Ole Windeløv - Uddannelsesforum 2011

uddannelsesforum2011.emu.dk
  • No tags were found...

Ole Windeløv - Uddannelsesforum 2011

Planer og visioner for SkoleIntraV / Ole Windeløv


SkoleIntra er en succes• Set i forhold til udviklingen i mange andre lande er SkoleIntra et af desystemer, der har fået størst udbredelse og anvendelsesgrad.• En EU analyse sammenlignede England, Spanien og Danmarkhttp://cms.eun.org/shared/data/pdf/benchmark_european_apprentissage_-_version_uk.pdf• Som noget unikt for SkoleIntra var:• Den pragmatiske og planlægningsorienterede tilgang skabt udfra lærernes behov• Den omfattende interaktion med forældrene.• Som i de øvrige lande var den vanskeligste del at få eleverne med.• Der var dog en positive udviklingstendens• Men der skal stadig arbejdes med at få både lærere og elever tilat anvende de undervisningsmæssige potentialer.


Udviklingen i antallet af login pr. halvårStigning på 25 % pr. år på gennemsnittet og 40 % i peak månederne.Maksimum2011Marts19.066.9342010November18.233.723Marts13.842.5202009November14.493.419Marts9.327.99511-11-2011 3


Det gennemsnitlige antallet personer der logger ind pr. månedElever og forældre antallet stiger støtMaksimumLærereJanuar150.262EleverMarts318.747ForældreMaj651.90311-11-2011 4


Antal login pr. halvår.Eleverne halter stadig bagefterMaksimumLærereApril6.420.545EleverMarts3.597.429ForældreMaj8.946.43911-11-2011 5


Udfordringerne• Den øgede brug udfordrer vores infrastruktur• I november forventer vi 25 millioner indlogninger og intensiv brug.• Forældre og elever er kritiske forbrugere• Med mere end en million brugere bliver vi evalueret på linje medfacebook.• Det gør at kravene til brugervenlighed og design øges.• Verden bliver mobil• Elever og forældre ønsker let adgang til via mobil og Ipad11-11-2011 6


Flere udfordringer• SkoleIntra er stedet hvor interaktionen sker• Vi skal interagerer med endnu flere eksterne programmer ogoverførsel af elevdata vil blive forbedret.• Vi har mange ønsker fra brugerne• Der er masser af ting på ønskelisterne som vi løbende vil lave.• Vi vil gradvist skifte platform og gennemskrive hele koden• En gradvis omskrivning giver mulighed for løbende tilpasning ogevaluering.• Det første modul der bliver konverteret er SkolePorten, som erklar i efteråret 2012.11-11-2011 7


Den øgede brug giver udfordringer• Den fortsatte vækst i brugen er et resultat af en succes• Væksten giver problemer med svartider og sessionstab• For at forbedre performans vil vi:• Udskifte centrale komponenter• Optimere driftsmiljøet• Adskille database og webserver funktionen• Sikre at ny funktionalitet overvejes i forhold tilbelastning og testes grundigt11-11-2011 8


Brugervenlighed, design og mobiladgang• I forbindelse med konverteringen vil vi løbende foretage usability test• Nogle af erfaringerne vil blive overført til den eksisterende applikation• Iphone og Ipad har virket dårligt, men der er håb• Apples opgradering til IO 5 giver nye muligheder• Den nye editor i SkoleIntra vil fungere fint sammen med denne• Vi arbejder på at få lavet Apps til HTC og Iphone• 3 forskellige apps integreret med mobilintra til hhv. elever, lærerog forældre• Forventet udgivelse i løbet af vinteren• Vi overvejer dedikerede apps til mindre funktioner11-11-2011 9


Interaktionen med andre• Vi har i dag 30 integrationer med eksterne tjenester• Elevplansværktøjer fra Micro værkstedet, Bureau2000 og Elevplan.nu• Institutions og SFO løsninger som Iportalen, MinInstitution, Tabulex SFO ogBørneIntra• Skytjenester som Google Apps og Microsoft Live@Edu• Bibliotekssystemer fra Dantek og DDELibra• Undervisningsressourcer som Gyldendals DigiBib og arbejdsrum,Materialeplatformen, SkoDa og UNI-Server i forskellige varianter• Uddannelsesvejlednings værktøjer fra UV-Data• Karaktergivning hos Karakternet, KMD og Tabulex• Fraværsregistrering og tekst opgivelser o.l. hos KMD og Tabulex• Vi understøtter indlejrede objekter fra 69 leverandører som bl.a.:• Facebook, Glogster, Google Præsentation, MindMeister, SkoleTube, Vuvox,YouTube, JayCut, LærIT og GeoGebra• Herudover understøtter vi generelt RSS feeds og publicerer disse central.11-11-2011 10


Det let at blive integreretEndnu flere kan tjenester integreres blot ved at skolerne opretterdem som faneblad eller menupunkt.• Forudsætningen er som oftest at:• Tjenesten bruger UNI-login• Hvis siden skal indlejres skal den have en P3P politik• Der er således mange tjenester der nemt kan integreres uden voresmedvirken• Det er blot et spørgsmål om at skolen linker til tjenesten.• Hvis programmerne registrere licenser i UNI-login regi, vil vi på sigtkunne vise disse automatisk for den enkelte elev/lærer11-11-2011 11


Visioner om integrationEndnu flere integrationer er på vej.Det giver os udfordringer og derfor vil vi på sigt gerne:• Standardisere integrationerne yderligere• Etablere en central tjeneste der kan udveksle information med eksternefx:• Udveksling af beskeder• Udveksling af resultater fra undervisnings programmer• Arkivering af informationNøgle områder:• Vi er i dialog med en række ESDH systemer• Vi arbejder på integration til digital post11-11-2011 12


Bedre udveksling af elevdataI dag kan alle systemer kun afleverede det samme begrænsede sæt af data.Vi er i gang med første fase af en XML integration der giver mulighed for:• Aflevering af op til 10 forældre og kontaktpersoner• Information om grupper eleven indgår i• Special informationer knytte til fx efterskoler som værelsesnr og lignendeDet starter som en parallel mulighed og kun med en enkelt dataleverandør• Det skal testes grundigt og implementeres gradvistVi vil gradvist udbygge det til andre leverandører og udbygge med nye typeraf data, således vedligehold kan ske i det administrative system.Rettelser automatiseres• Der arbejdes fortsat på at få etableret tilbageførsel af rettelser gjortautomatisk.11-11-2011 13


Ønsker fra brugerne og omverdenen• Det centrale er høj stabilitet og brugervenlighed• I forbindelse med den offentlige digitaliseringsstrategi vil viløbende skulle udvikle nye integrationer og funktionalitet.Nogle af de mange brugerønsker er:• Mobil upload• Etablering af en samlet oversigt over alt vedr. den enkelte elev• Omstrukturering af rettighederne til at tilgå logbog, elevplaner ogkontakt bog• Bedre overblik over billedhåndtering• Optimering af import og eksport af elev og forældredata11-11-2011 14


Konvertering af SkoleIntraSkoleIntra vil blive konverteret til en ny platform.Planen er at tage dette modulvist og implementere demgradvis.• 2012 – SkolePortenUdbud vedr. de følgende modulers konvertering• 2013 – ForældreIntra, Mobilintra og Infokiosk• 2014 – ElevIntra• 2015 – LærerIntra i sin grundform• 2016 – De sidste elementer fra LærerIntra11-11-2011 15


Konverterings målKonverteringen skal ikke blot reproducere det eksisterendeDen skal:• Udnytte potentialer i den ny teknologi• Anvende viden fra driften og anvendelsen af deneksisterende applikation.• Give muligheden for at tilfredsstille ny ønsker ogbehov• Forbedre brugerfladen og strukturen• Fjerne eventuelle overflødige funktioner og gøreprogrammet enklere at anvende.11-11-2011 16


Konvertering af SkolePorten• Vi laver en helt ny platform for SkolePorten på et nyt site• Teknologien vil være .net og MSSQL server.• Skolerne vil kun arbejde med begge ”Skoleporte” parallelt• Siderne den nye SkolePort er ikke lavet som frames, mensom ”en side”, hvilket giver mulighed for at lave ”lange”sider med et mere tidsvarende design11-11-2011 17


Administrator indgangen vil indeholde en række værktøjer


Der kan vælges mellem prædefinerede temaer og dissekan tilpasses, eksporteres og importeres


Skoleporten indeholder nogle standard muligheder• Hvor skal menuerne placeres og hvordan skal de se ud• Skal der være top, bund og side felter og hvad er deres indhold• Menuens indhold• Menupunkternes visninger• Forsidens indholdSIDEHoved evt. med menuEvt.menuIndholdSIDEFYLDFodFYLD


Side hoved kan konfigureres ved at trække elementer ind


Der kan vælges mellem forskellige placeringer af menuerne ogderes design


Resultater kan være mangfoldige


Indholdet til den nye skoleport hentes fra den gamleMenupunkterne hentes og konverteres til den nye standard• Henvisninger til eksterne kilder forbliver intakt• Henvisninger til interne dynamiske sider konverteres• Henvisninger til interne dokumenter tilrettesDokumenter og html sider hentes fra den gamle skoleport og kantilrettes• Alle dokumenter kan i en eller flere omgange kopieres over• Layoutet af disse skal tilpasses den nye side layoutNyheder, opslag, aktiviteter og alt det andet der skabes i deeksisterende moduler hentes dynamisk herfra.• Alle de data der normalt skabes i LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra vilvære tilgængelige i uændret form.• Skiftende billeder vil blive flyttet over i den nye platform, men kan kopieres frade gamle arkiver


Det enkelte side kan sættes op og redigeres fra menu editoren.Flere dynamiske sider i den gamle skoleport bliver automatisk lavet om til densamme side med forskellige valgMan kan bl.a.• Rediger menu titel• Genvej• Vælge et sideikon• Lave en beskrivelse• Gøre det aktivt• Redigere titel• Vælge søgekriterier• Indsætte et billede• Indsætte billedtekst


Der kan laves flere informative forsider der kan designes med kolonner


De enkelte forsider kan designes ved at trække ”widgets” ind på forsiden


De enkelte enheder kan tilrettes i størrelse og indhold


Eksempler på en nyhedsarkivet (1)


Eksempler på en nyhedsarkivet (2)


Eksempler på en nyhedsarkivet (3)


Tidsplan for den nye SkolePort• Den overordnede arkitektur og teknik er klarlagt• Konkrete eksempler bliver pt evalueret med henblik påoptimering af brugervenlighed og design.• Sidst på foråret vil udvalgte skoler få mulighed for at testeen næsten færdig applikation.• Til efteråret 2012 vil programmet være klar og iforbindelse med udrulning af version 5.2 vil alle fåmulighed for at anvende den nye platform• I løbet af 2013 udfases den eksisterende SkolePort ogalle forventes at være skiftet til den ny.11-11-2011 32

More magazines by this user
Similar magazines