Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseDe gældende reglerSkattegrundlaget er summen af alle skattepligtige formuer fratrukket samletgæld. Den skattepligtige formueværdi skal som hovedregel fastsættessom markedsværdien, men der er en række undtagelser for bl.a. boliger,ikke-børsnoterede selskaber, indbo og løsøre, der alle værdisættes undermarkedsværdien. Formueskatten er progressiv med tre satser. Progressionsgrænserneer sat en anelse højere for en udvalgt gruppe herunder pensionisterog enlige forsørgere 5 , ligesom der er indført begrænsninger i densamlede skat for personer med meget store formuer, men med relativt småindkomster. Der betales formueskat til både kommuner og stat, og densamlede maksimale formueskattesats er 1,1 pct.Formueskattens forvridningerFormueskatten kan give forvridninger via tre effekter. For det første er deren effekt på opsparingens størrelse, da formueskatten er en skat på opsparingog dermed er med til at reducere den private opsparing. Beregningerforetaget af udvalget viser, at den samlede effektive kapitalbeskatning kankomme op i nærheden af 65 pct. for visse opsparingsformer. En så kraftigbeskatning vurderes at kunne have betydelig indflydelse på opsparingsomfanget,hvis den gjaldt samtlige opsparingsformer. Forskellige former foropsparing værdisættes imidlertid langt under markedsværdien. Det er medtil at trække ned i de skadelige virkninger på opsparings størrelse, menomvendt giver det store forvridninger i opsparingens sammensætning, dade opsparingsformer, der giver det højeste afkast før skat, ikke nødvendigviser de opsparingsformer, der giver det højeste afkast efter skat. Det kanbetyde overinvestering i de mildest beskattede aktiver. For det tredje er derde internationale forvridninger. I Norge gælder globalprincippet. Det betyder,at en norsk investor skal betale (samme) formueskat, uanset om derinvesteres i Norge eller hvilket som helst andet land. Problemet er blot, atikke alle lande har indført globalprincippet – dvs., nogle lande beskatterefter investeringslandets regler. Derudover har de fleste landes skattemyndigheder- herunder de norske - svært ved at få oplysninger om borgernesformueforhold i udlandet. Der er således i praksis flere grunde til, at norske(og udenlandske) formuer i visse tilfælde med fordel kan placeres iudlandet.5 Personer i skatteklasse 2.- 33 -

More magazines by this user
Similar magazines