Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndighederFigur 2: Cost/Benefit pr. marginal udgiftskrone.Cost/benefit pr. udgiftskrone4,54,03,53,02,52,01,51,00,50,00 50.000 100.000 150.000 200.000Udgiftskroner pr. indbyggerVærdi af marginal udgiftskroneOmk. pr. marginal udgiftskroneKilde: Bilag 2.På grund af forvridningsomkostningerne koster en provenukrone imidlertidmere end 1 kr. Balancepunktet for de offentlige udgifter er således vedca. 120.000 kr. pr. skatteyder. Her gælder det, at den marginale fordel erca. 1,43 kr. pr. udgiftskrone, og yderligere at det koster borgerne 1,43 kr.at opkræve en ekstra skatteyderkrone. 120.000 kr. pr. skatteyder kan opnåsved en skattesats på 60 pct.Det understreges, at der er usikkerhed ved opgørelse af værdien af de offentligegoder og udgifter. Uanset politiske præferencer vil det imidlertidgælde, at ved større omkostninger ved skatteudskrivningen vil det ønskedeniveau for udgifternes størrelse alt andet lige være mindre.3. To skatteudskrivende myndighederIndtil nu har det i beregningseksemplet været forudsat, at der er en enkeloffentlig myndighed, der kan udskrive skat. Der er imidlertid flere myndigheder,der har denne ret. I Danmark kan Folkekirken, primærkommuner,amtskommuner og staten således udskrive skat på samme grundlag(indkomsten). Elektricitet beskattes både af staten i form af elafgift mv.- 55 -

More magazines by this user
Similar magazines