Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

”Forældrekøb”Tabel B3. Forældrene køber lejligheden og udlejer den til barnet og beskattesefter markedslejen – den boligudgift barnet ville have haft, hvis det selvhavde købt lejligheden (67.280 kr.)Uden for virksomhedsordningForældrene harpositiv kapitalindkomsindkomstForældrene harnegativ kapital-IndenvirksomhedsordningRenteudgifter 60.000 kr. 60.000 kr. 60.000 kr.Fællesudgifter 17.200 kr. 17.200 kr. 17.200 kr.Skat (forældre)skat af overskud 31.650 kr. 31.650 kr. - 5.970 kr.skatteværdi af renter 35.820 kr. 19.920 kr. - kr.Skat Boligsikring 6.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr.(barnet) Gaveafgift 0 kr. 0 kr. 0 kr.Familiens samlede boligudgift før 73.030 kr. 88.930 kr. 71.230 kr.boligsikringFamiliens samlede boligudgift efter 67.030 kr. 82.930 kr. 65.230 kr.boligsikringNote. Boligsikring er fastsat som 12,5 pct. af den omkostningsbestemte leje på 48.000 kr.Huslejen er bestemt som markedslejen – den boligudgift barnet ville have haft, hvis detselv havde købt lejligheden. Det kan tilføjes, at i det tilfælde den ene forældre betalertopskat og den anden betaler mellemskat, bliver boligudgiften før boligsikring udenforvirksomhedsordningen hhv. 66.580 kr. (positiv kapitalindkomst) og 82.480 kr. (negativkapitalindkomst).for- 20 -

More magazines by this user
Similar magazines