Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndighedertelse af kommuneskatten med 1 kr. vil være neutralt for kommunen, vilstaten kunne vinde ca. 30 øre.Den centrale myndighed vil reagere på den ændrede decentrale skatteprocent.Hvis den centrale myndigheds mål er, at fordelen ved en ekstra centraludgiftskrone skal være lig omkostningerne for samtlige skatteydere ilandet, vil den ved fastsættelsen af centralskatten tage hensyn til, at øgetstatsskat giver lavere kommunalskatteprovenu. Ved en kommunalskat på34,55 pct. vil det i eksemplet være optimalt for centralmyndigheden atreducere de centrale udgifter og sænke centralskatten til knap 29,56 pct.Den centrale myndighed vil tage hensyn til, at nedsat centralskat vil øgeskatteprovenuet for lokal myndighederne, der værdsætter en skattekronemed ca. 1,24 kr.De lokale myndigheder vil herefter reagere på den lavere centralskat,hvorefter den centrale myndighed reagerer etc. etc. Slutresultatet i eksempletvil være, at kommuneskatten bliver på godt 34,5 pct., mens centralskattenbliver på knap 29,6 pct. Den samlede skat bliver således på 64,1pct.I dette tilfælde vil det gælde, at værdien af en central udgiftskrone er ca.1,48 kr., der også er lig den samfundsøkonomiske omkostning ved en ekstraopkrævet centralskattekrone, mens værdien af en lokal udgiftskrone påmarginalen er ca. 1,22 kr. De ekstra 1,22 kr. er lig omkostningen for delokale borgere ved en ekstra lokalskattekrone, mens skadevirkningen af enekstra opkrævet skattekrone vil være 1,56 kr. netto for hele samfundet.I følgende tabel 5 er sammenlignet situationen, hvor der alene er en offentligmyndighed og situationen, hvor der er en central og et stort antal decentraleoffentlige myndigheder.- 59 -

More magazines by this user
Similar magazines