Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Som det fremgår af figur 2, er hældningen på BNP-kurven frem mod 2015 ikke specielt stejl sammenlignetmed det, vi så fra bunden i 2003 til toppen i 2007/2008 eller for den sags skyld fra 1. halvår2009 til 1. halvår 2010, hvor den tidligere regering fik bremset fremgangen med ”genopretningspakken”.Der er i den grad stadig både plads til og brug for mere vækst i dansk økonomi de kommende år.Figur 2. Udviklingen i BNP 1991-2015mia.kr 2013-prisermia.kr 2013-priser2.2002.1002.0001.9001.8001.7001.6001.5001.4001.300y = 0,0881x - 1566,191 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 152.2002.1002.0001.9001.8001.7001.6001.5001.4001.300Anm.: Den stiplede linje efter 2. kvartal 2013 er et stiliseret kvartalsforløb baseret på AE’s septemberprognose 2013. Trendlinjen er beregnet pba. 1.kvartal 1991 - 4. kvartal 2009. 2009 er det sidste endelige nationalregnskabsår.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik8

More magazines by this user
Similar magazines