Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 20136 Økonomisk politik – Hver milliard tællerPå trods af det begyndende stemningsskifte i dansk økonomi, så er vi fortsat langt fra det, der kan betegnessom normale tilstande i dansk økonomi. BNP lå i 2. kvartal 2013 stadig mere end 100 mia. 2013-kr. under før-kriseniveau, og beskæftigelsen lå mere end 200.000 personer under toppen, fra før krisensatte ind.I en situation med stor overkapacitet i økonomien, herunder på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at udnyttehele det eksisterende råderum til at føre en ekspansiv økonomisk politik. Finanslovsforslaget for2014 indeholder lempelser bl.a. via offentlige investeringer, der sikrer, at 'foden løftes fra den finanspolitiskebremsen', men der er i forhold til budgetloven og EU's finanspagt et råderum til at lempe finanspolitikkenmed yderligere ca. 2 mia. kr. Hvis ellers de finansielle markeder er oplyste og nogenlunderationelle, er der med det unikke danske ”pensionsguld” ingen grund til at frygte, at finansmarkedernevil straffe os med en højere rente 3 .AE anbefaler derfor regeringen, at det såkaldte investeringsvindue forlænges og eventuelt udvides.Med det nuværende ”afskrivningsvindue” kan virksomhederne trække 115 pct. af afskrivningerne pånyindkøbte maskiner fra i skat frem til slutningen af 2013. Det kunne tale for at forlænge investeringsvinduettil 2014 og eventuelt udstrække det til helt eller delvist at gælde for produktionsbygninger også.Det vurderes ikke umiddelbart at have store negative konsekvenser for de offentlige finanser, menkan potentielt være det, der for alvor sætter gang i erhvervslivets investeringer igen, hvis ikke ny økonomiskusikkerhed, manglende finansieringsmuligheder eller andet trækker den anden vej.Der er brug for hver eneste milliard, der kan være med til at skubbe bag på væksten og beskæftigelseni dansk økonomi. Det er derfor også afgørende, at det offentlige bruger de penge, der er afsat. Vi skalikke i 2014 og 2015 ende i en ny situation, hvor et offentligt underforbrug unødvendigt bremser vækstog beskæftigelse i dansk økonomi.Det ville ligeledes hjælpe gevaldigt på det økonomiske klima i EU, hvis EU tillod lande med råderum atføre en mere ekspansiv finanspolitik. Det gælder særligt de nordeuropæiske lande, der har relativtsunde offentlige finanser og store betalingsbalanceoverskud. Det vil ikke kun gavne dem selv, men detvil gavne hele EU.Med det fremadrettede pres på de ufaglærtes beskæftigelse og med udsigt til et stort overskud afgymnasialt uddannede er det afgørende med et stort fokus på uddannelse af vores unge og vores arbejdsstyrke.Vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, flere gymnasialt uddannede til attage en erhvervskompetencegivende uddannelse, og der bør arbejdes mere på at få opkvalificeret flereufaglærte til et faglært niveau.Det er således vigtigt, at der kommer mere gang i voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Dette vil betydeflere jobåbninger på kort sigt fra de beskæftigede, der går i uddannelse, og det vil forbedre arbejdsstyrkenskvalifikationsniveau på længere sigt.3 Se AE-analysen ”Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset”. www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_skjult-pensionsskat-paa-1-2-billioner-kr-maa-frem-i-lyset_0.pdf18

More magazines by this user
Similar magazines