Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Aktuelle skattepolitiske initiativerTabel 4 herunder viser, at• 2 ud af 3 familier vil få en skattenedsættelse – dvs. over 2,3 mill.familier.• At tæt ved én million familier vil få en skattenedsættelse på over5.000 kr. om året.• At skattenedsættelserne er meget målrettede, da 9,3 mia. kr. - dvs.ca. 97 pct. af nedsættelsen - tilfalder folk i arbejde.Tabel 4. Familiernes skattenedsættelse i 2007.Skattenedsættelse2003-niveau.AntalfamilierErhvervsaktiveGns. nedsættelse AntalfamilierI altGns. nedsættelseKr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.1- 500 70 325 295 215501 – 1.000 190 750 205 7451.001 – 2.500 410 1.660 440 1.6602.501 – 5.000 360 3.800 405 3.715Over 5.000 960 7.370 970 7.355I alt med nedsættelse 1.990 4.660 2.315 4.130Uændret skat 45 0 835 0I alt 2.035 4.555 3.150 3.035Skattenedsættelse ialt9,3 mia. kr. 9,6 mia. kr.Anm. Lovmodelberegninger på en stikprøve på ca. 1 pct. af befolkningen vedr. 2002,fremskrevet til 2003 med dec. 2002-forudsætninger. Familierne i beregningerne er A-familier, dvs. enlige og ægtepar inkl. hjemmeboende børn under 18 år.Figur 7 viser, hvor stor en skattenedsættelse familierne får i 2007.- 91 -

More magazines by this user
Similar magazines