Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på skatte- og udgiftstryk af flere skatteudskrivende myndighederTabel 5. ”Optimale” skattesatser under forskellige forudsætninger,herunder om hvilke hensyn de forskellige skattemyndigheder tager.Alene én offentligmyndighedCentral og decentralmyndighed.Centraltager hensyn tilskadevirkning pådecentrale myndighederafekstra centralskat. Decentraletager ikke hensyn.Central og decentral.Ingentager hensyn tilskadevirkningerpå den anden.Arbejdstid pr. år 1.600 timer 1.566 timer 1.520 timerIndkomst pr. skatteyder 200.000 kr. 195.721 kr. 189.940 kr.Centralskattesats 30 pct. 29,556 pct. 34,55 pct.Decentralskattesats 30 pct. 34,544 pct. 34,55 pct.I alt skattesats 60 pct. 64,1 pct. 69,10 pct.Marginal værdsættelse pr.1,43 kr. 1,48 kr. 1,29 kr.centraludgiftskroneMarginal værdsættelse pr.1,43 kr. 1,24 kr. 1,29 kr.decentral udgiftskroneCentralskat og udgift pr. 60.000 kr. 57.847 kr. 65.622 kr.skatteyderDecentralskat og udgift 60.000 kr. 67.610 kr. 65.622 kr.pr. skatteyderOffentlige udgifter i alt 120.000 kr. 125.457 kr. 131.244kr.Samfundsøkonomiskomkostning pr. marginalskattekrone1,43 kr. 1,56 kr. 1,81 kr.Muligheden for, at de lokale myndigheder kan fastsætte deres egen skatteprocent,har således alt i alt ført til, at den samlede skattesats er steget medca. 4,1 procentpoint i eksemplet. Yderligere er de samlede udgifter samtskatterne steget markant decentralt, mens de centrale udgifter har måttereduceres. Fordelene for de lokale indbyggere ved en ekstra lokalskattekroneer langt under de samlede samfundsøkonomiske omkostninger.Man kunne forhastet drage den konklusion, at man da burde afskaffe decentralemyndigheders ret til selv at fastsætte lokalskatteprocenten og istedet give decentrale myndigheder et bloktilskud.- 60 -

More magazines by this user
Similar magazines