Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på skatte- og udgiftstryk af flere skatteudskrivende myndighederTabel 3. MCPF, selvfinansieringsgrad og MWC som funktion af substitutionselasticitetenog skattesatsen.Substitutionselasticitet 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0Skatteprocent 40MCPF 1,07 1,15 1,25 1,36 1,5 3Selvfinansieringsgrad pct. 7 13 20 27 33 67MWC pct. 7 15 25 36 50 200Skatteprocent 50MCPF 1,11 1,25 1,43 1,67 2,0 ∞.Selvfinansieringsgrad pct. 10 20 30 40 50 100MWC pct. 11 25 43 67 100 ∞.Skatteprocent 60MCPF 1,18 1,43 1,82 2,5 4,0 ∞.Selvfinansieringsgrad pct. 15 30 45 60 75 150MWC pct. 18 43 82 150 300 ∞.Skatteprocent 70MCPF 1,3 1,88 3,33 15 ∞. ∞.Selvfinansieringsgrad pct. 23 47 70 93 117 233MWC pct. 30 88 233 1400 ∞. ∞.Skatteprocent 80MCPF 1,67 5 ∞. ∞. ∞. ∞.Selvfinansieringsgrad pct. 40 80 120 160 200 400MWC pct. 67 400 ∞. ∞. ∞. ∞.Kender man subsitutionselasticiteten, kan man således udregne MCPF ogsammenligne MCPF med den marginale værdi af de offentlige udgifter.Det er gjort i følgende figur 2 ved eksemplet, hvor det forudsættes, at derer en enkel myndighed, og substitutionselasticiteten er 0,2. Der er alene enproportional indkomstskat.Det ses af figur 2, at såfremt, der ikke var forvridningsomkostninger vedopkrævning af skatter, (omkostningerne pr. skattekrone var 1 kr.) ville dervære fordele ved at øge de offentlige udgifter til godt 150.000 kr. pr. skatteyder.- 54 -

More magazines by this user
Similar magazines