Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Figur 8A. AE's ForbrugskvoteFigur 8B. Indestående i pengeinstitutternePct.Pct.mia.krmia.kr115115775775110110750725750725105105700700100959080 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 141009590675650625udbetaling af28 ½mia.kr.600i efterlønspenge57508 09 10 11 12 13675650625600575AE, historisk gennemsnit (1980-2012)Anm.: Den lodrette streg markerer overgangen til prognoseperioden. Forbrugskvoten er nærmere defineret i afsnittet om det private forbrug nedenfor.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik, Nationalbanken og SMEC.Der er på den anden side risiko for, at krisen fortsætter i dansk økonomi. Der er risiko for, at gældskrisenblusser op i udlandet, så den økonomiske usikkerhed øges igen. Det kan bevirke, at forbrugere ogvirksomheder fortsat vil holde på pengene de kommende år, og at det skrøbelige boligmarked begynderat pege nedad igen. Det er ligeledes risiko for, at kommunerne fortsat bruger færre penge end det,der er afsat, hvilket vil være til at skade for dansk vækst og beskæftigelse.For at illustrere den usikkerhed vi ser fremad, er der i det følgende beregnet to alternative scenarier irelation til prognosen. I det positive scenario stiger forbrugs- og investeringskvoten fra 2013-2015 pålinje med det, som vi så efter sidste vending i økonomien (efter 2004). I det negative scenario ser vi påsituationen, hvor det private forbrug og erhvervsinvesteringerne bremser op i både 2014 og 2015,mens de øvrige efterspørgselskomponenter forudsættes uændret.Konsekvenserne af de to scenarier for vækst og beskæftigelse er vist i figur 9A og 9B. I det positivescenario øges BNP-væksten til 2½ pct. I 2014 og 3,1 pct. i 2015. Det er vækstrater, som man normaltforbinder med egentlig højkonjunktur. Som følge deraf stiger beskæftigelsen ligeledes markant dekommende år. I 2014 øges beskæftigelsen med 20.000 personer, mens der i 2015 er en fremgang påyderligere godt 30.000 personer. Samlet ligger beskæftigelsen i 2015 knap 30.000 højere end i prognosensgrundscenario. Som boks 3 viser, så går det typisk stærkt med at få gang i økonomien, når førstdet vender efter større kriser. Der er derfor historisk betinget håb for det positive scenario.Figur 9A. Scenarier – BNP-vækstFigur 9B. Scenarier – Beskæftigelsepct.3,53,02,52,01,51,00,50,02013 2014 2015pct.3,53,02,52,01,51,00,50,01.000personer2.7902.7802.7702.7602.7502.7402.7302.7202010 2011 2012 2013 2014 20151.000personer2.7902.7802.7702.7602.7502.7402.7302.720Negaitv Grundscenario PositivPositiv Grundscenario NegativAnm.: marginalstød beregnet på ADAMKilde: AE’s septemberprognose 2013.Anm.: marginalstød beregnet på ADAMKilde: AE’s septemberprognose 2013.16

More magazines by this user
Similar magazines