Tirsdag den 30. november 2010 på Grundfos, Bjerringbro :

amkherning.dk

Tirsdag den 30. november 2010 på Grundfos, Bjerringbro :

Arbejdsmedicinsk Klinik & Grundfos A/Sinviterer til temadag forPRAKTISERENDE LÆGER I DET TIDLIGERE VIBORG AMTTirsdag den 30. november 2010 Grundfos, Bjerringbro“ARBEJDSBETINGEDE PROBLEMSTILLINGER, MED FOKUS PÅSAMARBEJDET MELLEMPRAKTISERENDE LÆGER OG ARBEJDSMEDICINSK KLINIKDAGENS PROGRAM:08:30 – 08:45 Mødes og kaffe08:45 – 08:50 Velkomst og program08:50 – 11:10 Rundvisning Grundfos, samt oplægom virksomhedsværdier og indsatsområder.11:20 – 11:30 Præsentation af Arbejdsmedicinsk Klinik.11:30 – 12:15 Socialrådgiverfunktionen Arbejdsmedicinsk Klinik. Eksempler mulig brug. Arbejdsfastholdelse. Arbejdsskadesager. Anmeldelse via EASY.12:15 – 13:00 Frokost13:00 – 14:00 Psykisk arbejdsmiljø. Hvad er egen læges rolle? Hvad er ArbejdsmedicinskKliniks rolle? Problemstillinger vedr. sygemelding.14:00 – 14:10 Pause14:10 – 15:10 Bevægeapparatssmerter i forhold til arbejdet,ved overlæge Johan Hviid Andersen, professor.15:10 – 15:30 Generelt om patientarbejdet Arbejdsmedicinsk Klinik. Casebaseret.15:30 Farvel og gensynTilmelding senest den 18. november 2010via arbejdsmedicin@vest.rm.dk eller tlf: +45 9927 2470Læs mere www.amkherning.dk/temadagDer er søgt om godkendelse hos AMADEUS


PRATISKE INFORMATIONERDAGENS FORMÅL:Gennem dialog at oplyse om håndtering af arbejmedicinske problemstillinger, og hvadden praktiserende læge kan bruge Arbejdsmedicinsk klinik til i relation til det dagligepatientarbejde.Samtidig giver samarbejdet med Grundfos en mulighed for et kig ind bag facacen en produktionsvirksomhed,som arbejder aktivt med arbejdsfastholdelse.TILMELDING:Tilmelding kan ske via arbejdsmedicin@vest.rm.dk eller telefon +45 9927 2470 (ml. 8.00 - 15.00)Tilmelding kan også ske via www.amkherning.dk/temadagOplys venligst navn, praksis, adresse, telefonnr. og email.Tilmelding skal ske senest den 18. november 2010TID OG STED:Temadagen foregår Grundfos A/S i Bjerringbro, tirsdag den 30. november 2010, fra 08.30 til 15.30.Mødested: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro i Receptionen.ARRANGØRER:Bag arrangementet står Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Grundfos A/S.ØKONOMI:Temadagen er gratis.Der er søgt om godkendelse hos AMADEUS.YDERLIGERE INFORMATION:For yderligere information, kontakt venligst Anette Kærgaard, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinikshovedtelefon + 45 9927 2470 (ml. 8.00 og 15.00) eller mail anette.kaergaard@vest.rm.dkLæs mere om temadagen www.amkherning.dk/temadagTilmeldte får tilsendt informationsmateriale og deltagerliste ca. 5 dage før arrangementet afholdes.

More magazines by this user
Similar magazines