10.07.2015 Views

Kultur & Fritid - Vordingborg Kommune

Kultur & Fritid - Vordingborg Kommune

Kultur & Fritid - Vordingborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kultur & Fritidi Vordingborg Kommune


Vordingborg KommuneKultur & FritidIndholdForord af Birthe Helth, Formand for Kultur- og fritidsudvalg. . . 3Musik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Musikforeningen Cæcilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Langebækgaard koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Kamelæon koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Kunst & kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Vordingborg Bibliotekerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Masnedø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Museerne.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Den gule stald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Teater & bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Cantabile 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Biografer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Teaterforeninger Bøgestrømmen . . . . . . . . . . . . . . 14Vilde Vulkaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Folk & foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Foreninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Huse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Aftenskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Svømmehaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19Kultur & fritid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Kultur- og Fritidspolitik for Vordingborg Kommune . . . . . .21De frie kulturmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Kulturregion Storstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23BgK Storstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Forord”Den gribende teateroplevelse, det gode foreningsliv,italiensk for begyndere på aftenskolen,den spændende bog fra biblioteket og den flotteudstilling på museet.Tilbuddene indenfor kultur- og fritidslivet i VordingborgKommune er mangfoldige, og noget vi næstenalle benytter os af, i et eller andet omfang.Derfor er kultur- og fritidsområdet højt prioriteret iVordingborg Kommune”Birthe HelthFormand for Kultur- og fritidsudvalgVordingborg kommune er i dag kendt for flere store kulturelle arrangementer som”Vilde Vulkaner”, Kammermusikfestivalen på Oremandsgaard, ”Verdenslitteratur påMøn” og Wawes-festivalerne.Kultur og Fritidspolitikken ligger på www.vordingborg.dk under kultur og fritid og kanderudover rekvireres hos:Kultur og FritidssekretariatetØsterbro 24720 PræstøTlf.: 55 36 20 021. udgave, 1. oplagVordingborg KommuneFagsekretariatet Kultur og FritidØsterbro 2, 4720 PræstøTlf.: 55 36 20 02www.vordingborg.dkRedaktion: Dina MesitsLayout og grafisk produktion: Pihl - grafisk designTryk: Grafikom A/S3


StarsSTARS (Storstrøms Amts Rytmiske Spillested) er et omdrejningspunkt for den rytmiskelive musik i hele regionen, med rock-, pop- og andre musicstars på scenen.STARS arrangerer over 100 koncerter om året, fordelt på ca. 70 arrangementer. Udover koncerterne på spillestedet, arrangeres også forskellige friluftskoncerter og festivals,ligesom der i samarbejde med andre aktører på området, præsenteres bands inabobyerne.Se mere på www.stars.dkMusikforeningenmusikVordingborg Kommune har et bredt musiktilbud, som dækker mangegenrer og henvender sig til alle aldersgrupper.Musikforeningen CæciliaCæciliaForeningen er med til at fremme kendskabet til og glæden ved klassisk-, kammer- ognyere musik. Derfor afholder foreningen masser af koncerter og musikalske arrangementer.Se mere og programdetaljer på www.caecilia.dk5


Vordingborg KommuneKultur & FritidLANGEBÆKGAARDLangebækgaard koncerterHaven på Langebækgaard danner for tredje år itræk ramme om en klassisk kulturaften. I år kanKim Sjøgren og The Little Mermaid Orchestraopleves i den fortryllende have.Langebækgaard er en historisk landejendom meden stor og romantisk landskabshave i engelsk stil.Haven, der er på ca. 50.000 m2, holder åben forpublikum 3-4 gange hver sommer.Se mere på: www.langebaekgaard.dkVordingborg musikskole udbyder musikalsk undervisning til børn og unge i alderen0-25 år. Der undervises i hele Vordingborg Kommune.Der tilbydes blandt andet:Forskole; for de mindste, med Rytmik, Babybongo og Musikkarusel.Hovedskole; instrumentalundervisning, hvor der undervises i stort set alle instrumenter.Sammenspil; for alle der gerne vil spille i bands, synge i kor, være med i et orkester.Musikskolen afholder i løbet af året en masse spændende arrangementer, bl.a. bandaftener,musikcafeer, julekoncerter, forårskoncerter og skolekoncerter. Alt sammen tilstor fornøjelse for både deltagere og publikum.Se mere på: www.musikskolen.vordingborg.dkKamelæon koncerterKamelæonkoncerter er professionel live musik afhøj kvalitet spillet for børn og voksne.Kamelæonkoncerterne er for de 5-8 årige ogderes familie.Koncerterne bliver spillet på de rytmiske spillestederi Vordingborg Kommune.Billetter kan bestilles på bibskr@vordingborg.dkeller på Vordingborg Bibliotek tlf.: 55 36 38 00.Der kan også købes billet ved indgangen.Se mere på www.vordingborg.dk6 7


kunst & kulturVordingborg Kommune yder tilskud til en bred vifte af kulturelle huse,geografisk beliggende over hele kommunen. Der findes mange skiftendekunstudstillinger i de mange små ’huse’.Vordingborg BibliotekerneVordingborg Bibliotekerne består af:• Vordingborg Bibliotek i KulturArkaden oglokalbibliotekerne• Møn• Præstø• Lundby• To bogbusser der betjener landdistrikterneKulturArkaden blev indviet i sommeren 2006 ogindgår som en vigtig i brik i planerne for udviklingenaf Vordingborgs sydlige havnefront.KulturArkaden har et alsidigt arrangementsprogrammed blandt andet teater, foredrag, udstillingerog musik. Det er et levende sted, hvor dersker en masse.Se mere om bibliotekerne og kulturarkaden på:www.vordingborg.dk under Kultur og Fritid.Biblioteket, Præstø9


Vordingborg KommuneKultur & FritidMASNEDØ FORTMuseerne.dkDer er mange måder at få ny viden på. Dit lokale museum er storleverandør af viden inæsten alle afskygninger. Museerne har pligt til at formidle den nære og lokale historiei sine udstillinger, på nettet eller ved arrangementer i det offentlige rum.På www.museerne.dk kan du finde informationer om, alle museerne i VordingborgKommune og deres udstillinger og arrangementer.Den Gule StaldMasnedøDen Gule Stald på Kalvehave Havn er indrettet som kulturhus med plads til bl.a. aktiviteteri sommermånederne, museums- og udstillingsaktiviteter samt mulighed for atgive plads til både havnekontor og turistinformation.Masnedøfortet er et befæstningsanlæg, beliggende på Masnedø i Storstrømmenmellem Sjælland og Falster. Opførelsen blev påbegyndt i 1912 og ved 1. verdenskrigsudbrud august 1914 havde man støbt fortets kasematter og udgravet en del af jordværkerne,men skytset manglede.Verdens første angreb med faldskærmstropper fandt sted ved Masnedøfortet 9. april1940.Siden 1997 har dele af fortet hver sommer dannet rammen om kunstudstillinger,malerier, grafik, skulpturer, video og kunsthåndværk, arrangeret i samarbejde mellemBilledkunstnernes Forbund og Vordingborg Kommune.Se mere på www.sommerudstillingen.dk10 11


Cantabile 2Egnsteateret Cantabile 2 er et internationaltperformanceteater ledet af den italienskeinstruktør Nullo Facchini med base i Vordingborg.Med sine fængende visuelle forestillingerplacerer Cantabile 2 sig som det vigtigsteperformanceteater i Skandinavien.Cantabile 2 organiserer hvert andet år scenekunstfestivalenWaves, der samler førendeteater- og dansekompagnier fra hele verden.Waves festivalen, der i dag er Danmarks størsteinternationale teaterfestival, foregår i Vordingborgi sidste uge af august i ulige år.Se mere på www.cantabile2.dkteater & bioVordingborg Kommune har såvel gode teater- som biograf tilbud. Cantabile2afholder forestillinger i verdensklasse. Vilde Vulkaner Festival erDanmarks største festival for børn.13


Vordingborg KommuneKultur & FritidBlodbadets gud - sæson 08/09Teaterforeningen BøgestrømmenTeaterforeningen Bøgestrømmen tilbyder teater ihele Vordingborg kommune. Det er professionelt,varieret og vedkommende teater på vore hjemligescener. Alle er velkomne til samvær og spændendeteateroplevelser i egen by.Se mere på www.teaterforeningen.dkBiograferBiograf CafeenMarienbergvej 5,Banegårdspladsen4760 VordingborgBilletbestilling og programoplysning: 55 37 03 70Bio BernhardAdelgade 414720 PræstøBilletbestilling og programoplysning: 55 99 19 20Biografen i StegeStoregade 554780 Stege,Billetbestilling og programoplysning: 55 81 42 10Vilde VulkanerVilde Vulkaner Festival er Danmarks største musik og legefestival for børn, der hvert årsamler 6-800 deltagere fra SFO’er, fritidshjem og klubber fra hele Danmark.Ideen er at give en masse børn og pædagoger store musik- og legeoplevelser i et trygtmiljø og på tværs af institutions- og kommunegrænser som et kvalificeret alternativ tildet traditionelle koloniophold.Musikfestivalen, som henvender sig til børn i alderen fra 6 til 14 år, byder vanen tro påflotte musikalske navne.Bio Bernhard, PræstøSe mere på: www.vildevulkanerfestival.dk14 15


ForeningerKommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kanetablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed.Kommunalbestyrelsen yder tilskud til:• undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter forvoksne og for børn og voksne sammen om folkeoplysende voksenundervisning,• aktiviteter for børn og unge og eventuelt til aktiviteter for voksne om det frivilligefolkeoplysende foreningsarbejde.Vordingborg kommune har pt. 168 folkeoplysendeforeninger der ydes tilskud til. Derudoverer der en masse andre kulturelle fritidstilbud, hvor målet er at være noget forenhver borger.Herunder ses nogle af de mange områder som kultur og fritid støtter:folk & foreningerVordingborg Kommune har 168 folkeoplysende foreninger, 10 aftenskoler,3 svømmehaller samt mange lokaler og udendørsfaciliteter, der alledanner rammer for mange forskelligartede fritidsaktiviteter.• Filmklubber• Firmaidræt• Handicaporganisationer• Hobbyforeninger• Idræts- og sportsforeninger• Kulturelle foreninger• Kunstforeninger• Musikforeninger• Naturforeninger• Spejderkorps• Teaterforeninger• Og mange andre…Se mere på www.vordingborg.dk under Kultur og Fritid1617


Vordingborg KommuneKultur & FritidSvømmehallerHuseForsamlingshuset i KøngVordingborg Kommune ejer en række ”huse”: Forsamlingshuse, medborgerhuse ogkulturhuse, der benyttes til kulturarrangementer og andet.Svømmehaller i Vordingborg Kommune:Tokai Svømmehal, PræstøSvømmehallen – Mønshallerne, StegeVordingborg SvømmehalSe mere om svømmehallerne, åbningstider og priser på www.vordingborg.dkunder Kultur og FritidMosegården er et andet ”hus”, der har mange forskellige fritidsaktiviteter. Blandtandet motocross, gokart, bueskydning og flugtskydning.Se mere på www.vordingborg.dk under Kultur og FritidAftenskolerI Vordingborg Kommune er der 10 forskellige aftenskoler. De udbyder et bredt udvalg afundervisning inden for sprog, håndarbejde, EDB, musik, bevægelsesfag og meget andet.Bogø Husflidsforening: Porcelænsmaling o.a.Møns Aftenskole: Navigation, sangkor, foredrag o.a.Møns Husflid: Træværk, knipling, sølv o.a.Køng Songs Husflidsskole: Træværk o.a.Seniorklubben, Præstø: Seniordans o.a.Præstø Koret: KorFOF Præstø: EDB, foredrag, madlavning, sprog, håndarbejde, bolig o.m.a.LEA Præstø: Bevægelse, sundhed, sprog, fritid, musikskole o.m.aLOF Vordingborg: Kreative fag, rejser, erhvervsrettede kurser o.m.a.MOF Vordingborg: Kurser og undervisning indenfor musik o.m.a.Tokai svømmehalSe mere på www.vordingborg.dk under Kultur og Fritid18 19


Kultur- og Fritidspolitik for Vordingborg KommunePolitisk vision for Vordingborg KommuneVordingborg Kommune er levende byer og liv på landet.Udviklingen af kommunen sker i tæt dialog med borgerne gennem bæredygtigeløsninger. Vi bygger på en spændende historie som hjemsted for Danmarks fødsel ogdemokratiets vugge.I Vordingborg Kommune står vi for:• det hele liv• sundhed og trivsel• udvikling og dynamik• smuk natur med skov, kyst og vand• spændende kulturPolitisk vision for Kultur og Fritid, Vordingborg Kommune• Vi vil være kendt som kommunen med de mange kultur- og fritidstilbud – et bredtkulturliv både for den snævre interesse og det brede og folkelige.• Borgerne og mange gæster deltager i og har stort udbytte af unikke oplevelser.• Fødekæden fra ildsjæle og foreninger til de mange og forskelligartede oplevelserfungerer i 2015 bedre end nogensinde – endnu flere fyrtårne, markante arrangementerog centre eller festivaler – og stimuleres af dygtige og professionelle kunstnere,ledere og formidlere.kultur & fritidFagsekretariatet for Kultur og Fritid i Vordingborg Kommune administrererderudover arbejdet med kommunens Kultur- og fritidspolitik, De FrieKulturmidler samt fungerer som sekretariat for Kulturregion Storstrøm.Målgrupper• Kultur- og Fritidspolitikken er målrettet alle kommunens borgere.• Særlig opmærksomhed rettes mod børn og unge. Kultur- og Fritidspolitikken skalstyrke hensigterne i Vordingborg Kommunes Børne- og Unge- og Familiepolitik.• Særlig opmærksomhed rettes mod kultur- og fritidstilbud til familier med henblik påat styrke interessen for ny bosætning.Kommunens mission• Vordingborg Kommune vil være kendt som kommunen med mange kultur- og fritidstilbud,og ønsker at borgere og besøgende kan få unikke oplevelser.• Mangfoldighed skal præge kommunen, med forskellige muligheder forskellige stederi kommunen.• Kultur- og fritidspolitikken skal bevare det, der fungerer godt og udvikle der, hvor derer potentiale.FritidFritidslivet skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, forbredde og folkelighed, for det elitære på udvalgte områder, for foreningsaktivitetersåvel som for anden form for frivillige aktiviteter.20 21


Vordingborg KommuneKultur & Fritid• Gennem Fritidspolitikken styrkes opmærksomheden på, at kommunen både er enland- og en bykommune. Politiske prioriteringer indenfor Fritidspolitikken skal derforsikre aktiviteter både i by og på land.• Bredde er en forudsætning for elite, og elite er en forudsætning for en aktiv bredde.KulturKulturlivet skal præges af mod til at agere utraditionelt, blandt andet fordi nye målgruppervil efterspørge nye muligheder.• Oplevelsesøkonomien er en væsentlig del af kommunens udviklingsperspektiv.• Kulturtilbud og – aktiviteter kan bidrage til at samle og integrere den nye kommune.• Den selvorganiserende idræt i fremtiden får en vigtig rolle, når kommunen igangsætterindsatser og initiativer inden for breddeidrætten.Kultur og Fritid• De politiske mål omfatter både fritid, idræt og kultur for alle borgere og besøgende.• Kommunen ønsker at udvikle Kultur- og fritidslivet med fokus på fødekæder ogetablering af netværk. Initiativer over grænser, såvel faglige, geografisk, lovgivningsmæssigesom mellem generationer og hen over de gamle kommunegrænser,befordres.• ”Ildsjæle” skal understøttes i erkendelse af, at det ofte er ”ildsjæle”, der bærer kreativkraft til et område, såvel i et bredt folkeligt felt som på et højt fagligt og ekspertrelateretniveau.I Vordingborg Kommune er det hensigten primært at ajourføre og opdatere de lokaliteter,der forefindes til såvel fritidsaktiviteter, foreningsaktiviteter og kulturaktiviteter dekommende år, frem for at etablere nye rammer.”Opdatere” betyder, at faciliteter, der skal istandsættes, igennem en fremtidssikretanalyse, sikres en istandsættelse, som i videst mulig udstrækning tager højde for fremtidigebehov for faciliteter i det pågældende område.De frie kulturmidlerKultur og Fritidsudvalget uddeler særlige tilskud til kultur og fritidslivet efteransøgning. De frie kulturmidler er en pulje som kan søges af alle til nye eller tilbagevendendearrangementer, koncerter, udstillinger, udstyr, PR, underskudsgaranti,jubilæer, foredrag, teater og meget mere.Kultur- og fritidsudvalget har uddelt særlige tilskud i 2007-08 til blandt andet:• Koncerter• Jubilæer• Festivaler• Kunstudstillinger• Udstillinger• Events• Teater forestillinger• Arrangementer• TræfSe mere om tilskud på www.vordingborg.dk under kultur og fritidKulturregion StorstrømDer ydes ikke tilskud til CD- ogbogudgivelser.Der ydes principielt ikke tilskudbagudrettet til arrangementer m.v.der har fundet sted.Vordingborg Kommune er en del af en kulturaftale mellem kommunerne: Næstved,Guldborgssund, Lolland, Vordingborg og Kulturministeriet.Med kulturaftalen afspejles en fælles kulturvision om et rigt og varieret kulturliv i Storstrøms-regionen,der gennem fælles mål sikrer et ligeværdigt og udbytterigt samarbejde.Rummelighed, kvalitet og mangfoldighed er centrale værdier for de fælles bestræbelserpå at udvikle de kunstneriske og kulturelle udtryksformer i regionen og sikrebefolkningen alsidige valgmuligheder.Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune, Birthe Helth, erogså formand for Kulturregionens politiske styregruppe.BgK StorstrømBgK er et forsøgsprojekt i samarbejde mellem Næstved, Lollandog Vordingborg Kommune.BgK er en tre-årig kunstuddannelse for de 15 - 25 årige. Det er et sted, hvor mankan udvikle sit talent ved at modtage undervisning af professionelle kunstnere ogved at arbejde med billedkunst på et fagligt højt niveau med gode rammer.2223


Du er altid velkommen til at kontakte Fagseketariatet for Kultur og Fritid, hvor vi vil forsøge at hjælpe ogbesvare spørgsmål som relaterer sig til Kultur og Fritid i Vordingborg kommune.Fagsekretariatet for Kultur og FritidKontoradresse: Østerbro 2, 4720 PræstøPostadresse: Valdemarsgade 43, 4760 VordingborgKultur- og fritidschef: Pia DahlTlf. 55 36 20 02e-mail: pida@vordingborg.dkKultur- og fritidskonsulent: Bjarne Malmros JensenTlf. 55 36 20 20e-mail: bjje@vordingborg.dkKultur- og fritidskonsulent: Bo PaghTlf. 55 36 20 21e-mail: bopa@vordingborg.dkOverassistent: Jette HenriksenTlf. 55 36 20 23e-mail: jth@vordingborg.dkOverassistent: Helle FrederiksenTlf. 55 36 20 24e-mail: hefr@vordingborg.dkAssistent: VacantBørnekulturkonsulent, deltid: Frank VillumsenTlf. 25 42 73 67e-mail: frank@vildevulkanerfestival.dk24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!