Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Tabel B4 Sammenhæng mellem skattesats, arbejdsudbud, provenu, selvfinansieringsgradog omkostninger ved skatteprovenu illustreret ved eksempel,når substitutionselasticiteten er 0,4............................................................ 79Tabel B5 Sammenhæng mellem skattesats, arbejdsudbud, provenu, selvfinansieringsgradog omkostninger ved skatteprovenu illustreret ved eksempel,når substitutionselasticiteten er 0,5............................................................ 80Tabel B6 Sammenhæng mellem skattesats, arbejdsudbud, provenu, selvfinansieringsgradog omkostninger ved skatteprovenu illustreret ved eksempel,når substitutionselasticiteten er 1,0............................................................ 81Aktuelle skattepolitiske temaerTabel 1 Virkning på grænser og satser i 2004-2007 ............................................... 84Tabel 2 Provenuvirkning på indkomstskatten i 2004-2007 .................................... 88Tabel 3 Eksempler på virkningen af skatteaftalen i 2004-2007.............................. 89Tabel 4 Familiernes skattenedsættelse i 2007......................................................... 91Figur 1 Mellemskattegrænsen hæves med 12.000 kr. hvert år fra 2004 til 2007.... 85Figur 2Skattenedsættelsen i kr. som konsekvens af en højere mellemskattegrænse........................................................................................................ 86Figur 3 Skattenedsættelsen i kr. som konsekvens af beskæftigelsesfradraget........ 87Figur 4 Skattenedsættelsen i kr. i alt. ..................................................................... 87Figur 5 Skattenedsættelsen i pct. af skattebetalingen for 9 indkomstgrupper ........ 90Figur 6 Antallet af mellemskatteydere i 2003 til 2007........................................... 90Figur 7 Familiernes skattenedsættelse i 2007......................................................... 92Figur 8 Marginalskatter i 2003 og i 2007............................................................... 92

More magazines by this user
Similar magazines