Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Aktuelle skattepolitiske initiativerRegistreringsafgift på personbilerFor at undgå at kommende ekstraordinære prisstigninger på nye biler forstærkesaf afgifter, justeres den nuværende beregning af registreringsafgift.Det indebærer, at statskassen ikke får øgede indtægter fra moms og registreringsafgiftaf personbiler, såfremt personbiler stiger mere end prisudviklingenunder ét.Konkret sænkes de to afgiftssatser i registreringsafgiften på henholdsvis105 pct. og 180 pct. med 2 procentpoint for hvert procentpoint ekstraordinærstigning i nettopriserne for personbiler. For en gennemsnitsbil, somstiger ét procentpoint mere end den almindelige prisudvikling, vil det indebæreen registreringsafgift, der er ca. 2.000 kr. lavere end den ellersville have været.Den foreslåede ordning er af generel karakter. Det betyder, at det er prisudviklingenfor bilerne under ét der har betydning, og ikke den konkretebilmodel.Den procentvise korrektion - som beregnes hver måned – beregnes førstegang for prisstigningerne på biler fra marts 2003 til april 2003. I praksisvil det slå i gennem for de registreringer, der foretages i juni 2003, såfremtder er en merprisstigning.En mere udførlig beskrivelse kan findes i L 220, som er fremsat ultimoapril 2003.- 98 -

More magazines by this user
Similar magazines