Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 20132 Begyndende stemningsskifte i dansk økonomiDer er hen over sommeren kommet flere tegn på, at stemningen er ved at skifte i dansk økonomi, og atder er lidt lysere tider på vej. Samtidig overraskede væksten i dansk økonomi til den positive side i 2.kvartal 2013, ligesom eurozonen med positiv kvartalsvækst kom ud af næsten to års recession. Der erdog stykke vej fra et begyndende stemningsskifte til et decideret økonomisk opsving, og det er endnulangt fra alle indikatorer, der peger i den positive retning.Først og fremmest er forbrugertilliden steget markant hen over sommeren. Den sæsonkorrigerede indikatorlå i september 2013 på det højeste niveau, der er registeret, efter at krisen satte ind. Forbedringenaf forbrugertilliden har været sammenfaldende med en forbedret ”krisestemningsindikator” måltpå tendensen i antallet af kriseomtaler i de danske medier. Huspriserne, som traditionelt har været enmeget vigtig indikator for den økonomiske udvikling, har haft en pænt stigende tendens ind i 2013.Huspriserne er steget med 4,4 pct. fra juni sidste år til juni i år.Efter et fald i begyndelsen af 2013 har de sammensatte konkjunkturindikatorer for de private hovederhverv(ekskl. detailhandel) rettet sig en smule efter maj måned 2013. Når det er sagt, så ligger alle indikatorerfortsat i det negative spektrum i august måned 2013.Lastbiltrafikken over Storebæltsbroen – der historisk har vist sig at være en relativt god indikator forden økonomiske aktivitet i de private byerhverv – har haft en svagt stigende tendens gennem flere måneder.Vi fik med de foreløbige nationalregnskabstal for 2. kvartal 2013 umiddelbart en positiv vækstoverraskelsefor dansk økonomi. BNP steg med 0,5 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2013. Det viserfigur 1A. Der var i lyset af lærerlockouten og udviklingen i virksomhedernes lagre frygtet en negativvækst.Figur 1A. BNP-udviklingenFigur 1B. Indenlandsk efterspørgsel og eksportmia. 2013-kr.2.0001.9501.900mia. 2013-kr.2.0001.9501.900mia. 2013-kr.1.9001.850genopretningspakkengenopretningspakkenmia. 2013-kr.1.0501.0001.8501.8001.8501.8001.8009501.7501.7001.7501.7001.7509001.65002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 131.6501.70007 08 09 10 11 12 13Indenlandsk efterspørgsel, 2013-priserEksport, 2013-priser (højre akse)850Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Fremgangen i BNP var især trukket af et stort positivt bidrag fra udenrigshandlen, idet eksporten stegpænt, mens importen lå uændret. Boliginvesteringer og den offentlige efterspørgsel (på trods af lærerlockouten)bidrog også positivt til væksten, mens erhvervsinvesteringerne og især lagrene trak ned.Det private forbrug lå uændret. Påskens placering, der har flyttet handelsdage og dermed vækst fra 1.til 2. kvartal i år, spiller formentlig også positivt ind på væksten i 2. kvartal 2013.3

More magazines by this user
Similar magazines