Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på skatte- og udgiftstryk af flere skatteudskrivende myndighederFigur 1: Værdi af marginale udgiftskroner – et eksempelVærdi pr. udgiftskrone3,53,02,52,01,51,00,50,00 40.000 80.000 120.000 160.000Udgiftskroner pr. indbyggerFigur 1 – der alene er et eksempel til illustration - kan opfattes som engrænsenyttekurve for offentlige udgifter. Det forudsættes strengt taget, atgrænsenytten er uafhængig af indkomsten hos borgerne.Hvis der således i eksemplet alene er 10.000 kr. til rådighed pr. skatteyder,skal der ifølge velfærdsøkonomisk teori alene afholdes offentlige udgifter,der mindst har en fordel på ca. 2,80 kr. pr. udgiftskrone. Er der 10.000 kr.yderligere til rådighed pr. skatteyder, skal der afholdes udgifter, der giveren fordel på mindst 2,65 kr. pr. udgiftskrone etc.Udgiften skal som nævnt finansieres af skatteyderne. Selve skattebeløbeter en udgift for skatteyderen. Hvis det var den eneste omkostning vedskatteopkrævningen, er svaret på det overordnede spørgsmål om fastsættelseaf skatte- og udgiftstrykket, at man skal afholde offentlige udgifter,så længe fordelen ved en ekstra udgiftskrone er større end 1 krone.Skattebeløbet er imidlertid ikke den eneste omkostning. Skatten medførerogså en forvridning.Det kan illustreres ved beskatningen af arbejde, der her forudsættes at væreden eneste skat. Ved en løn på 125 kr./time og en given indkomstskat på- 48 -

More magazines by this user
Similar magazines