Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013pct., stigende til 1,4 pct. i 2014 og 2 pct. i 2015. Det stiliserede kvartalsforløb for det private forbrug ervist i figur 13.Figur 13. Det private forbrugMia. 2005-kr.850Mia. 2005-kr.85080080075075070070065000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15650Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.Den positive, omend afdæmpede, udvikling skyldes særligt tre forhold.For det første har vi på det seneste modtaget positive signaler fra afgørende fronter. Forbrugertillidenhar de seneste fire måneder taget et markant spring op til det positive spektrum. Samtidig ser boligprisernenu ud til endegyldigt at have lagt bunden bag sig. Som det fremgår af figur 14, så har stærk forbrugertillidsamt stigninger i boligpriserne historisk været nøgleforudsætninger for fremgang i det privateforbrug. De positive tendenser ventes gradvist at tiltage i løbet af prognosen, omend der i et historiskperspektiv er tale om relativt afdæmpede vækstrater.Figur 14. Boligprisstigninger, vækst i det private forbrug samt forbrugertillidenPct.Nettotal8DataPrognose15,047,500,0-4-7,5-800 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-15,0Det private forbrug (å/å-vækst) Boligpriser (kvt/kvt-vækst) Forbrugertillid (h.a.)Anm.: Egen sæsonkorrektion.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.22

More magazines by this user
Similar magazines