Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

sankt.annae.dk

Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

Tabel 8: Karakterer ved Folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse – tosprogede eleverKarakterer, tosprogede elever Alle elever TosprogedeeleverGennemsnit i bundne prøvefag (ikkesocioøkonomisk korrigerede karakterer)8,50 8,03Data fra Folkeskolens afgangsprøve 2013. Der er udelukkende medtaget karaktergennemsnit fortosprogede elever, hvis der har været minimum 5 tosprogede elever til afgangsprøverne.Elevernes overgang til ungdomsuddannelserneTabel 9: tosprogede elevers overgang til ungdomsuddannelserne 11 måneder efter afsluttet 9. klasseUngdomsuddannelseAlle eleverTosprogedeeleverAndel i ungdomsuddannelse efter 11 måneder 92,3 100,0Data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning fra 2012.MobningTabel 10: Elevernes svar på, om de er blevet mobbetMobbeprocent Alle elever TosprogedeeleverAndelen af elever, der svarer, at de er blevetmobbet indenfor de sidste to måneder4,7% 4,9%Data fra Københavnerbarometeret 2013.11

Similar magazines