Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Hvad angår boliginvesteringer, blev der i de gode år bygget så meget, at behovet for nybyggeri naturligtvil ligge lavt i et godt stykke tid fremover. Det er AE's vurdering, at der vil gå mange år, før vi når etniveau for boliginvesteringer som det, vi oplevede, før krisen brød ud.7.3 ErhvervsinvesteringerErhvervsinvesteringerne lå i 2. kvartal 2013 ca. 55 mia. 2005-kr. lavere end topniveauet fra før krisen.Det viser figur 17. Erhvervsinvesteringerne er dermed en væsentlig årsag til, at den hjemlige efterspørgselstadig ligger underdrejet på et niveau 110 mia. 2005-kr. under toppen. Erhvervslivets investeringerventes at vokse 2,2 pct. i år, 3 pct. i 2014 og 6¾ pct. i 2015.Figur 17. De samlede erhvervsinvesteringerMia. 2005-kr.250Mia. 2005-kr.25022522520020017517515000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15150Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Som det fremgår af figur 17, har de samlede erhvervsinvesteringer som tendens ikke rigtigt bevægetsig væk fra bunden. Via et specialudtræk fra nationalregnskabet har vi i figur 18A og 18B dekomponeretudviklingen på bygge- og anlægsinvesteringer samt på maskininvesteringer mv.Som det fremgår af figur 18A, er det især erhvervslivets bygge- og anlægsinvesteringer, der har holdtde samlede erhvervsinvesteringer nede de seneste par år. I de seneste to kvartaler tog bygge- og anlægsinvesteringerneet nyt dyk. Det er dog AE's vurdering, at bunden nu er nået. Vurderingen understøttesaf statistikken for ledige erhvervslokaler, der nu har stabiliseret sig omend på et historisk højtniveau. Den store ledige kapacitet vil omvendt lægge en betydelig dæmper på den fremadrettedefremgang i erhvervslivets byggeaktivitet. Som konsekvens af de seneste to kvartalers fald ventes deerhvervsmæssige bygge- og anlægsinvesteringer at falde 16 pct. for 2013 som helhed. I 2014 ventes deat vokse 7½ pct., stigende til 10 pct. i 2015. Som figur 18A viser, så er der tale om en gradvis og yderstafdæmpet opblomstring. Vejen op fra bunden forventes at blive lang.25

More magazines by this user
Similar magazines