Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Figur 19A og 19B viser den reale udvikling, der skal til for at ramme vores forventede niveauer i 2013.Det offentlige reale forbrug skal stige mærkbart i 2. halvår 2013, mens der samtidig skal være et stortdyk i de offentlige investeringer. Samlet stiger den offentlige efterspørgsel imidlertid realt med ca. ½pct. i gennemsnit i både 3. og 4. kvartal 2013 svarende til et BNP-vækstbidrag på 0,1-0,2 pct. enhederhvert kvartal. Den kraftige fremgang i det offentlige forbrug skal ses i lyset af, at lærerlockouten giveret 'rebound' i 3. kvartal 2013 sammen med et forventet nyt forbrugsmønster.Figur 19A. Offentligt forbrug med krav forløbmia.2013-kr.mia.2013-kr.Figur 19B. Off. investeringer med krav forløbmia.2013-kr.mia.2013-kr.5405405050535530535530454552552051552552051540354035510505510505303050007 08 09 10 11 12 135002507 08 09 10 11 12 1325Forventet årsniveau, AEOffentligt forbrugOffentlige inv.,Forventet årsniveau, AEAnm.: Der er tale om årsopregnede tal målt i 2013-priser.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik..Tabel 5 viser skønnene for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer. Med et gradvist lavereunderforbrug sammenlignet med budget de seneste tre år er det forudsat, at vi i 2014 og 2015 rammerdet, der er budgetteret med for den offentlige efterspørgsel. Det betyder, at vi efter en vækst i det offentligereale forbrug på 0,3 pct. i 2013 får en vækst næste år på 0,8 i 2014 og ½ pct. i 2015. At væksteni 2013 er så lav, må ses i lyset af det enorme fald, der var i 1. kvartal 2013. Væksten i det offentligeforbrug ventes at give anledning til en mindre fremgang i den offentlige beskæftigelse de kommendeår. Korrigeret for lærerlockouten i 2013 ventes den offentlige beskæftigelse at stige med 3.000 personeri 2014 og 1.000 personer i 2015. Efter et fald i de offentlige investeringer i år på 5 pct. er der næsteår en fremgang på 1 pct., mens der så er fald igen i 2015 på 3½ pct. Den positive vækst næste år skalses i lyset af investeringsløftet med finansforslaget for 2014.Tabel 5. offentlig efterspørgsel2012 2013 2014 2015Realvækst, kædede værdier, pct.Offentligt forbrug 0,7 0,3 0,8 0,5Offentlige investeringer 10,7 -5,0 1,0 -3,5Kilde: ADAM’s databank og AE’s prognose april 2013.Målt på årsniveauer bidrager den offentlige efterspørgsel samlet set svagt negativt til væksten i 2013,mens der næste år er et vækstbidrag omkring ¼ pct.enhed. I 2015 er der et marginalt positivt vækstbidragfra den offentlige efterspørgsel. Når det er sagt, er der fortsat risiko for offentligt underforbrug dekommende år til skade for vækst og beskæftigelse i dansk økonomi.27

More magazines by this user
Similar magazines