Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseBoks 1. Eksempler på beregning af skattepligtig indkomst og skjermingsgrundlaget.Skjermingsfradraget beregnes ud fra aktiens købspris. Skjermingsrentensættes til den risikofrie rente, således man får et symmetrisk tabsfradrag,dvs., at staten så at sige deler investeringsrisikoen med aktionæren.Ubenyttede skjermingsfradrag lægges til købsprisen, sådan at skjermingsgrundlagetopjusteres. Ubenyttede skjermingsfradrag sættes på rente ogfremføres til fradrag i senere års aktieindtægt.Af simplificerende årsager sættes den risikofrie rente til 0. Endvidere antagesdet, at alt overskud udbetales som udbytte.Princippet i modellen gennemgås i eksemplerne nedenfor, alternativafkastetsættes til 5 pct.Eksempel 1: Den skattepligtige indkomst1. Købspris: 1002. Årets overskud: 0103. Udbytte: 0104. Skjermingsfradrag: 005 (5 pct. af 1.)5. Skattepligtig indkomst: 005 (3.-4.)Eksempel 2: Fremførelse af skjermingsfradragÅr 11. Købspris: 1002. Årets overskud: 0023. Udbytte: 0024. Skjermingsfradrag: 005 (5 pct. af 1.)5. Ubenyttet skjerming: 003 (4.-3. )År 26. Skjermingsgrundlag: 103 (1.+5.)7. Årets skjermingsfradrag: 5,15 (5 pct. af 6.)Personers aktieindtægt, dvs. udbytte og kapitalgevinster over alternativafkastet,beskattes marginalt med (0,28 + (1-0,28) ⋅ 0,28) = 42,16 pct.- 30 -

More magazines by this user
Similar magazines