Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Den offentlige saldo skønnes at udvise et underskud på 27 mia. kr. i år, 31 mia. kr. i 2014 og 47 mia. kr. i2015. Det svarer til 1,5 pct. af BNP i år, 1,6 pct. af BNP næste år og 2,4 pct. af BNP i 2015. Vi ligger såledesklart inden for EU's konvergenskrav og bør derfor komme ud af henstillingen. I 2013 og 2014 ersaldoen positivt påvirket af den fremrykkede kapitalpensionsbeskatning. Efter 2013 trækker en normaliseringaf PAL-skatten derimod mærkbart i nedadgående retning.7.5 Udvikling i den internationale økonomiSelvom der var positiv vækst i euroområdet i 2. kvartal 2013, vil året samlet set stadig være præget afkrise. Forventningerne er siden AE's prognose fra april 2013 blevet nedjusteret fra svag positiv vækst tilnu en svag negativ vækst i 2013. Det fremgår af figur 20A, der viser udviklingen i 'Consensus Forecasters'vækstskøn for EU. Prognoserne for 2014 ligger på nogenlunde samme niveau som tidligere, ogder forventes en vækst på kun lidt over 1 pct. I 2015 tegner væksten lidt højere med ca. 1½ pct. Vi gåraltså mod bedre tider, men der er ikke høje forventninger til væksten i den europæiske økonomi dekommende år. Fortsat store sparepakker og usikkerhed ventes at lægge en bremse på udviklingen. Derer derfor heller ikke udsigt til, at arbejdsmarkedet for alvor vil vende.Figur 20A. Vækstskøn for EUFigur 20B. Vækstskøn for USAPct.Pct.Pct.Pct.2,02,03,03,01,51,52,52,51,00,50,01,00,50,02,01,51,00,52,01,51,00,5-0,5janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaugsep-0,50,0janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaugsep0,02012 20132013 20142012 20132013 2014Kilde: AE pba. Consensus ForecastersKilde: AE pba. Consensus ForecastersSom det fremgår af figur 20B, er væksten for den amerikanske økonomi også blevet nedjusteret sidenAE's prognose fra april måned. Forventningen er nu en vækst omkring 1½ pct. mod tidligere knap 2 pct.Forventningerne til BNP-væksten i 2014 er blevet nedjusteret marginalt. I 2015 peger de internationaleprognoser på en vækst omkring 3 pct., hvilket svarer til nogenlunde normalvækst.Heldigvis tegner væksten lidt bedre i de lande, Danmark handler mest med. I tabel 6 er prognosernefor 2013-2015 vist for de ti største samhandelslande. Vægtes deres BNP-vækst sammen med den betydning,de enkelte lande har for dansk eksport, får vi i 2013 en vækst på 1,2 pct., i 2014 og i 2015 forventesen vækst på 2,3 pct. Det er især de nordeuropæiske økonomier, der trækker væksten, mensvækstraterne længere syd på er mere beherskede, om end der er tale om bedre udsigter i de kommendeår. Prognoserne for 2014-2015 understreger samtidig, at der ikke forventes buldrende vækst hosnogen af Danmarks største samhandelspartnere de kommende år.28

More magazines by this user
Similar magazines