Installing and Using MoBilScan

mobilscan.dk

Installing and Using MoBilScan

MoBilScan søger nu efter Car-Pal enheder i nærheden. Dette kan vare optil et par minutter. Hvis der ikke findes nogle enheder, så prøv igen –sådan virker Bluetooth af og til…Når der er fundet én aller flere Car-Pal enheder, får du vist en liste, hvordu kan vælge din Car-Pal enhed (en Car-Pal har et nummer på etiketten).Vælg derefter OK fra menuen.Du er nu klar til at bruge din MoBilScan og Car-Pal.(bemærk at ovennævnte ‘parring’ kun senere er nødvendig, hvis du sletterdin MoBilScan fra telefonen, eller hvis du skifter Car-Pal enhed)Installation og brug af MoBilScan – J2ME 4/9 V 2.0


4: Brug af MoBilScanDa vi hele tiden udvikler på MoBilScan, kan skærmbillederne vist her afvige en smule fra dem pådin telefon.Bemærk at du har lov til at installere MoBilScan så ofte du vil (på den samme telefon), hvilket gørdet let for dig at drage nytte af de forbedringer, som vi tilføjer.Selv om vi gør vort bedste, kan der indsnige sig egentlige fejl, så også derfor opfordrer vi dig til atbesøge www.mobilscan.dk af og til for at se, om en ny version skulle være klar til download.Hold også øje med FAQ’en samme sted.I det følgende beskriver vi de forskellige skærmbilleder I MoBilScan. Du skifter mellemskærmbillederne med venstre og højre pileknap (telefonens ’joystick’ / ’navigationsknap’), eller vedat vælge’Næste’ eller ’Forrige’ fra menuen (menuen får du frem med venstre softkey).Bemærk, at ikke alle funktioner findes i alle udgaver.Basis udgaven indeholder det allermest basale.Udvidet udgave indeholder flere sensorer, flere visninger, og funktioner til rapportering til internet.Funktioner, som ikke findes i alle udgaver, er markeret B U svarende til de udgaver, hvorfunktionen findes.Vi arbejder på følgende funktioner, som bliver tilgængelige i den udvidede udgave:• Performance-målinger (’mobilt virtuelt rullefelt’)• Datalogging – opsamling af sensorværdier med faste intervaller, visning af opsamlede datapå nettet.Har du ønsker eller ideer – så send os en mail. Du kan se vores mailadresse på www.mobilscan.dk.Installation og brug af MoBilScan – J2ME 5/9 V 2.0


Indstillinger B UHer begynder du ved første programstartIndstillinger omfatter:AktiveringskodeHer kan du indtaste den aktiveringskode, som du kan hente påwww.mobilscan.dk (kræver licenskode og telefon-ID)U KommentarHer kan du indtaste f.ex. bilmærke og model.OBD enhedBeskrevet ovenfor.Info B UDette skærmbillede viser forskellig informationMoBilScan udgaveStatus for forbindelsen til din OBD-enhedStelnummeret på din bil.Instrument B UDette er simpelthen et viserinstrument.:Der vises den aktuelle værdi (viseren) samt den højeste/laveste værdisiden start af MoBilScan (rød/grøn markør).B I basisudgaven vises bilens aktuelle hastighed (hvis bilen kan afleveredenne – det kan den nu som regel)U I den udvidede udgave kan du med telefonens pil op/ned (joystick)bladre mellem forskellige andre parametre. Hvis bilen understøtter det,kan du vise:• Hastighed• Omdrejningstal• Motorbelastning• Motortemperatur• Gasspjældsåbning• Luftflow I indsugningen• ManifoldtrykInstallation og brug af MoBilScan – J2ME 6/9 V 2.0


Status U (Smiley)Dette skærmbillede viser et samlet overblik over data.Hvis der er mindst én fejlkode, vises en rød, sur smiley:Hvis mere end 10% af de aktive sensorer har gul markering (værdienligger udenfor det forventede), eller mere end 2% har en rød markering(sandsynlig fejl på sensoren) vises en orange smiley:Hvis der er mellem 0 og10% (hhv 0 og2%) sensorer med gul hhv rødmarkering, vises en grøn smiley:Er der ingen sensorer med gul eller rød markering, vises en meget grønsmiley...Du kan via menuen også sende en statusrapport med alle data til voresserver (kræver GPRS-forbindelse). Du kan så senere se rapporten påinternet (www.mobilscan.dk).Oversigt UDette skærmbillede viser de samme data som Sensor-billedet, menmåleværdierne er placeret på en (simplificeret) tegning af en bilmotor,så du kan se, hvor de stammer fra.Data fra indsugning vises øverst (nær den blå indsugningsdel).Data fra udblæsning vises nederst (nær den røde udblæsingsdel).Data relateret til selve motorblokken vises midt på.Sensor-data BDin bil måler et antal forskellige parameterværdier for din motor.MoBilScan scanner løbende disse, så hurtigt det er muligt, og viser denaktuelle værdi.Basis-udgaven er begrænset til 8 parameterværdier (bemærk at det ikkeer sikkert, at din bil kan vise alle 8)Brug op/ned pilene på navigationsknappen til at flytte mellemparametrene.Installation og brug af MoBilScan – J2ME 7/9 V 2.0


Sensorer UDen udvidede udgave viser data fra alle de sensorer, som bilen har, oghar farvekodning og redigering.Med menuen kan du fra- og tilkoble enkelte sensorer – f.ex. hvis du vilkoncentrere dig om nogle få.Jo færre sensorer du viser data for, jo hurtigere opdateres den enkeltesensor.Installation og brug af MoBilScan – J2ME 8/9 V 2.0


Fejlkoder B S UPå detet skærmbillede vises de fejlkoder, som er hentet fra motorensstyrecomputer. Din bil viser to typer fejlkoder, verserende og gemte.Verserende koder er ’under observation’, og bliver til gemte hvis deunderliggende årsager fortsætter.Verserende koder vises i blåt, gemte i rødt.Bemærk at ikke alle fejlkoder er oversat til Dansk endnu.Du kan slette fejlkoder via menuen, hvorved du nulstiller motorensstyrecomputer.Bemærk, at du kun skal gøre dette, vhis:1. Du ved hvad du foretager dig2. Motoren er slukket3. Tændingen er tilsluttet4. Du ved hvad du foretager dig …Husk, at sletning af fejlkoder IKKE fjerner den situation, som fikmotorstyringen til at gemme fejlkoden!FreezeFrame-data UNår motorstyringen gemmer en fejlkode, kan den også gemme etøjebliksbillede af sensor-måleværdier.På dette skærmbillede kan du se dette øjebliksbillede.Øverst vises den fejlkode, som udløste øjebliksbilledet.Installation og brug af MoBilScan – J2ME 9/9 V 2.0

More magazines by this user
Similar magazines