Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseikke mindst i lyset af den øgede økonomiske integration og mobilitet iskattegrundlagene.Figur 2. Formueskatter, ejendomsskatter, dokumentafgifter og arveafgiftersom andel af BNP i de nordiske lande og OECD i 2000.Arve- og gaveafgifterDokumentafgifterFormueskatterEjendomsskatterFormueskattenFormueskatten er en del af den samlede kapitalbeskatning. Der er tre begrundelserfor at have en formueskat. For det første bidrager skatten medet provenu, for det andet bidrager skatten til vertikal omfordeling i samfundet,da de med de største formuer automatisk også er dem, der beskatteshårdest, og for det tredje er der et efficiensargument. Baggrunden fordette er, at formueskatten udskrives på et andet grundlag end skat på kapitalindkomst– dvs. formueskatten medvirker til en udbredning af skattegrundlaget,og det isoleret set er efficiensforbedrende, da det indebærergenerelt lavere satser. De to første argumenter er efter udvalgets opfattelsevanskelige at modargumentere – men udvalget er stærkt uenig i, at detsidste argument skulle gælde – og da slet ikke med de aktuelle norske regler.- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines