Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013ret noget svingende i starten af 2013 til trods for, at de mere hårde produktionsindikatorer har udvisten stærk fremgang ind i 2013. Bygge- og anlægsindikatoren ligger nærmest kronisk i det negative spektrum,om end vi i august måned 2013 nærmer os det højeste niveau, siden krisen satte ind. Indikatorenfor de private serviceerhverv er også øget på det seneste, men ligger ligeledes fortsat på et relativt lavtniveau. Det viser figur 11B.Lastbiltrafikken over Storebæltsbroen – der historisk har vist sig at være en relativ god indikator forden økonomiske aktivitet i de private byerhverv – har haft en svagt stigende tendens gennem flere måneder.Lastbiltrafikken svinger selv efter sæsonkorrektion voldsomt fra måned til måned, og man skalderfor passe på med at tolke den enkelte måneds udviklingen alt for hårdt. Fokuseres der derfor på densæsonkorrigerede trend, peger tendensen efter et fald i starten af 2013 på en svagt stigende tendensde seneste måneder. Det viser figur 12A.Industriens produktionsindeks voksede markant i juli måned med hele 2,9 pct. sammenlignet med juni2013. Fremgangen kommer oven i købet efter mærkbar vækst i både 1. og 2. kvartal 2013. Det viserfigur 12B. Der skal således et pænt dyk til i industriproduktionen i både august og september, hvis ikke3. kvartal 2013 samlet vil lande med en positiv vækstrate på det nuværende grundlag. Det vil i givetfald medføre et positivt bidrag til væksten i 3. kvartal 2013 herfra. Samtidig må det konkluderes, at industrienhar klaret sig overraskende stærkt indtil nu i 2013.Figur 12A. Lastbiltrafik og produktionmia.2005-kr.1.000 overkørsler60058056054052050048046044042099 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Bruttoproduktion, by erhvervLastbiler - Trend120113107100938780736760Figur 12B. Industriens produktionsindeks2005=1002005=100115115110110105105100100959590908585808000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Produktionsindeks, 3. mdrs gennemsnitProduktion, faste priser, NR industrienKilde: AE pba. Storebælt A/S og Danmarks Statistik.Samlet har der altså været flere tegn på, at 3. kvartal 2013 vækstmæssigt er startet fint. Når det ersagt, så mangler der fortsat bredere og mere vedvarende indikationer på, at væksten er ved at få ordentligtfat. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der langt om længe er tegn på det stemningsskifte, derer en forudsætning, for at der kommer mere gang i dansk økonomi via den hjemlige efterspørgsel.I det følgende gennemgås forsyningsbalancen i hovedtræk, ligesom der ses på de udsigter for udlandet,som ligger til grund for prognosen. Endelig afsluttes med et uddybende afsnit om arbejdsmarkedet.7.1 Det private forbrugDet private forbrug har bevæget sig sidelæns i nu tre år, hvilket er en vigtig årsag til, at dansk økonomiendnu ikke har rystet krisen af sig. Uden at der på nogen måde er tale om jubeloptimisme, er det AE'svurdering, at det private forbrug nu går lysere tider i møde. I år ventes det private forbrug at vokse 0,321

More magazines by this user
Similar magazines