Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Aktuelle skattepolitiske initiativerSkattenedsættelserne medfører i 2007, at ca. 1,7 mill. erhvervsaktive fårlavere marginalskat. Marginalskatten falder med• 0,8 procentpoint for personer under den gamle mellemskattegrænse,dvs. indkomster under 217.500 kr. før fradrag for AM/SP. Detdrejer sig om knap én mill. erhvervsaktive.• og med 6,3 procentpoint for personer, der ikke længere omfattes afmellemskatten, dvs. indkomster mellem 217.500 kr. og 270.300 kr.før fradrag for AM/SP. Det drejer sig om ca. 700.000 erhvervsaktive.• Marginalskatten falder dog ikke for dem, der fortsat betaler mellem-eller topskat.5. Skattenedsættelsernes effekt på arbejdsudbuddetEt af hovedmålene med regeringens skattenedsættelser er at øge arbejdsudbuddet.Det er en af de helt store udfordringer for det danske samfundde kommende år i lyset af den demografiske udvikling.Arbejdsudbuddet kan øges gennem to effekter. Enten ved at få ikkebeskæftigedei beskæftigelse, det er den såkaldte deltagelseseffekt, ellerved at få de allerede beskæftigede til at arbejde yderligere, som er densåkaldte timeeffekt.Med indførelsen af regeringens beskæftigelsesfradrag øges forskelsbeløbetmellem at være uden for beskæftigelse og være i beskæftigelse. Dermedøges incitamentet til at komme i beskæftigelse. Forhøjelsen af mellemskattegrænsenøger også forskelsbeløbet, men dog kun for dem, der kan gå fraikke-beskæftigelse til et job med en løn over den nuværende mellemskattegrænse.Beskæftigelsesfradraget har også en vis effekt på, hvor mange timer folkønsker at arbejde. Det skyldes, at beskæftigelsesfradraget reducerer marginalskattenfor personer med erhvervsindkomst under mellemskattegrænsen.Men det er især forhøjelsen af mellemskattegrænsen, der har en effektpå arbejdsudbuddet via timeeffekten. Her forventes en kraftig effekt fra derelativt mange personer med indkomster i intervallet fra den nuværende til- 93 -

More magazines by this user
Similar magazines