Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Der er i det lys fortsat udsigt til høj ledighed i flere europæiske lande samt euroområdet generelt. Samletset er ledigheden i euroområdet stigende, men nogle lande er mere berørte af høj ledighed end andre.I løbet af krisen er særligt Spanien blevet ramt af høj ledighed med en ledighedsprocent på over 25pct. i 2013. Lande som Italien og Frankrig har lidt af en svagt stigende ledighedsprocent, mens Tysklandsledighed er faldet nogenlunde støt siden 2010. Den samlede ledighedsprocent for euroområdeter ca. 11 pct. Det fremgår af figur 23, der viser ledighedsprocenten for euroområdet samt udvalgte eurolande.Figur 23. Ledighed i euroområdet samt udvalgte eurolandeProcent272523211917Procent1412108641509 10 11 12 132Spanien (venstre akse) Tyskland Euroområdet Frankrig ItalienKilde: AE på baggrund af EurostatSpecielt Tyskland har haft vind i sejlene og trækker med positiv vækst og faldende ledighed op i detsamlede billede. Både tillidsindekset ZEW og IF0-indekset, der måler det tyske erhvervsklima, indikerer,at tyske forbrugere og det tyske erhvervsliv ser lyst på fremtiden.7.7 Amerikansk økonomiUdviklingen i amerikansk økonomi er fortsat stabilt positiv med en (annualiseret) kvartalsvækstrate i 2.kvartal på 2,5 pct. af BNP, hvilket var bedre end forventet. Den forventede årlige vækstrate for 2013ligger stadig under det historiske niveau, men væksten forventes stabil på ca. 2,7 pct. af BNP i 2014 og3,1 pct. i 2015, hvilket svarer til normal vækst.Figur 24 viser den procentvise ændring i BNP, den private indenlandske efterspørgsel, offentligt forbrugog nettoeksporten. Som det fremgår af figuren, er det den private indenlandske efterspørgsel, dertrækker væksten op. Således har der i 1. og 2. kvartal 2013 været en annualiseret vækst i det privateforbrug på hhv. 2,1 pct. og 2,2 pct. Denne tendens forventes at fortsætte resten af 2013 og i 2014 medvækstrater på mellem 2,2-2,8 pct. i kvartalet. Det tyder med andre ord på, at de amerikanske forbrugerehar genvundet tilliden til økonomien.31

More magazines by this user
Similar magazines