Fleksjobbere frygter finanskrisen

journet.sdu.dk

Fleksjobbere frygter finanskrisen

51015202530354045Fleksjobbere frygter finanskrisenFOA og Landsforeningen af fleks- ogskånejobbere er bange for, at fleksjobbere bliverde næste ofre for finanskrisens fyringsrunder i2009. Erfaringer viser, at tolerancen over forfleksjobbere på arbejdsmarkedet bliver lavere ivirksomhedernes krisetider, hævder FOA.Af Thomas Hovmøller RisFINANSKRISE: Kampen for at beholde sit jobspidser til i takt med finanskrisen. Fleksjobberestår med de dårligste kort på hånden, ibestræbelserne på at beholde deres job. Detmener FOA’s formand, Dennis Kristensen.”Hvis det kniber med økonomien, bliver dermindre tolerance over for fleksjobbere.Kollegaerne forstår ikke, at de skal arbejde fleretimer til den samme løn,” siger Dennis Kristensenog bakkes op af Landsforeningen af fleks- ogskånejobbere, LAFS.”For os er det største problem lige nu, atfleksjobbere er i stor fare for at miste jobbet pågrund af finanskrisen,” forklarer Hans Dankert,der er projektleder og talsmand forLandsforeningen af fleks- og skånejobbere, LAFS.Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre, erdog ikke bange for at fleksjobberne bliver fyretsom de første.”Nej, det tror jeg faktisk ikke bliver tilfældet,for mange fleksjobbere er en vigtig ressource påderes arbejdsplads, og jeg har en meget klarfornemmelse af, at virksomhederne agerer yderstansvarligt. Men når det er sagt, så er det klart, atvi følger situationen nøje,” lyder det fra IngerStøjberg.Rapport skaber tvivlRegeringen har i flere år lagt op til, at der skalvære plads til alle på det rummeligearbejdsmarked.5055606570758085Det står ifølge Bettina Post, formand for DanskSocialrådgiverforening, i kontrast til en nyligoffentliggjort rapport fra Det NationaleForskningscenter for velfærd, SFI. Den viser, atflere og flere ser det som en byrde at arbejdesammen med en person med nedsatarbejdsevne.”Beskæftigelsesministeren har i årevis kørt enlinje, der mistænkeliggør alle svage grupper påarbejdsmarkedet, for eksempel fleksjobbere. Derer en vis undertone af, at det bare er dovenskab,og at de ikke gider lave noget,” siger Bettina Post.Sludder, lyder det fra regeringens side:”Denne regering – inklusivBeskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen -lægger netop stor vægt på, at der er brug for alle.Jeg synes ærlig talt, at Bettina Posts kommentarer langt ude, og jeg vil simpelthen ikke finde migi, at hun skyder hverken regeringen, Claus Hjorteller mig selv sådan noget sludder i skoene,” sigerInger Støjberg (V).Mindre rummeligt under finanskrisenLM glasfiber måtte tirsdag den 6. januar fyre 450ud af virksomhedens 2200 medarbejdere. En stordel af de 450 fyrede var fleksjobbere. For DennisKristensen er det et klart bevis på, atarbejdsmarkedet bliver mindre rummeligt underkrisetider. Han finder det dybt deprimerende, atder kun er plads til de stærkeste.”Det er en stor uretfærdighed, at have gjort enstor indsats som fleksjobber i 20 år, og så mistesit arbejde på grund af lavkonjunktur. Vi skal sikremenneskers velfærd, og det er udtryk for en”smid væk kultur” at gøre det på den måde,”siger Dennis Kristensen om fleksjobbernes dårligetilknytning til arbejdsmarkedet.Erik Simonsen, chefkonsulent forarbejdsmarkedspolitik i Dansk


51015Arbejdsgiverforening, mener det ville væreuansvarlig virksomhedsskik over for de andremedarbejdere ikke at fyre de mindst produktiveførst.”Det offentlige kompenserer jo for den laveproduktivitet, fleksjobberne har. Og vilkårene fordanske virksomheder lige nu gør, at det blivervanskeligt at finde plads til de 11.000fleksjobbere, der står uden job,” forklarer ErikSimonsen.3035Faktaboks:Hvad er et fleksjob?- Fleksjob er stillinger på særlige vilkår.- For at blive godkendt til et fleksjob, skal manhave en varig og væsentlig fysisk, psykisk ellersocial begrænsning i arbejdsevnen.- Der kan oprettes fleksjob hos private ogoffentlige arbejdsgivere.- Der er ingen begrænsninger for, hvilken typejob der kan oprettes som fleksjob.- Personens bopælskommune afgør, omvedkommende er berettiget til et fleksjob.- 58.000 er i dag ansat i fleksjob.- 11.000 venter på at komme i fleksjob.Kilde: Det Centrale Handicapsråd, Beskæftigelsesministeriet,FOA og Danmarks StatistikFysiske begrænsninger er det størstedelen affleksjobbere lider af. Her er det en skade påvenstre hånd.2025

More magazines by this user
Similar magazines