Viborg (omkring

Rindsholm Kro) ind i et planlagt dansk

baghold af dragonsoldater og flere tusinde

tysksindede døde den 3.- 4. juli

om natten.

Med det store antal fjender mod nord

var chancerne for et udfald fra Fredericia

meget større og udfaldet blev det, der

skulle til for at slutte tre års krig, om vi

skulle være danske eller tyske.

Demokrati

Vil sådanne handlinger kunne forekomme

i dag? Ja det tror jeg.

Balkankrigens udbrud i 1992 var også et

TELEGRAFEN 9

Færdig Blad 5.indd 9 8/23/2011 12:55:51 PM


Tv: Ann Bruun 6 år og til højre Johanne

Hermann, der fyldte 4 år den 5. juli.

Det blev fejret med catwalk på Landsoldaten.

stort land, der blev splittet efter at være

holdt sammen af præsident Tito med

hård hånd. Da han var død og borte, udviklede

tingene sig i en retning, man slet

ikke kunne forestille sig. Alle ville frihed

efter Berlinmurens fald i 1989, og alle

kunne se, at demokrati kan være godt

og bedre end meget andet. Spørgsmålet

er altid, hvad er prisen, og er et folk klar

til det, vi forstår ved demokrati?

Det udfald den 5. juli mindes med fakkeltog

og i stille atmosfære af byens

borgere. I år var fakkeltoget det største

de seneste 10 år. Det strakte sig over

mere end en kilometer og Slesvigske

Musikkorps sørgede selvfølgelig for en

musik, der var tilpasset stemningen.

Dannebrog faldt ned fra himlen

Mange ved godt, at det siges Dannebrog

faldt ned fra himlen ved et slag i

Estland den 15. juni 1219.

Det var ikke kun Dannebrog, der faldt

ned. Denne aften begyndte på pladsen

ved Landsoldaten, hvor der blev lagt

kranse af blandt andet garnisonskommandant

og regimentschef oberst

Susanne Bach Bager, derefter var der

hejsning af de nordiske flag og i år var

der sang til alle flaghejsninger, hvor

nationalmelodierne blev spillet.

Hvis denne seance skulle danne grundlag

for de to dage, så det ikke godt ud.

Først kom det svenske flag (det har også

til dels været dansk) - ikke til tops, men

lige over midten. Det vendte forkert og

store var smilene rundt på pladsen.

10 TELEGRAFEN

Det norske flag faldt ned fra himlen

den 5. juli i Fredericia - sammen med

flagstangsknoppen landede det på

to meget forbavsede hjemmeværnssoldater.

Det næste flag var det norske (her har vi

også haft en del af landet). Det norske

flag gled pænere og mere stilfuldt mod

toppen, men ligesom sagnet om det

Soldaterne, der udgør Den Gamle Vagtstyrke, er en vigtig del i hele byens festligholdelse af 5.- og 6. juli. Hvert år stiller de

op til "familiefoto" på volden og altid sammen med 6. Juligarden. Det er frivilligt at deltage i vagtstyrken, der er "tvungen"

tjeneste.

Færdig Blad 5.indd 10 8/23/2011 12:55:52 PM


danske, skulle det norske flag også kun

komme til tops for med et knald at falde

ned i hovedet på de to hjemmeværnsfolk,

der måbende måtte kigge rundt

og føle sig som klovner i cirkus. Nu var

det ikke smil, men højlydt grin fra hele

pladsen. Det var dog ikke de to's skyld.

Flaglinen var simpelthen for stiv, så da

det sidste stykke skulle gennemrulle

flagstangsknoppen, var trækket mere

end knoppen kunne holde og det norske

flag faldt ned fra himlen.

Det var dog ikke nok til at stoppe de

sidste tre flag. Det islandske (har også

været dansk), så det finske og Dannebrog

til sidst. De tre flag kom op som

foreskrevet.

Alt imens stod Den Gamle Vagtstyrke,

som gør de to julidage til en historisk

begivenhed og præsenterede gevær.

De to dage er de mange frivillige i år 35

mand (M/K) i Den Gamle Vagtstyrke et

must. Uden dem ingen 5.- og 6. juli.

Det er gennem dem, historierne fortælles

videre til de nye generationer,

ligesom vi selv fik det ind med modermælken.

Hvis de får at vide, at krig er noget

skidt ,og soldater vil fred, så er vi nået

langt.

For mange børn er det en stor dag, fordi

de må være længe oppe. Børnene danner

deres egne indtryk og som en lille

dreng sagde til mig: "Dem soldater i det

grønne tøj, det er de dårligste i krigen.

Dem med de røde og blå er de bedste,

6. juli efter sørgemarch er det sejrsmarch til Landsoldatpladsen. Her mødes borgere

med soldater. Tidligere bosiddende kommer tilbage til byen disse julidage.

det var dem, der vandt. For jeg kan se,

det er dem, der er flest af".

Det må man give drengen ret i.

De var 35 mand i Den Gamle Vagtstyrke,

TELEGRAFEN

men det er svært at få dem fri fra kompagnierne,

der har travlt med mange

opgaver og øvelser. Sådan har det altid

været. Kompagnierne har ikke fundet ud

Der skydes med løst, men det er aldeles ikke ufarligt. Sidste skud i bogstaveligste forstand. Foto: B. Rochler

Færdig Blad 5.indd 11 8/23/2011 12:55:52 PM

11


12

af, at det er en tvungen tjeneste,

men man tager frivillige til det.

5. juli om aftenen er også gudstjeneste

i Garnisonskirken, hvor vores

præst Peter Østergaard Jacobsen er

på og efterfølgende er der kaffe i

sognegården.

Det er også en oplevelse for mange

børn, fordi aftenen først slutter

med båltalen fra Meldahls Rådhus

omkring 23.30 - 23.45. I år var dog

en undtagelse, for turen gennem

byen blev gået på rekordtid.

Alt var overstået allerede kl. 22.55

og kl. 23.00 var pladsen næsten

tom, så mange der kun ville høre

båltaleren, byens æresgæst professor

og opfinder Ole Thastrup, kom

for sent til dette.

Nordbo og general Olaf Rye

I det nordlige af byen har Nordbo

hvert år sin andel af 5. juli. Her er

oberstløjtnant Ole Dyrn en fast

gæst. Han graver i de historiske

gemmer og år efter år kommer der

ny viden og små pudsigheder frem

om general Olaf Rye, som var nordmand

af oprindelse. Oldebørn som direkte

efterkommere har været med, mange

prominente er trukket til Nordbo, for at

høre om den geniale general, som faldt

i krigen og betalte den højeste pris - sit

liv. I år var den norske konsul med til

at lægge en krans på Ryes mindehøj

og mange af beboerne fra det store

Ryeshøj kvarter mødte troligt op som

altid. Først senere tager de til byen. Som

noget nyt var der også 6. juli historiefortælling

på Hejse Kro ved Ole Dyrn.

Kanontorden vækker byen

Det er kl. 06.30 præcis hver år den 6.

juli. Mange kan huske det fra deres

barndom. En uhyggelig kanontorden

Electronic Warfarekompagni ført an af major Jan Foss.

I processionen skal man gå efter grad. Højeste grader forrest og midt i. I år var det

general Ib Bager, der blev flankeret af Hans Excellence grev Ingolf af Rosenborg og

oberstløjtnanterne Henrik Juhl Krog og Erik Schwensen.

- øredøvende brag flænser luften og

mange hunde, katte og andre husdyr

rystes. Børn bliver bange og alligevel er

de med, hvis de har alderen. Det er en

oplevelse og igen en måde at fortælle

historien om krigen, vi havde her for

162 år siden.

27 skud lyder der fra bastionen (tre

for Gud tre for konge og tre for fæderlandet)

det gøres tre gange i træk.

Derefter går Slesvigske Musikkorps og

Den Gamle Vagtstyrke går gennem byen

præcis kl. 07.00. Så er byen vækket - til

endnu en sommerdag.

De Danske Landsoldaters teltlejr på

TELEGRAFEN

volden er åben og her kan man opleve

det, som det var for 162 år siden. Det er

meget autentisk og flot, det må jeg sige.

De samme "gamle" nu langt over 162 år

var med i processionen gennem byen,

her var der dog en detalje, der ikke var i

orden - en havde et armbåndsur af mere

moderne udseende, men i alt er de en

vigtig del af at give vores historie videre

til kommende generationer på lige fod

med Den Gamle Vagtstyrke.

Processionen udgår fra Meldahls Rådhus

og med hjemmeværnet til at styre

trafikken helt op til 1½ time før trafikken

tager til, så kan intet gå galt.

Der opmarcheres med soldater

og musik samt mange af byens

borgere.

Her går man så i sørgemarch for at

mindes de mange døde på begge

sider - op til Krigergraven, hvor der

taltes af sognepræst Søren Thorsen

(Hannerup Kirke). Så fortsætter det

lange optog til Landsoldatpladsen,

hvor folketingsmedlem Henrik Dam

Kristensen (socialdemokraterne og

tidligere post fra Kolding) talte.

Processionen fortsatte til slutstedet,

som var Meldahls Rådhus. Her

talte garnisonskommandant og regimentschef

oberst Susanne Bach

Bager for general Bülow.

Til slut sendes et telegram til

Hendes Majestæt Dronningen af

direktør for Statsforvaltningen

Syddanmark, Ninna Würtzen samt

formanden for 6. Juli Komiteen afslutter

de to historiske dage.

Færdig Blad 5.indd 12 8/23/2011 12:55:53 PM


FAGI fik

verdensmester

Af idrætsleder seniorsergent Karsten

Frandsen.

Ved CISM Military World Games i Brasilien

var det René Kristiansen, Fredericia

Garnisons Idrætsforening (FAGI), der

sikrede verdensmesterskabet for hold

til Danmark i disciplinen Militær Hurtigskydning

på 300 meter.

Det er helt fantastisk, at man stående

på 300 meter afstand og med tidsbegrænsning

pålagt, kan ramme en plet på

10 cm i diameter, samtidig med at det

gælder en guldmedalje ved verdensmesterskaberne

- det er flotte resultater,

der er vist her af René Kristiansen.

Af Kristen Trap, sportschef.

Ved de nyligt overståede CISM Military

World Games, som blev afholdt i Rio de

Janerio i Brasilien, blev det til guldmedalje

og verdensmesterskab i skydning.

Steffen Olsen, Jacob H. Larsen og René

Kristiansen (FAGI) vandt i disciplinen

”300 meter Militær Hurtigskydning”, som

består af 20 skud liggende, 20 skud

stående og 20 skud knælende.

Hver 10 skuds serie skydes på tid.

De to serier i liggende skydes på 1½ minut

hver og de øvrige fire serier skydes

på to minutter hver.

Disciplinen blev gennemført i tre skydehold,

hvor Jacob lagde ud med at blive

nr. tre på sit skydehold. Steffen fulgte

op med at blive nr. to på sit. René var

den tredje og sidste af vores skytter,

der skulle i ilden. Han startede med at

miste 1 point i de 20 liggende i forhold

til Norge, så holdet var samlet set, på

det tidspunkt 14 point efter Norge,

men havde god plads ned til bronzemedaljerne.

I de 20 stående og 20 knælende skud

indhentede René den norske skytte med

17 point og så var verdensmesterskabet

i hus. En spændende og medrivende

afslutning for ledere og trænere samt

skyttekammerater, som brød ud i jubel

da GULDET var en kendsgerning.

Holdet har, sammen med deres træner

Jørn Erlandsen, leveret en kæmpe træningsindsats

op til dette mesterskab,

målrettet mod den disciplin, som de nu

har opnået det højeste, man kan opnå

som militær skytte.

Læs mere på: http://ffi.forsvaret.fiin.dk/

txtlstvw.aspx?LstID=80d262b8-2f2f-

4528-b611-9cc8c344e0fb

Daniel fik sin Carina Sara Christensen - nu Carina Sara Bjærge. Det skete med espalier

og faner fra Danmarkssamfundet i stort tal indeni og udenfor kirken.

Det er så yndigt

Daniel K. Bjærge - overkonstabel og meget vellidt blandt kollegaerne

har gennem mange år puslet med tanken om at blive

præst. Det har altid ligget som et ønske til en senere uddannelse.

Nu vil Daniel gøre noget ved det. Inden skulle han bare

have et "ja" fra sin udkårne.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Udenfor garnisonskirken, hvor Peter

Østergaard Jacobsen stod for vielsen

,var kollegaer fra 3. Telegrafbataljon i

gang med at pudse sablerne af og sætte

tøjet perfekt - alt i mens Daniel kunne

koncentrere sig om sin Carina.

De to passer bare så godt sammen og

deres drøm om et lille landsted er blevet

opfyldt - det næste var at få hinanden

og det fik de.

Smuk som et stjerneskud blev Carina

fulgt til alters, hvor Daniel ventede.

Peter holdt en let og meget personlig

tale for de to. Daniel har før læst bønner

op i kirken, og ved sin udsendelse

hjalp han feltpræsten, så meget han

kunne få lov til.

Deres sang - Halleluja

Det blev dog ikke et helt almindeligt

bryllup, for alt imens den gamle historiske

Mercedes blev bakket op ude

foran kirken, havde to pårørende til de

nygifte fundet deres guitarer frem og

TELEGRAFEN

på bedste vis med den smukkeste lyd

og deres sang til, fremførte de Halleluja

- den gamle kendte Leonhard Cohen

fortolkning, men med deres egen tvist

i et meget smukkere toneleje. Der var

ikke et øje tørt på afsatsen oppe ved

alteret, hvor de to nygifte sad som mand

og kone og hørte deres første musik

sammen som rette ægtefolk at være.

Sammen mod nye eventyr

Udenfor var vejret perfekt - dagen var

omhyggeligt valgt og de ti soldater fra

3. Telegrafbataljon, der udgjorde et

perfekt espalier, gjorde det meget flot.

Der blev fotograferet og blitzet, men

også kastet med ris.

Daniel plejer aldrig at mangle ord, men

her var han overrasket og lykkelig, nærmest

noget der lignede handlingslammet

og sat på pause af den lykke, han

havde drømt om, og som nu havde ramt

lige midt i hjertet.

De to fik hilst på de ca. 150 gæster som

var med i kirke og så gik turen til en fest

lige i deres ånd.

Kollegaerne ønsker jer stort til lykke!

Færdig Blad 5.indd 13 8/23/2011 12:55:53 PM

13


14

Det er rigtig god mad, der kan laves til soldaterne nu om dage. Det tog så også sin tid, og der er stadig noget, som kunne gøres bedre.

med frugt og til aftensmad en orientalsk gryderet her med ris. I den til højre er der mulighed for at varme noget af indholdet, det er der

Anbefales varmt

Uden mad og drikke duer helten ikke. En soldat på øvelse

bruger rigtig mange kalorier. En soldat udsendt til eksempelvis

Afghanistan kan godt komme op på at bruge 3-4.000 kalorier

på et døgn, fordi de arbejder hårdt og koncentreret.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Mange morfar-historier fra militærtiden

går på dengang i 70'erne og 80'erne fik

vi en pakke med 10 kiks i en vandtæt

boks, der holdt en uge. Der fortælles om

den strålebehandlede mad, der kunne

holde sig frisk i op til 30 år. Meget af det

var frikadeller. Alt andet smagte også

af frikadeller. Der var ikke nogen Marco

Piere White, Gordon Ramsey, Heston

Blümentahl eller Bo Bech.

Åben dåsen. Kog den over bål, hvis du er

alene. I en stor gryde, hvis I er mange.

Dertil salt og en sjælden gang købte vi

ketchup. Sådan var det at være soldat,

dengang far var ung.

I dag er situationen en helt anden

Maden er konserveret, men alt sammen

på en måde, så det virker helt frisk og alt

TELEGRAFEN

sammen har smag, dufte og farver.

Eksempelvis type nr. 17 - en kasse med

følgende indhold (se venstre side) på

billedet ovenfor:

Der er rugbrød pakket otte skiver (med

to skiver i hver sin lille pakke).

Det er en af de ting, de fleste af soldaterne

sætter stor pris på. Nu kan man

tage et par skiver brød, uden at resten

bliver til spånplade. Der er også kiks,

madbar og proteinbarer, marmelade

eller honning, figenpålæg, tunpålæg

og smøreoste. Der er ketchup og mayonnaise.

Kaffe, the, kakao og diverse

energidrikke, salt, peber, sukker en

morgenmadsret og pasta/ris samt en

kødret til aftensmad og frugtgrød til

dessert. Tilsæt kogende vand eller brug

Færdig Blad 5.indd 14 8/23/2011 12:55:54 PM


e. To kasser af samme slags, men med varianter til venstre med solgryn/havregrød og bøfgryde. Til højre for den gule streg en udgave

der ikke i den anden.

den medfølgende heater, som virker

kemisk ved, at der tilsættes 45 ml. vand

i plastposen. Deri ligger nogle filtagtige

poser, som ved kontakt med vand starter

en kemisk reaktion, der afgiver en

stor varmemængde, som bruges til at

opvarme det, der er i posen.

Frisk fra frost

Enten er det frisk - eller det er frossen

- og dog, ved frysetørring opnår man

faktisk en meget skånsom konservering,

der bevarer smag, vitaminer og dufte.

Der bruges nu frysetørret produkter,

ligesom det nordmændene har brugt i

flere år - det er mere lækkert og vægten

på de gamle dåser var betydelig højere.

Nu gælder det også om, at soldaten ikke

skal slæbe på mere end højest nødvendigt.

Der kan godt være 30-40 kilo

bagage og så er det meget at slippe for

200 g metaldåse m.m. Når du er færdig

med at spise, er der vådservietter, en

tandbørste og et par stykker V6 tygge-

gummi, alt sammen er generelt meget

gode varer af gode mærker.

En ration har et kalorieindhold til en

soldat i et døgn på ca. 3.200 kalorier.

Der er mere, hvor det kommer fra

Den anden kasse, der er vist på billedet

til højre for den gule streg, har et andet

indhold. Her er det en frugtgrødsblanding

til morgenmad og til aftensmad er

der en orientalsk kødret og dertil ris.

Bemærk også den sølvfarvede indpakning

med tun-pålæg (sød/chili), den er

fantastisk - anbefales varmt. Skal spises

kold på et stykke brød.

Anbefales varmt, ja den kvikke læser har

måske set forskellen på de to billeder.

Det til venstre kan opvarmes, men ikke

det til højre.

Stram lidt op - så er der ti stjerner

Hvad der ligger til grund for, at nogle

pakker har heater og tændstikker og

andre ikke har, det er nok der, hvor flest

TELEGRAFEN

soldater er blevet irriteret.

Som minimum bør der være tændstikker

i alle pakker. Så tales der sommer- og

vinterrationer og med eller uden svinekød,

det er fint nok. Det eneste, der ikke

har virket, er, at der ofte er retter, der

skal varmes, men ingen mulighed for at

lave ild eller en heater.

Få det ændret, så der er tændstikker og

en heater med alt, der skal varmes, så

er vi på 8 ud af ti stjerner.

En lille ting mere er, at selvfølgelig skal

man tilgodese vegetar og andre trosretninger,

men helt at fjerne svinekød,

når der er så mange procent, der er af

almindelig dansk kultur og afstamning,

det er for dårligt. Man kan mærke alle

rationer med et symbol for, hvilket dyr

der indgår i den varmeret, så kan man

godt finde ud af at fordele tingene ude

ved soldaterne og ellers så bytter vi,

som vi altid har gjort og stadig gør.

Varmemuligheder og mere svinekød så

er den til 8 ud af 10 stjerner. >>>

Færdig Blad 5.indd 15 8/23/2011 12:55:54 PM

15


Feltrationerne er delt op i fire hovedgrupper:

Der er 12 frysetørrede sommermenuer.

Der er 12 wet pounch sommerudgaver.

Der er 12 vintermenuer

Der er 8 special (vegetar/halaludgaver).

Rationsindholdet er udvalgt af testpanel

bestående af soldater, der har været

udsendt. Det er designet til soldater og

målrettet brug i missionsområder, derfor

flere små pakker, så man kan vælge at

tage så lidt med som muligt ad gangen

til mindre "ture" i missionerne.

For at udnytte sin mad rigtigt, skal man

vide følgende:

A Spis med jævne mellemrum en række

mindre måltider, helst hver tredje time

og sørg for en fast rytme til de tre

hovedmåltider, morgen-, middags- og

aftensmad.

B Barer, snacks og det tørrede frugt er

designet til at blive båret på kroppen,

så du altid har lidt hurtig energi i lommen.

C Planlæg dit madintag før patruljer,

træning eller anden fysisk aktivitet.

Spis gerne et hovedmåltid to timer før

en krævende belastning/fysisk udfoldelse.

Er det helt optimalt, skal du også

undervejs indtage væske og energi tre

gange i timen, hvis det kan lade sig

gøre, hvis du er på en længere og fysisk

krævende opgave, hvor du kan forudse

væske og eller energimangel. Snacks og

energidrikke er gode til en lille pause.

Det giver soldaten et godt boost.

D Umiddelbart efter en hård belastning

eller udmattende fysiske udskejelser,

skal man sørge for hurtig restitution af

kroppen.

Det sker bedst ved hurtigt efterfølgende

at indtage en del proteiner og kulhydrater,

her taler vi om proteinbarer og

energidrikkene, der er i rationerne.

E Vigtigt, men ofte overset, er, at du altid

skal sørge for at holde en meget høj

hygiejne, når du spiser og drikker.

Husk håndvask og evt. desinfektion før

og efter spisning. Husk også at pleje

tænderne og skyl munden og brug tyggegummi,

når du kan.

Hvad byder du uventede gæster

Husk så også på, at når du selv skal

koge vand til kaffe, så kog lidt ekstra

vand og byd venner på en kop kaffe.

Hyg om hinanden - hjælp hinanden med

maden og få talt om dagens strabadser

over maden, det er rent mentalt et godt

tidspunkt at tale ud, når de basale behov

er ved at være fyldt op.

Ofte er spisesituationer også rolige perioder

- brug tiden rigtigt.

Af Leon Lindholm, redaktionen

Regimentschef oberst Susanne Bach

Bager kunne på vegne af chefen for Hærens

Operative Kommando (CH/HOK),

der er formand for Hærens Linieofficerskorps´

Jubilæumsfond, overrække

kaptajn (KN) Robert Veilis et legat.

Fondet uddeler årligt to-tre legater.

Et legat er tildelt en VUT I-elev og et

legat er givet til en VUT II/OFU-elev i år.

Derudover er der i år besluttet at uddele

et legat mere og det fik Robert. Oberst

Bach Bager læste motivationen op:

”Legatet gives som stø te til uddannelsen

cand. soc. i international sikkerhed

og folkeret på Syddansk Universitet,

hvor KN baggrund i virket som udsendt

af Forsvaret har givet KN forudsætninger

for indtræden på uddannelsen.

Med uddannelsen, som en del af et

rehabiliteringsforløb, vil KN opnå kompetencer

inden for områder som konfliktanalyse,

mægling og rådgivning af

beslutningstagere".

Uddannelsen vil kunne nyttiggøres i

Forsvaret samt være forudsætningsskabende

for en eventuel ansøgning

om en civil stilling. KN findes meget

velkvalificeret til modtagelse af en legatportion

fra Hærens Linieofficerkorps

Jubilæumsfond, idet KN har fokuseret

målrettet på at vende tilbage til Forsva-

16 TELEGRAFEN

Til venstre: Regimentschef oberst Susanne Bach Bager, der overrakte kaptajn

Robert Veilis et legat på 5.000 kr. I baggrunden noget af Roberts nærmeste familie.

Et velfortjent legat

ret”. Signeret A. Rokos, generalmajor,

(formand for Fonden).

Så ville der normalt vis blive budt på et

glas og lidt chips, men inden dette bad

Robert om ordet og fik det.

Han sagde blandt andet:

"Kære oberst - Susanne Bacn Bager,

kære kollegaer, gæster og ikke mindt

familie. Oberst - tak fordi man har betænkt

mig med et legat, men du skal

også personligt have en stor tak, fordi

du har været med til, at de te kunne

lykkedes for mig.

En helt særlig tak er jeg også nødt til at

komme med her til dig oberstløjtnant

Erik Schwensen, der med din baggrund

som uddannet coach har stået last og

brast med mig. Du har lært mig meget og

givet mig så mange brugbare værktøjer

til livet og ikke mindst til brug i den nye

uddannelse. Det har været meget værdifuldt

for mig med den opbakning fra mit

arbejde og ikke mindst min familie - så

også en stor tak til alle i familien".

Det udløste en klapsalve til Robert, men

helt sikkert også som en anerkendelse

til Suanne Bach Bager og Erik Schwensen,

som begge to har hjertet med

under uniformen.

Rigtig hjertelig tillykke Robert med uddannelsen

og legatet.

Dine kollegaer.

Færdig Blad 5.indd 16 8/23/2011 12:55:54 PM


Soldater fra 3. Telegrafbataljon må te ændre lidt i deres travle program for at tage imod kronprins Frederik - de gjorde det,

som altid - flot.

Kronprinsen i Fredericia

Fredericia på den anden ende. Mange tusinde gæster og borgere

fandt vej ned omkring havnen, da Hans Kongelige Højhed

kronprins Frederik kom til byen for at se på store sejlskibe.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Hans Kongelige Højhed kronprins Frederik

var æresgæst i Fredericia, hvor

borgmester Thomas Banke, Hans Excellence

greve Ingolf og grevinde Sussi af

Rosenborg, sammen med garnisonskommandant

og regimentschef oberst

Susanne Bach Bager stod klar til at

tage imod.

Kommunikations- og brandinsgchef for

Fredericia kommune Pia Becker havde

sørget for alle planer og som altid også

for pressen. Det virkede, som det skulle

med små justeringer undervejs.

Præcis som angivet rullede den store

Audi A8 ind på havnen og ud steg

kronprinsen.

Der var håndtryk til de fleste og en

krammer til greven og et par kindkys

til grevinden.

Herefter begyndte turen rundt på havnen,

der var helt lukket inde af meget

store sejlskibe - Tall Ships.

14 sejlskibe fra otte forskellige lande var

i disse dage forbi havnen i Fredericia,

hvor man for 50- kr. kunne komme ind

og se nærmere på dem alle.

Det var der mange, der benyttede sig

af. Kronprinsen havde ikke en fast plan

for arrangementet - kun hans tale var

der gjort plads til.

Kronprinsen og prominente fra kommunen

samt greveparret og oberst

Susanne Bach Bager brugte herefter de

næste timer til at se og høre mere om de

store stolte skibe, som har kronprinsens

interesse. Det var en afslappet kronprins,

med Thomas Banke ved sin side,

der kunne gå rundt og se på de mange

store skibe. Overalt var følget velkommen

og Frederik fik hilst på mange.

Befolkningen fik også deres lyst stillet,

for der var masser af muligheder for billeder

og kronprinsen hilste pænt på alle

fremmødte. En særlig hilsen var der til

en lille dreng på 6 år, der råbte: "Hej, er

det ikke dig, der hedder Frederik - dig

kender jeg godt, det er dig, der bliver

kongen" - her kunne Hans Kongelige

Højhed ikke lade være med at trække

på smilebåndet og så give knægten en

ekstra hilsen.

Der blev også tid til, at regimentschefen

- garnisonskommandanten - oberst

Bach Bager kunne tale et par ord med

kronprinsen, selvom det ikke var det

store, så blev regimentet repræsenteret.

Her tænker jeg også på delingen fra 3.

Telegrafbataljon/Electronic Warfarekompagni,

flag- og æreskommandoerne

samt Slesvigske Musikkorps.

Som garnisonskommandant, regimentschef

og oberst kunne Susanne Bach

Bager byde Hans Kongelige Højhed

velkommen.

TELEGRAFEN 17

Færdig Blad 5.indd 17 8/23/2011 12:55:55 PM


Major Jens Lund Adamsen gør noget ved problemerne og han vil gerne give sine

erfaringer videre til, hvordan du kan få et le tere liv.

12 kilo på 100 dage

Livet er fedt, men du kan gøre noget ved det. Erkend problemet,

planlæg en ændring, gennemfør dine planer og hold fast. Det kræver

mere styrke at fralægge sig en vane end at tage den.

Af major Jens Lund Adamsen

Staben/Telegrafregimentet.

Normalt er jeg ikke den, der laver

nytårsfortsætter, men en forsigtig opstigning

på badevægten den 2. januar

gav et, om ikke uventet, så ubehageligt

resultat. Jeg kunne konstatere, at jeg

var på vej ind i den gruppe, som næsten

halvdelen af den voksne befolkning i

Region Syddanmark befinder sig i, ”de

overvægtige” (kilde: Sundhedsprofilen

Region Syddanmark)

Den skaldede kok må hjælpe

Noget måtte gøres, det var tid til handling,

en plan skulle der til. Hvis der er

noget, som officerer er gode til, så er

det planer, man kan altid diskutere, hvor

gode vi er til at udføre dem.

Jeg indføjede et par ekstra ønsker på

min ønskeliste til min fødselsdag, nemlig

en kogebog med den skaldede kok og

en saftmaskine.

Ved næste besøg i supermarkedet købte

jeg diverse ugeblade. Der er altid et

antal slankekure i det første nummer

efter nytår.

Planen blev lagt. Jeg ville tabe 12 kilo

inden udgangen af september.

Starten blev sat til dagen efter min fødselsdag

(altså 9. januar).

Jeg fik de tilføjede ønsker og så gik jeg

i gang med at læse.

Hvordan - hvilken metode

Det stod hurtigt klart, at jeg ikke ville

følge en af de komprimerede slankekure

fra bladene.

De er alt for komplicerede. Det er jo et

mareridt bare at skaffe alle de mærkelige

ingredienser, der skal bruges til

foreslåede retter. Det kræver besøg i

mindst fem forskellige butikker, men

værre - det er umuligt at få de enkelte

råvarer i tilpas små portioner, så madspildet

er uforholdsmæssigt stort.

Jeg forstår godt, hvorfor så mange,

især kvinder, opgiver deres slankekure.

Kurene giver bare stress alene på indkøbsturen.

Nej, der skulle en anden

taktik til og jeg skulle jo heller ikke være

”bikiniklar”.

Mit liv skulle lægges om, så jeg hurtigt

kom ind i en ny rytme. Jeg ville dog ikke

på en ”kold tyrker”, men i stedet styre

mit mad- og væskeindtag ved en gradvis

nedtrapning.

Nu havde jeg jo adskillige kilder med

opskrifter og det var bare at vælge ud

fra, hvad det var muligt at skaffe råvarer

18 TELEGRAFEN

til. En to ugers madplan (for aftensmaden)

blev lavet og sat op i køkkenet og

indkøbslister lavet.

Eksempelvis madplan for to uger

Mandag: Pitabrød med tun.

Tirsdag: Kylling med pastasalat.

Onsdag: Varme grøntsagsbaguetter.

Torsdag: Asparges & champignon.

Fredag: Porretærte.

Lørdag: Pasta med chorizofrikadeller.

Søndag: Steaks med flutes og salat.

Mandag: Æggekage med groft brød.

Tirsdag: Mørbrad og ovnstegte rodfrugter.

Onsdag: Hvidkålssuppe.

Torsdag: Pasta med skinke.

Fredag: Kylling med wok grøntsager

Lørdag: Kalkungryde.

Søndag: Grillet tartar m. tomater i fad.

Dagene blev opbygget således:

Morgenmad

Rugfras med minimælk og 1 glas vand.

Formiddagsmåltid

Et blødkogt æg, en skive mørkt brød

med ost og en kop kaffe.

Frokost

Salat (alt efter hvad cafeteriet havde på

menuen) og et stort glas vand.

Eftermiddag

Et stort glas grøntsags-/frugtjuice.

Aftensmad

Ret fra madplanen og 1 glas vand.

Denne dagsplan blev suppleret

med vand og enkelte stykker frugt

efter behov.

Weekenderne er nogenlunde efter

samme

skabelon,

men kan

variere

med anderledesmorgenmad,

men

i så fald

så består

den af

fuldkornsprodukter.Aftensmaden

blev

tilberedt med

en portion tilnærmelsesvisefter

opskrifterne,

men ikke fanatisk

på antal af

gram. Om man

får 15 gram for

meget pastinak

Denne juice består af spinat, agurk,

grøn peber, citron og æble.

Færdig Blad 5.indd 18 8/23/2011 12:55:55 PM


eller gulerod har ingen betydning i

min verden. Jeg er bestemt ikke blevet

vegetar, så kød indgår også i menuen,

og proteiner er vigtige, men alt kød er

magert og mængden er reduceret.

Juicen om eftermiddagen er at betragte

som et mellemmåltid og min ”multivitaminpille”.

Laver selv sine opskrifter

En juicesammensætning kan se sådan

ud: Agurk, rød peber, gulerod, citron,

pære og æble, men også rødbede, bladselleri,

ingefær eller andre citrusfrugter

kan indgå.

Det gik forbløffende nemt i starten,

kiloene raslede af og det var meget

motiverende, at omgivelserne i form af

kollegaer og familien gav gode tilbagemeldinger.

Den 18. april havde jeg tabt 12 kilo.

Egentlig var jeg overrasket over, at det

var gået så hurtigt, men jeg var og er

klar over, at kiloene let kommer på

igen.

Er det så nemt? "Nej, man skal godt nok

tage sig selv i nakken og ens familie og

venner skal også være indforstået og

stø tende. Farer lurer overalt i form

af god gammeldags mad

med sovs og kartofler,

slik og drikkevarer. Ikke

mindst skal man tro

på sig selv".

Slik om fredagen

Ved deltagelse i

familiekomsammen,

fester, konfirmationer

o.s.v.

er det vigtigt, at

man gør op med sig

selv, hvad man vil, inden

man kaster sig over ”de

riges bord”.

Hvis man planlægger fornuftigt i sin

langsigtede plan, kan man godt indlægge

et par udfald, men de skal gen-

nemtænkes. Maven skulle jo nødigt

vækkes og mindes gamle dage!

Kan man så slet ikke hygge sig foran

fjernsynet? Jo, men slikskålen skal se

anderledes ud. Væk med TV-mix og

chips. Jeg har i stedet indført en ny gang

”fredagsslik” en lille skål med en blanding

af mandler, nøddekerner og rosiner

og der er da også plads til et enkelt glas

vin eller en øl en gang i mellem.

Jeg er sikker på, at et permanent vægttab

er muligt for mig, men det kræver

en bevidst varig livsændring, hvor gamle

spisevaner kasseres og nye fastholdes.

Motion og anden fysisk aktivitet er også

vigtige elementer.

Efter 38 år i hæren er kroppen slidt og

løb er desværre ikke længere en motionsform

for mig, men de to ugentlige

FUT timer (ja, det kalder jeg det stadig)

udnyttes i stedet for på en cross-trainer

og med styrketræning indendørs, udendørstræningen

foregår på cykel.

Uniformen strammer ikke mere

Bonuseffekten er gratis i form af et generelt

bedre helbred, bedre Body Mass

Index (BMI), lavere blodsukkerniveau

og så selvfølgelig, at selskabsuniformen

ikke strammer om maven længere…..

Til jer der læser dette

vil jeg sige:

”Det er aldrig

for sent at gå

i gang, men

det bliver

sværere, jo

længere du

venter”. En

ændring kræverselvfølgelig,

at du skal

være ærlig over for

dig selv. Hvis du snyder

– snyder du kun dig

selv". Skal jeg opsummere, så er det en

lang kamp i fire faser:

1. Erkendelsesfasen

Man skal naturligvis erkende, at man har

et problem/en udfordring. Her hejser

jeg lige en advarsel. Du skal ikke starte

en kur/livsstilsændring, førend du er

mentalt klar (den største kamp foregår

mellem ørerne), motivationen skal være

på plads. Tag en grundig snak med ham/

hende, du ser i spejlet.

2. Planlægningsfasen

Du skal forberede dig både praktisk og

mentalt. Endvidere skal ens plan kommunikeres

ud til sine nærmeste, så de

kan hjælpe eller som minimum acceptere,

hvad du vil i gang med.

Hvis du kan få andre med på vognen,

giver det lidt sund konkurrence.

Et godt tip. Hvis jeg skulle starte forfra,

ville jeg planlægge med start om efteråret,

der er alt grønt og frugt til rådighed

i rigelige mængder.

3. Gennemførelsesfasen

Sæt opnåelige mål i forhold til den indledningsvise

periode. Det giver positiv

energi at få sejre, også selvom de er

små.

4. Vedligeholdelsesfasen

Hvis dit første projekt har været af en

tilstrækkelig længde tidsmæssig, har

du vænnet dig til det madindtag, du

har behov for og så er det jo bare at

fortsætte.

Bliv ved med at have en plan også for de

dage/perioder, hvor du eventuelt ”bliver

nødt til” at fravige fra normalen, f.eks.

ferier og familiesammenkomster. Sommeren,

som er over os, er uden tvivl den

farligste periode med grillmad, kolde øl

og is, så her skal man bevare overblikket

og tage de rigtige valg/fravalg.

Sidst men ikke mindst sæt kontinuerligt

nye mål, men gør dem realistiske. Næsten

alt er lettere med et BMI på 25.

PS. Planen holder stadig.

Sommervejr kan ændre sig fra dag til dag. Kl. 07.00 denne

morgen var badebroen hel. Kl. 11.00 var der krøllet metal

og pindebrænde for hundrede tusindvis af kroner.

TELEGRAFEN 19

Færdig Blad 5.indd 19 8/23/2011 12:55:56 PM


Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os.

20

TELEGRAFEN

• Gulvbelægning

• Gardiner

• Tæpper

• Trægulve

• Gulvafslibning

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55

www.btgulve.dk info@btgulve.dk

Besøg også BT-Gulves afdelinger i

Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

Nordre Ringvej 3 ∙ 7000 Fredericia ∙ Telefon 75 93 05 31 ∙ www.proffset.dk

Bøger ∙ Visitkort ∙ Reklamer ∙ Etiketter/labels ∙ Kuverter ∙ Hæfter ∙ Brevpapir ∙ Indbetalingskort ∙ Formularsæt

Endeløse baner ∙ Tidsskrifter ∙ Foldere ∙ Kuvertfyld ∙ Løbesedler ∙ Postkort ∙ Streamers ∙ Posters ∙ Bannere

Færdig Blad 5.indd 20 8/23/2011 12:55:56 PM


Mit nye liv

med crossfit

Kender I det? Så kommer

der lige et kilo her og et

kilo mere der, som en snigende

”parasit”. I starten

tænker man, at det nok

bare er aldersbetinget

eller at man lige er i en

dårlig periode.

Så pludselig kan man ikke

passe sit tøj mere, man

slår det hen med, at det

skal nok komme tilbage

til normalen igen.

Af Kirsten Dirks, Lokalt Stø teelement,

Haderslev Kaserne (LSE-HAD).

Det gør det ikke!

Så starter kampen. Jeg tror, jeg har prøvet

alt, hvad der overhovedet findes på

markedet af slankepiller, suppekure, ja

selv elektroder, som man næsten ikke

kan holde ud at have på, så taber man

sig måske et kilo og et par uger efter er

der kommet to kilo på i stedet.

Crossfit dækker meget. Alt kan bruges,

når man motionerer og vil variere.

Armstrækkere - lidt sjovere måde, men

også lidt hårdere.

På et tidspunkt gav jeg op, simpelthen.

Jeg købte store tunikaer, ufikse bukser

og gemte mig, jeg holdt op med at vise

mig offentligt i badetøj, for som jeg tit

har sagt, hvem vil se en flodhest i en

badedragt.

Så startede jeg på Haderslev Kaserne,

der kan man dyrke idræt på mange

forskellige måder, men der gik lang

tid, hvor jeg slog det hen med, at det

ikke lige passede ind i min arbejdstid

og mange andre åndssvage undskyldninger.

Jeg tog en snak med Dennis,

der er vores idrætsleder. Vi startede

op med lidt vægtløftning og tjaaaa det

blev ikke rigtig til noget for mig, synes

det var kedeligt og det var for nemt at

springe over.

Så i januar 2010 startede Dennis et hold

op som hed Crossfit.

Til at starte med, troede jeg ikke, at jeg

ville overleve det!

20 min. intensiv træning på alle mulige

måder, hvor alle muskelgrupper bliver

banket igennem og jeg mener BANKET.

Jeg havde ondt, kunne ikke gå i flere

dage. Tænkte på at søge førtidspension.

Så beder TELEGRAFEN om bidrag

En mail tikker ind og redaktionen på

vores firmablad TELEGRAFEN beder om

et indlæg, så nu sidder jeg altså her i

skrivende stund og pludselig skal jeg

gøre status. Fra jeg var på mit højeste

indtil nu, har jeg tabt 18 kilo og jeg har

som sådan ikke lavet om på min kost.

Jeg kan kun sige til jer, som er kommet i

et hul og ikke kan se jer ud af det med

”parasitterne”, kom og vær med, det er

en fantastisk måde at røre sig på. Før

kunne jeg ikke klare trapper og fysisk

hårde udfordringer - men nu!

Tak for alle "tæskene"

Det er fantastisk! Ikke kun det at tabe

sig, men ens selvværd får et, som Frank

siger, ”eksplosivt” skub i den rigtige

retning.

Til slut vil jeg gerne sige tak, fordi I har

banket mig, trådt på mig, råbt af mig og

i et og alt tak fordi I har støttet mig.

En stor tak til:

Dennis, Kasper, Frank og Jakob, fordi I

har været og er gode instruktører. I har

altså gjort en forskel for mig!

Jeg synes det er meget ærgerligt, at

vi mister så fantastiske instruktører

som Kasper, Frank og Jakob, der alle

er forflyttet, og vores idrætsleder skal

udsendes, så i fremtiden står vi uden

instruktører.

DERFOR! Vi kan kun håbe på, at der

kommer andre gode instruktører, som

vil sørge for, at vi fortsat kan blive pisket

og banket, så vi kan bevare vores

kondition.

Crossfit er ikke kun for unge, men for

alle aldre og det er IKKE tøse gymnastik,

som nogen tror, men kom og prøv, hvis

jeg kan, så kan du da også.

Connecting Sensors

and Effectors in real time

Terma delivers Mission Critical Command

& Control systems through offering lowrisk

integration of proven components

including re-use of components from

multiple proven systems.

www.terma.com

�������

���������

TELEGRAFEN 21

Færdig Blad 5.indd 21 8/23/2011 12:55:57 PM

idworks.dk · 3809 · 09.08


22

Telegrafsoldater sørger blandt meget andet for at kommunikationen virker i missionsområderne

såvel som på øvelser, uanset hvor de afholdes.

Med Stabskompagniet

i Oksbøl

Af overkonstabel-1 Jannich Kræmer

Hansen og konstabel Josva E. Nielsen.

Øvelsen i Oksbøl startede i uge 24, men

som mange andre ting kræver det forberedelse.

Stabskompagniet rykkede ud

en uge før, men hvad gik forberedelsen

ud på? Det er lige som en koncert, for

før de kan starte, kræver det også, at

der er nogle, der kommer ud og sætter

scenen op, sørger for steder, hvor folk

kan bo og er klar til at rette de ting, der

ikke virker. Man kan så spørge sig selv,

hvad en militær øvelse og en koncert har

til fælles, jo begge steder skal der være

styr på tingende, når stjernerne rykker

ind og sætter gang i ”showet”.

Det der blev lavet i den første uge var, at

der blev rykket ud med en del containere.

De skulle placeres de rigtige steder,

og dette kræver en del koordinering, for

at de holder de rigtige steder og kan

sættes sammen til et større arbejdsrum.

De bliver derefter oprettet og klargjort

til, at de næste kan rykke ind for at

sætte kabler til. Efter hovedkvarteret

er oprettet, rykkes der så ud til de små

lejre, hvor der skal opstilles radioer og

kontrolleres, at det hele virker, som

det skal.

Der er så gået en uge og man har en

del trætte soldater, der er klar til en lang

weekend. Alt er nu klar til, at folk kan

rykke ind. Alt, de ser, er et flot hovedkvarter,

der står klar til dem, men ofte

glemmer brugerne det arbejde, vi ligger

bag, for at de kan virke.

Husmor-doping - frisk ka fe! Så kan vi lige tage et par timer mere uden søvn.

TELEGRAFEN

Opgaver i helpdesken

Under selve øvelsen blev vi delt op

i vagthold og når man ikke lige var

på vagt, lavede man små opgaver eller

holdt sig klar til at hjælpe. Under

vagten sad man i helpdesken og tog

imod de opgaver, der måtte komme.

De, der kunne klares af nogle få, blev

så lavet med det samme af dem, der

sad i vagten. Hvis der kom kørselsopgaver,

blev der ringet til dem, der holdt

sig klar i baggrunden - så af sted med

det samme. De småopgaver, der ellers

måtte være, var alt fra at løse de ting,

der ikke fungerede i containerne, til at

skaffe ting, man ikke havde med hjemmefra

og så pludselig skulle bruges af

øvelsesledelsen.

Fra tid til anden kom der også store

opgaver. På et tidspunkt kunne nogle

containere ikke holde tæt, og så måtte

vi i gang med at dække dem til med

presenninger. En våd affære, men det

blev taget med et smil og hurtigt rettet

op, så folk igen kunne sidde inde uden

at blive våd.

Det næste, der skete, var, at vinden

tog fat og rev presenningerne i stykker.

Igen stod alle klar, og nu skulle man

kæmpe mod blæsten oppe på toppen

af containerne, mens man fik lagt nye

presenninger på og denne gang bundet

dem fast, så de ikke kunne blæse af.

Hurtigt og effektivt er, hvad man sigter

efter, men som tingene er, så er det ikke

altid udfaldet. Denne gang så vi dog ikke

mere til de oprørske presenninger.

Jobbet som stabshjælper

Der er et ordsprog der siger, at bag en

hver succesfuld plan ligger en god stab.

Det samme kan siges om stabshjælperen,

det er ikke de store beslutninger,

der bliver taget af den dygtige overkonstabel,

men uden ham ville staben

drukne i opgaver. Det er en stabshjælpers

opgave, at løse opgaver hurtigt og

effektivt, før de bliver større.

Ser man for eksempel på det at hente

kaffe og så er der nogle, der griner inde

i sig selv og tænker, det er da lige meget

med kaffe. Men det er jeg sikker på, at

alle kaffedrikkende officerer og andet

godtfolk vil være uenige i.

For uden kaffe er man uoplagt, irriteret,

træt og lidt smågnaven. Hvis man

oven i det er chef og skal tage mange

vigtige beslutninger, er det jo ikke en

god cocktail. Nej, så hellere have sat

stabshjælperen til at anrette et lille

bord med kaffe, lidt sukker, og hvis

han er rigtig dygtig og har resurser til

det, måske en kage, så er chefen frisk,

veloplagt og nogle vil endda sige glad

og klar til at modtage oplysninger, der

gavner beslutningstagningen. Kan en

stabshjælper-time spare en chef for en

time, er det en gevinst.

Jobbet som "skaffer" er også en af

Færdig Blad 5.indd 22 8/23/2011 12:55:57 PM


stabshjælperens vigtige opgaver. Det

er oftest små ting, som at finde papir

eller kopper, men en gang i mellem er

det også mere mærkelige ting, som når

der kommer udenlandske gæster, der

gerne skulle ha' mulighed for at bede i

fred. Det bliver hurtigt stabshjælperen

der ringer, kører og løber rundt, for at

skaffe håndklæder, vand, rum m.m.

til dem. Nu er det ikke fordi, at stabshjælperen

hele tiden løber rundt. Der

kan godt blive tid til at ordne noget på

computeren. Her kommer så forskellen

på en god og dårlig stabshjælper. Den

gode kan til enhver tid uden varsel skifte

”mindset” fra at slappe af, til "nu skal

der arbejdes - vi skal servicere".

Den dårlige kan være "fanget" af et eller

andet på computeren og lader "kunderne"

vente og bliver måske irriteret over

en lille opgave, der "forstyrrer" i ventetiden.

Den indstilling duer ikke som

stabshjælper - husk hvem du er ansat

for at "hjælpe". Frihed med ansvar.

I køkkensektionen (KØKSEK)

KØKSEK er lig med dyb taknemmelighed

fra de kommende udsendte soldater.

”Bedre mad end det, vi får derhjemme”

var en kommentar, andre brugte fraser

som ”ej det er næsten for meget” og

”det kunne vores egen kantine godt

lære lidt af”.

Når man hører det, glemmer man, at

man stod op kl. 04.30 og skal arbejde

indtil kl. 21.00 for at tilberede og anrette

morgen-, middags- og aftensmaden.

Arbejdet bliver kun afbrudt af små kaffepauser

og et længere hvil hen på eftermiddagen,

på den måde man nu selv

synes, om det er med en god film eller

en lille løbetur - det styrer man selv.

Mange spørger: ”Hvad laver du egentlig

der ude i KØK”? Og det kan svares nemt

”jeg laver mad”. Men det er jo ikke det

eneste, man rydder op, vasker op og

Køkkenfaciliteterne er en væsentlig ting for at soldaterne kan bevare en god energi

og et godt humør. Kosten er af væsentlig betydning.

tørrer af hele tiden, så hygiejnen er i

orden. Da man er seks konstabler uden

fører, er det vigtigt, at man formår at

vise hinanden gensidig respekt, og man

kan finde ud af at samarbejde, selv om

man ikke er helt enige i alting.

Derfor er det en fornøjelse og se sammenholdet

mellem de to ældre OKS-

1'ere, der har styret KØKSEK og støttet

missionsuddannelsen med god mad,

siden den startede. Før det havde de

styr på den mest imponerende messevogn,

jeg nogensinde har set.

Så det er med en vis tristhed i tankerne,

at de nu skal lukke kogeøen og hænge

skeen på krogen, da det fremover skal

være Ålborg (TRR), der stiller den efterhånden

berygtede KØKSEK.

Oplevelser

Det, der gør en øvelse lidt bedre, er,

TELEGRAFEN

når man kommer ud og prøver noget

nyt. Denne gang blev der tilbudt en tur

i et Herkules fly og selv om mange har

prøvet det før, så var vi stadig et par, der

skulle op i den for første gang.

Vi skulle være momenter, så de kunne

lære at tjekke folk ind/ud. De skulle

lære at føre folk ud til flyet og bevare ro

og orden. Det var en kort tur, hvor der

blevet fløjet taktisk og alt i alt var det

en meget god tur.

Det er disse små ture, der gør det så

specielt at være på øvelse i Forsvaret.

For om det er fly, helikopter, kampvogne

eller bare en tur i svømmehallen, så er

det noget mange ser frem til og det gør,

at man glæder sig til den næste øvelse.

Livet er godt, men det kan altid blive

lidt mere sjovt.

Spids blyanten!

Nu er der god vin for 200 kr

til bedste artikel.

Lyagers Vin & Specialiteter

ved Karina og Morten Lyager

Prinsessegade 32b

7000 Fredericia, 75 92 75 12

Giver et vingavekort på 200,- kr.

for den bedste artikel.

Øvelser er nye udfordringer, men der er også mange oplevelser. Her fik vi en flyvetur med en Herkules - alle tiders øvelse.

Færdig Blad 5.indd 23 8/23/2011 12:55:58 PM

23


24

Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det. Deres støtte er vigtig for vores blad.

EMBALLERING, PAKNING

OG FLYTNING

ER VORT

SPECIALE ...

Vort erfarne personale, speciel udviklet

emballage og moderne � yttebiler er din

garanti for en betryggende og vel udført

� ytning til dit nye tjenestested.

Hvis du skulle få brug for opbevaring af

overskudsbohave under betryggende

forhold har vi tempererede termostatstyrede,

varmluftsopvarmede

møbelmagasiner.

Uanset hvor du bor nu, og skal � ytte

hen, kan vi tilbyde dig vor service,

som vi udfører overalt nationalt og

internationalt.

TILBUD og BOOKING

Tlf.: +45 70204255 Mail: kontakt@dueholm-vf.dk

www.dueholm-vf.dk

V

I

G

Ø

R

L

I

V

E

T

LIDT GRØNNERE

TELEGRAFEN

Installationsfirmaet

L. H. Olesen A/S

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia.

Tlf. 76 20 00 77

Dette er ikke en traditionel tandlægeklinik.

Det er et levende laboratorium

med opvakte dygtige mennesker.

TANDLÆGE

Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia,

Tlf.: 75 92 01 27, www.smilecentret.dk

IRIS blomster

Gothersgade 35,

7000 Fredericia

75 92 12 17

Blomster gennem 100 år

1901 til 2001

Færdig Blad 5.indd 24 8/23/2011 12:55:58 PM


Åsted er en af Danmarks mindste byer, men vejskilte, det har de plads til.

I overkanten

Skiltningen er meget forskellig fra kommune

til kommune. Det samme er de

lokale færdselsregler.

I Fredericia må man eksempelvis ikke

parkere på fortovet med de to af hjulene

- det koster en bøde. I andre byer

er det tilladt.

I Åsted, der ligger 30 km nord for

Skive, er der et lille vandløb med en

bro over.

Vejen har samme bredde som resten

af vejen ind gennem "byen", der består

af tre-fire veje og 50-60 huse, en kirke

og et forsamlingshus. En meget hyggelig

by.

Over den lille bro har man malet en

indsnævring og hvis man følger den, ja

så kan der ikke komme to biler rundt

ved hinanden. Så er der lavet overhaling

forbudt, vejindsnævring, max. bredde,

hold tilbage for modkørende trafik og

hastigheden er sat ned til 10 km/t, men

der er da heller ikke sket nogen uheld

på det sted, så skiltningen virker.

Måske man bare skulle lade være med

at male på kørebanen.

LAL/red.

Undervognsbehandling

med levetidsgaranti

læs mere på: www.pava.dk

Treldevej 150

7000 Fredericia

Ring og få et soldatertilbud

75 91 15 55

Motorcykler

SALG, REPARATION,

VEDLIGEHOLDELSE

Vi klarer alle

gængse mærker.

Bestil sider til næste

nummer af TELEGRAFEN - nu!

Tlf. 7622 7608.

Skriv om dit job, din enhed jeres opgaver

eller dagligdag.

TELEGRAFEN

Dit blad - din mening

TELEGRAFEN 25

Færdig Blad 5.indd 25 8/23/2011 12:55:59 PM


26

25 ÅRS JUBILÆUM

Følgende har været ansat i statens

tjeneste i 25 år:

Major Henrik Schiøler, chef for Garnisonsstøtteelementet,

7. juli.

Kantineleder Claus Vestergaard,

Forsvarets Bygnings- og Etablisissementstjeneste,

1. august.

UDNÆVNELSER

Følgende er udnævnt til kaptajn.

Uffe Bjerregaard Christensen, Morten

Anders Rosted Pedersen, Nico Vels,

Jesper Hein Olsen, Kenn Nordahl,

Thomas Bo Fibiger Rydahl og Valdemar

Secher, Hærens Officersskole,

31. juli.

Følgende er udnævnt seniorsergent

Lars Bo Schrøder og Mette Skovgaard

Støttrup Pedersen, begge fra CISbataljonen,

1. august.

Følgende er udnævnt overkonstabel

af 1. grad:

Bjarke Faber Nørgaard, 3. Telegrafbataljon,

1. august.

Frederik Boye Pedersen, Kim Christensen,

Find Johansen og Steffen

Hansen alle udsendt til Libanon, 1.

august.

Lars Thorlak Madsen, Electronic Warfarekompagni,

1. august.

Mark Tau Bønsøe, 3. Telegrafbataljon,

9. august.

Frank Bernhøj, Electronic Warfarekompagni,

13. august.

Følgende er udnævnt overkonstabel:

Rasmus Ljunggreen Rosendal, 3. Telegrafbataljon,

2. juni.

Jefferey Latter, 3. Vedligeholdelsesbataljon,

7. juni.

Andreas Thoustrup, 3. Telegrafbataljon,

27. juli.

Christopher Bøje, Electronicwarfarekompagni,

27. juli.

Thala Lund Larsen og Daniel Christoffer

Farre, begge Electronic Warfarekompagnie,

1. august.

Simon Eriksen Holmelin, udsendt til

Afghanistan, 1. august.

Danny Gaarsdahl Axelsen, Peter

Gustav Christensen, Nicolai Rønnow,

Niels Würtz Bæk, Dan Angelo

Castorina Andersen, Jacob Busklund

Johansen, Rasmus Enkebølle Krogsøe

og Marc Pramgaard Warming alle udsendt

til UNIFIL, 1. august.

Følgende er udnævnt konstabel:

Rasmus Carøe Thygesen, Stabskompagniet/1.

Brigade.

Personelnyt

Fra venstre: Major Klaus A. Nielsen, Karsten Olsen og pensioneret major Kaj

Wagener - tre fra cykelholdet ved oberst Susanne Bach Bager for at blive

lykønsket med resultaterne.

Cykelsejr

De tre halvgamle gutter viser store

resultater på cyklerne. Fredericia

Garnisons Idrætsforening (FAGI) har

her tre gode kort til cykelkonkurrencerne

rundt i landet.

Klaus Anker Nielsen, FAGI var hur-

25 års

jubilæum

Den 7. juli kunne major Henrik

Schiøler, chef for Garnisonsstøtteelementet

og presseofficer ved

Telegrafregimentet mødte op ved

garnisonskommandant og regimentschef

oberst Susanne Bach Bager

for at få en fridag ca. 6.000 kr og

et diplom underskrevet af selveste

forsvarschef general Knud Bartels.

Anledningen var 25 års ansættelse

i Forsvaret.

Henrik er en stor teknisk begavelse

og han er næsten født ind i telegraftropperne.

Efter endt officersuddannelse

valgte han Telegrafregimentet

og har siden da været involveret i alt

med teknik.

Fra kabelføring til avanceret elektronisk

krigsførelse - alt med teknik og

computer tiltaler ham og tro mig han

har "pillet" ved det hele.

Håndtering af medierne og kendskabet

til hvordan en stab skal virke for

at betjene obersten bedst muligt,

det ved han også alt om, fra tidligere

opgaver i sektionen.

TELEGRAFEN

tigst og sikrede dermed FAGI endnu

et mesterskab i tiden 1.17,56,0 et

gennemsnit på 37,8 km/t. Karsten

Olsen blev nr. 7.

I superveteran opnåede Kaj Wagener

en 3. plads i tiden 1.23,07 (35,5

km/t).

Henrik har været overalt i de telegrafmæssige

områder og er meget

vellidt. Hans baggrund som tjener

og medejer af et vagtfirma har også

givet civile kompetencer, der kan

udnyttes ved regimentet.

Han er helt klart en af de bærende

kræfter i Officersmessen, hvor han

gerne giver en hånd med ved næsten

alle arrangementer. Han er faglig

aktiv indenfor Hærens Officersforening

Danmark.

Til lykke fra alle kollegaer!

Oplysningerne er fra TGR-, HFS- og FPT-befalinger i perioden 1. juni - 1. august samt begivenheder hvor redaktionen har deltaget. Har du personeloplysninger,

så send dem til os, gerne med foto. Ønsker du fotokredit, bedes det anført - evt. ved at navngive indsendte foto som fotokreditten skal være.

Færdig Blad 5.indd 26 8/23/2011 12:55:59 PM


Roskilde A/S

1 24

* 20.000 kr i førstegangsydelse, 36 mdr. løbetid, 45.000 km i perioden. Priser inkl. moms, serviceaftale, vejhjælp, etablerings- og leveringsomkostninger, men uden ejerafgift, forsikring og evt. ekstraudstyr.

Ring og få et præcist tilbud på en Fiat, som du ønsker den.

Qubo 1.3 diesel MJT Dynamic

PRIVATLEASING

2.395,- kr./md.*

Butikken er flyttet til Danmarksgade 28

Køb på udførsel!

Skal du til Afghanistan, Kosovo, Libanon eller Sirius,

så husk, at vi leverer til alle ansatte i Forsvaret. Varen

sendes til missionsområdet til laveste mulige pris,

med DK-garanti uden moms.

Er I flere der skal udsendes, kommer vi gerne på kasernen

Tangholm og holder Hillerød A/S en DEMO-aften, Valby Autoforum hvor I kan A/S afprøve

foto, Frejasvej video, 40bærbar

m.m. inden Spontinisvej I rejser 5 ud.

Hillerød

København SV

Hør mere på TELEGRAFEN.

Canon Eos 550D

Med fuld HD-video og 18 megapixel

18-55 Zoom med billedstabilisering.

Ny type 3" skærm, Digic4 proc., SD-kort.

Ring og få et godt tilbud

7592 2454

Fiat 500 1.2 Pop

PRIVATLEASING

1.495,- kr./md.*

Panda 1.2 Dynamic

PRIVATLEASING

1.495,- kr./md.*

Spar penge og CO 2 med Fiat Privatleasing

Tilbud til alle ansatte, der er med i

fotoklubben "ZOOM" .

(Bliv medlem gratis på 7622 7608).

1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk.

Ingen startgebyr hvis du afleverer

billederne på cd eller lignende

i en fotopose fra fotoklubben.

2. Fotoarbejde "udefra" - 20%.

3. Få en DEMO-aften, hvor I prøver

foto- og videoudstyr inden I skal

udsendes. Vi kommer til kasernen.

Per Adsbøl og Thomas Obbekjær Photocare i Fredericia og Kolding

Tlf.: 7592 2454. Mail: "gothersgade@photocare.dk"

Bravo 1.4 T-JET Dyn Evo 1

PRIVATLEASING

2.895,- kr./md.*

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have dig ind i en ny Fiat. Med Fiat Privatleasing vil du være godt kørende

i en ny Fiat med godt udstyr for nogle af de bedste månedlige ydelser på markedet – helt uden bekymringer om værditab og

uforudsete udgifter. Og da Fiat er den bilproducent, hvis modeller samlet set har det laveste CO 2-udslip**, vil miljøet også gerne

have dig over i en ny Fiat. Start med at besøge os for at høre – og køre – mere.

www.fi at.dk

L E S S I S M O R E , L E S S I S B E T T E R , L E S S I S G E N I U S .

i førstegangsydelse, 36 mdr. løbetid, 45.000 km i perioden. Priserne er inklusive moms, serviceaftale, vejhjælp, etablerings- og leveringsomkostninger, men eksklusiv grøn ejerafgift, forsikring og evt. ekstraudstyr. Positiv kredit

serne er baseret på følgende modeller: Bravo, Fiat 500, Panda produceret fra 16/06/09 og for Qubo produceret fra 14/07/09. Bravo benzin 1.4 T-JET Dynamic EVO 1: Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 15,9 km/l. CO udledning: 149 g/km – F

2

ndstoføkonomi v. blandet kørsel: 20,8 km/l. CO udledning: 113 g/km – Panda benzin 1.2 Dynamic: Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 20,0 km/l. CO udledning: 119 g/km – Qubo 1,3 MJT Dynamic: Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 22,7 km/l. C

2 2

e viste biler er med ekstraudstyr. ** Kilde: JATO Dynamics. Baseret på den gennemsnitlige CO -udledning g/km på solgte biler blandt Europas top 25 mærker i 2009 i Europa.

2

tlf: 48 26 45 33

tlf: 36 17 77 77

TELEGRAFEN

Dit blad - din mening

Få bladet leveret

hjemme i postkassen

for kun 150,- kr./år.

Ring 7622 7608

Jørgen Dawall & Sønner ApS

Grønnevej 141

Virum

tlf: 45 85 08 06

Vi leverer alt i

briller, linser og tilbehør.

Gratis synstest

Vi leverer skærmbriller til

ansatte i hele Forsvaret

Medlem af Dansk Optikkerforening

Bilhuset i Birkerød I/S

Kongevejen 86-88

Birkerød

tlf: 45 81 13 43

Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: 7591 3133

LESS IS

GENIUS

Færdig Blad 5.indd 27 8/23/2011 12:56:00 PM

Tangholm A

Energivej 12

Ballerup

tlf: 44 86 15


www.systematic.com

Managing ‘mission-critical’ information

Systematic provides the Danish armed forces with state-of-the-art

systems for command and control, military messaging and other key

functions. Our integrated solutions mean you can use the

same interoperable technologies, systems and

interfaces throughout the chain of command.

Har du råd til en

tur over grænsen?

Du sparer måske penge på sodavand, men det kan blive

dyrt, hvis du sparer rejseforsikringen væk. Selv på en

kort tur over grænsen kan uheldet nemlig være ude.

Ring på 75 92 36 55 og

få en rejseforsikring

til 257 kr*. Så er hele

familien dækket hele

året - uanset hvor tit

I rejser.

* Prisen dækker rejser

indenfor EU- og EØS-landene

samt Schweiz.

GF TrekantOmrådet ∙ Tlf. 75 92 36 55

Butikstorvet 14 B ∙ 7190 Billund og Treldevej 3 ∙ 7000 Fredericia

Photo: HOK

Læs TELEGRAFEN på din Iphone, android, smartphone eller en

tabet-pc. Hent applikation til at scanne barcodes/QR-codes.

Scan de te felt og du er i gang.

Færdig Blad 5.indd 28 8/23/2011 12:56:01 PM

Adresselabel

More magazines by this user
Similar magazines